Nový knihovní řád

Dne 1. června 2016 vstoupí v platnost nový Knihovní řád Národního archivu.

Knihovní řád