Setkání archivářů k GDPR, e-faktuře, e-identitě a úplnému elektronickému podání

setkani_GDPR

Dne 18. 1. 2018 se v Národním archivu setkali archiváři a další odborní pracovníci Ministerstva vnitra, Národního archivu, státních oblastních archivů a Archivu bezpečnostních složek, aby se seznámili s aktuálními tématy roku 2018 souvisejícími s ochranou osobních údajů (GDPR), úplným elektronickým podáním a e-fakturou.


Seznam jednotlivých prezentací:

  1. Problematika e-dokumentů se zaměřením na e-fakturaci, e-podání, e-identitu aneb co nás čeká v roce 2018 (Ing. Robert Piffl) (PDF — 1 MB)
  2. GDPR v oblasti spisové služby v souvislosti s předarchivní péčí archivů, v provozních činnostech archivů a související novelizace zákona č. 499/2004 Sb. a prováděcích předpisů (PhDr. Jiří Úlovec, Mgr. Karolína Šimůnková) (PDF — 2 MB)
  3. Kontrolní činnost archivů (Mgr. Karolína Šimůnková) (PDF — 294 MB)
  4. Řízení kvality (Mgr. Markéta Munková) (PDF — 503 kB)
  5. NDA, současný stav (Bc. Jiří Bernas) (PDF — 72 kB)