Zemřel PhDr. Jaroslav Vrbata

Jaroslav Vrbata, 29. 4. 1937 – 2. 5. 2016

Národní archiv obdržel smutnou zprávu, že dne 2. 5. 2016 zemřel po delší těžké nemoci jeho bývalý ředitel PhDr. Jaroslav Vrbata.

Dr. Vrbata pracoval ve Státním ústředním archivu v Praze v letech 1961–1993 (v letech 1962–1970 jako vedoucí II. oddělení a v letech 1970 1991 jako ředitel archivu). Byl významnou osobností českého archivnictví 20. století, tvůrcem koncepce ústředního archivu a autorem rozsáhlého vědeckého díla zaměřeného především na metodologické otázky předarchivní péče a výběru archiválií. Čest jeho památce!