Řád Bílého lva propůjčen Antonínu Švehlovi.

Listina bude předána Národnímu archivu

Dne 28. října 2018 propůjčil prezident Miloš Zeman Řád Bílého lva I. třídy občanské skupiny in memoriam Antonínu Švehlovi za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky. Prezident hned v úvodu svého projevu ocenil význam bývalého předsedy vlády Republiky československé pro budování státu a stabilizaci stranického systému. Listinu o propůjčení řádu převzal z rukou prezidenta ve Vladislavském sále Pražského hradu z pověření premiérova vnuka, pana Antonína Švehly, vedoucí oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek Národního archivu Jiří Křesťan v doprovodu správce rodinného archivu Švehlových Filipa Pauluse. Při předání listiny pan prezident pravil: „Rehabilitace je nutná, že.“ Pan Švehla nám napsal: „Byl jsem dojat celou oslavou, kterou jsem sledoval po internetu ve Virginii. Dovoluji si požádat o převzetí tohoto vzácného daru 6. oddělením Národního archivu do věčné úschovy a věčného opatrování.” Mimořádný dar je Národní archiv připraven s vděčností a úctou přijmout.