Sborník z mezinárodní konference DIGI 2015

Sborník z mezinárodní konference DIGI 2015 — Využití digitálních technologií v památkové péči, je k dispozici zde: http://www.digiheritage.cz/cz/sbornik.html.

Konference DIGI 2016 se bude konat na téma Digitální technologie a kulturní dědictví, a to ve dnech 24.–25. listopadu 2016. Registrace aktivních účastníků a posluchačů je otevřena zde: http://www.digiheritage.cz/cz/index.html.