Spolupráce s krajskými knihovnami

Dne 24. října 2017 se uskutečnilo v Národním archivu jednání navazující na projekt INTERPI …

… kterého se zúčastnili zástupci řešitelů, tedy Národní knihovny ČR a Národního archivu, dodavatele technologie (Cosmotron Bohemia, s.r.o.) a krajských knihoven: středočeské (Kladno), jihočeské (České Budějovice) a severočeské (Liberec) provozujících knihovnický systém ARL.

V tomto systému jsou podrobně vedeny podrobné informace o regionálních osobnostech daleko nad rámec doporučeného rozsahu pro obvyklé záznamy autorit v knihovnictví. Při jednání zástupci knihoven souhlasili s importem těchto dat do prostředí INTERPI a deklarovali zájem na spolupráci, v některých případech se předpokládá i možnost vzájemného sdílení regionálních databází vedených zatím jen pro vnitřní potřebu knihoven.

krajske_knihovny