… A zůstali věrni Československé republice.

predpisy

Předpisy týkající se antifašistů v Československu.