2006

Německo — Lipsko, Dr. Ing. Michal Ďurovič, Benjamin Bartl, 13. – 15. 3. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 13. až 15. 3. 2006 vykonali Dr. Ing. Michal Ďurovič a Benjamin Bartl za účelem účasti na konferenci Preserving our written cultural heritage — a national task within an European framework.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 70 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, 9. – 14. 4. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 9. až 14. 4. 2006 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem studijního pobytu v rámci plnění grantového projektu GAČR Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 32 kB)


Velká Británie — Londýn, Cambridge, PhDr. Lenka Matušíková, 26. 4. – 1. 5. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Velké Británie, kterou ve dnech 26. 4. až 1. 5. 2006 vykonala PhDr. Lenka Matušíková za účelem účasti na zasedání „Endangered Archives Programme Advisory Panel“ (komise pro hodnocení projektů podaných v rámci Programu na záchranu ohrožených archivních fondů při Lisbeth Rusing Charitable Fund) a za účelem konzultací v rámci projektu „Economic Mentalities of Czech Peasants, 1550–1750“ (Univerzita Cambridge).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 25 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Alena Pazderová, 31. 5. – 1. 6. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 31. 5. až 1. 6. 2006 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem účasti na zasedání účastníků projektu „Monasterium“ konaném v archivu Haus-, Hof- und Staatsarchiv ve Vídni.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 35 kB)


Irák — Bagdád, Dr. Ing. Michal Ďurovič, Zuzana Zajačiková, Dušan Nováček, 15. 6. – 7. 7. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Iráku, kterou ve dnech 15. 6. až 7. 7. 2006 vykonali Dr. Ing. Michal Ďurovič, Zuzana Zajačiková a Dušan Nováček za účelem vybudování restaurátorského pracoviště pro záchranu a konzervaci poškozených vzácných dokumentů Irácké národní knihovny a archivu v Bagdádu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 4 MB)


Itálie — Bolzano, PhDr. Helena Sedláčková, 7. – 10. 6. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 7. až 10. 6. 2006 vykonala PhDr. Helena Sedláčková za účelem účasti na zasedání prozatímní sfragistické sekce Mezinárodní archivní rady v Bolzanu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 51 kB)


Slovensko — Levoča, PaedDr. Bohumír Brom, 20. – 22. 6. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 20. až 22. 6. 2006 vykonal PaedDr. Bohumír Brom za účelem účasti na akci „10. archivních dní ve Slovenské republice“ jako delegovaný zástupce České archivní společnosti a za účelem rozvinutí spolupráce se slovenskými partnery.

Zpráva ze zhraniční cesty (PDF — 45 kB)


Slovensko — Bratislava, PhDr. Tomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt, 26. – 30. 6. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 26. až 30. 6. 2006 vykonali PhDr. Tomáš Kalina a Ing. Miroslav Kunt za účelem poskytnutí konzultací k problematice elektronických dokumentů a za účelem výměny zkušeností z oblasti předarchivní péče.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 51 kB)


Rumunsko — Bukurešť, Mgr. Milan Vojáček, Alexandra Blodigová, 28. 8. – 5. 9. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rumunska, kterou ve dnech 28. 8. až 5. 9. 2006 vykonali Mgr. Milan Vojáček a Alexandra Blodigová za účelem výzkumu bohemikálních písemností ve fondech Rumunských státních archivů a za účelem průzkumu písemných dokumentů české menšiny v Rumunsku.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 32 kB)


Maďarsko — Budapešť, Mgr. Jitka Křečková, 10. – 12. 7. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Maďarska, kterou ve dnech 10. až 12. 7. 2006 vykonala Mgr. Jitka Křečková za účelem návštěvy františkánských klášterů v Maďarsku a prohlídky výstavy o sv. Janu Kapistránovi ve Vojenském muzeu v Budapešti.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 34 kB)


Itálie — Florencie, PhDr. Eva Gregorovičová, 26. 9. – 13. 10. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 26. 9. až 13. 10. 2006 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem průzkumu vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků (dále jen RAT) a fondy ASFi, vzniklými v období panování členů sekundogenitury habsbursko — lotrinského rodu v Toskánsku v letech 1737–1859.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 68 kB)


