Naši archiváři na návštěvě Archivu Univerzity Palackého v Olomouci

Pracovníci kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů z Národního archivu v Praze se v minulém týdnu seznámili s prací specializovaného Archivu Univerzity Palackého.

Původní zpráva »