Eva Gregorovičová: Archiv Ludvíka Salvátora

Úvodní studie a analytický inventář archivního fondu Národního archivu Rodinný archiv toskánských Habsburků

Národní archiv ohlašuje vydání publikace Archiv Ludvíka Salvátora, která vznikla jako výsledek grantového projektu GA ČR Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915). Život a dílo vědce a cestovatele, jehož nositelem je Národní archiv a řešitelem PhDr. Eva Gregorovičová.

Detail publikace »