OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ BADATELEN A ČÍTÁREN KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU

Oznamujeme badatelům, že v období od 23. prosince 2016 do 30. prosince 2016 budou badatelny a čítárny knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové uzavřeny.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 11. 11. 2016
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka Národního archivu