Ohlédnutí za konferencí Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915). Život a dílo vědce a cestovatele

Ve dnech 13. – 15. října 2017 proběhla na zámku Brandýs nad Labem mezinárodní vědecká konference …

… připomínající osobnost významného vědce a cestovatele, habsburského arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského (1847–1915). Ve spolupráci s dalšími partnery uspořádal konferenci Národní archiv, který je rovněž nositelem stejnojmenného vědeckého projektu Grantové agentury ČR.

Řešitelka tohoto projektu Eva Gregorovičová, dlouholetá správkyně fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků, mohla na konferenci zužitkovat své po léta budované vědecké kontakty směřující do mnoha evropských zemí a do prestižních vědeckých institucí. Na konferenci tak zaznělo celkem 31 odborných příspěvků připravených referenty z České republiky, Rakouska, Itálie, Španělska (Mallorky), Francie a Sýrie. Konferenci symbolicky zahájil bilanční referát Evy Gregorovičové shrnující dosavadní stav salvátorského bádání. Další referáty byly věnovány rodinnému zázemí Ludvíka Salvátora a jeho postavení v rámci habsburského rodu, jeho vzdělávání, vědeckým a cestovatelským aktivitám i osudu jeho majetku a uměleckých sbírek. Veškeré příspěvky budou vydány v roce 2018 formou kolektivní monografie.

Vedle Evy Gregorovičové, která během konference rovněž obdržela za svou dlouholetou práci pamětní medaili L´Associazione culturale Fameia Muiesana a představila svou novou knihu Archiv Ludvíka Salvátora, vystoupili s příspěvky rovněž další zástupci Národního archivu: Šárka Steinová a Filip Paulus, Pavel Koblasa a Jan Kahuda.

konference_salvator_1

konference_salvator_2

konference_salvator_3

konference_salvator_4