Slovinsko — Lublaň, PhDr. Jan Krlín Ph. D., 8. – 14. 10. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovinska, kterou ve dnech 8. až 14. 10. 2006 vykonal PhDr. Jan Krlín Ph. D. za účelem pokračování ve výzkumu bohemik týkajících se období kolem 1. světové války v materiálech bývalých rakouských ministerstvech předaných Slovinsku a i v jiných archivních fondech vztahujících se k tomuto období.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 48 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Jana Svobodová, 9. – 16. 10. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 9. až 16. 10. 2006 vykonala Mgr. Jana Svobodová za účelem studia odborné literatury, vyhledávání informací pro připravovanou edici Zápisků Marie Červinkové-Riegrové.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 22 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Milan Vojáček, Mgr. Jaroslav Koláčný, 9. – 20. 10. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 9. až 20. 10. 2006 vykonali Mgr. Milan Vojáček a Mgr. Jaroslav Koláčný za účelem výzkumu bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku 1918 a pokračování a dalšího rozvíjení vzájemných vztahů mezi Rakouským státním archivem ve Vídni a Národním archivem v Praze.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 227 kB)


Německo — Koblenz, Mgr. Jan Kahuda, 14. – 21. 10. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 14. až 21. 10. 2006 vykonal Mgr. Jan Kahuda za účelem heuristiky pramenů a literatury, zejm. v Landeshauptarchivu Koblenz, vztahující se k historii rodu Metternichů a postižení souvislostí mezi fondem Rodinný archiv Metternichů v Národním archivu a zdejšími fondy.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 34 kB)


Itálie — Řím, PhDr. Alena Pazderová, 6. – 30. 10. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 6. až 30. 10. 2006 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem výzkumu bohemik v Archivio di Stato di Roma s ohledem na edici korespondence papežského nuncia v Praze Cesare Speciana v l. 1592–1598, dále za účelem kolace textů Specianovy nunciatury z let 1592–1593 a studia literatury a studia fondů rukopisného oddělení Vatikánské knihovny.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 44 kB)


Francie — Paříž, Mgr. Zora Machková, 8. – 14. 10. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Francie, kterou ve dnech 8. až 14. 10. 2006 vykonala Mgr. Zora Machková za účelem dokončení akvizice fondu Karel Bartošek a průzkumu archivu Sokol Paříž.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 24 kB)


Německo — Berlín, Koblenz, PhDr. Tomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt, 9. – 13. 10. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 9. až 13. 10. 2006 vykonali PhDr. Tomáš Kalina a Ing. Miroslav Kunt za účelem Získání poznatků o dlouhodobém ukládání elektronických dokumentů, elektronizaci spisové služby (DOMEA Konzept) a konzultace problematiky předarchivní péče včetně fungování mezi-archivu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 86 kB)


Itálie — Florencie, Dr. Ing. Michal Ďurovič, 8. – 11. 11. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 8. až 11. 11. 2006 vykonal Dr. Ing. Michal Ďurovič za účelem účasti a přednesení přednášky na konferenci „Zatopené archivy“ konané ve Statním archivu ve Florencii ve dnech 9. až 10. 11. 2006.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 131 kB)


Německo — Berlín, Mgr. František Frňka, PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Jaroslav Pažout, Mgr. Monika Sedláková, 18. – 24. 11. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 18. až 24. 11. 2006 vykonali Mgr. František Frňka, PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Jaroslav Pažout, Mgr. Monika Sedláková za účelem studijního pobytu v rámci vládního projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu a v rámci dokončení grantového úkolu Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava 1943–1945.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 53 kB)


Polsko — Varšava, Krakov, Ing. Hana Paulusová, Roman Straka, 20. – 24. 11. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 20. až 24. 11. 2006 vykonali Ing. Hana Paulusová a Roman Straka za účelem návštěvy restaurátorského pracoviště a sekce hromadného odkyselování Národní knihovny ve Varšavě a Jagelllonské univerzitní knihovny v Krakově.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 2 MB)


Itálie — Milán, PhDr. Alena Pazderová, 26. 11. 2006 – 3. 12. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 26. 11. 2006 až 3. 12. 2006 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem kolace textů edice Specianovy nunciatury z let 1592–1593 v Ambrosiánské knihovně v Miláně.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 41 kB)

na začátek stránky »