Oznámení o uzavření badatelen a knihoven Národního archivu

Oznamujeme všem badatelům, že v období

od 31. 7. do 25. 8. 2017 budou badatelny a knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové uzavřeny.

Děkujeme za pochopení.

PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu.

Notice of closure of research rooms »

Anzeige über die Schliessung der Benutzersäle »

NOTICE OF CLOSURE OF RESEARCH ROOMS AND READING ROOMS OF THE NATIONAL ARCHIVES

We notify researchers that in the period from July, 31st to August, 25th, 2017, the research rooms and library reading rooms of the National Archives in Prague-Chodovec and in Milady Horákové Street will be closed.

Thank you for your understanding.

PhDr. Eva Drašarová, CSc., director of the National Archives.

ANZEIGE ÜBER DIE SCHLIESSUNG DER BENUTZERSÄLE DES NATIONALARCHIVS UND DER LESESÄLE DER ARCHIVBIBLIOTHEK

Wir benachrichtigen die Forscher, dass in der Zeit vom 31. Juli bis 25. August 2017, die Benutzersäle des Nationalarchivs und die Lesesäle der Archivbibliothek in Prag-Chodovec und in Milady-Horákové-Straße
geschlossen werden.

Danke für Ihr Verständnis.

PhDr. Eva Drašarová, CSc., Direktorin des Nationalarchivs.