Soupis židovského obyvatelstva v Čechách 1723–1811

zid_soupisy

Soupis židovského obyvatelstva v Čechách 1723–1811