2008

Německo — Mnichov, Řezno, PhDr. Zdeňka Kokošková, 28. 1. – 31. 1. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 28. 1. až 31. 1. 2008 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem studijního pobytu v rámci projektu k výzkumu problematiky německých antifašistů, kteří pocházejí z Československa, vyplývajícího z usnesení vlády č. 1081 z 24. 8. 2005.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 61 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Karel Koucký, Mgr. Jan Kahuda, 11. – 14. 2. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 11. až 14. 2. 2008 vykonali PhDr. Karel Koucký a Mgr. Jan Kahuda za účelem bohemikálního výzkumu ve vídeňských archivech a zjištění pramenů k česko-německým jazykovým vyrovnáním v Archivu Školského spolku Komenský.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 35 kB)


Německo — Drážďany, PhDr. Zdeňka Kokošková, 19. – 21. 2. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 19. až 21. 2. 2008 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem studijního pobytu v rámci projektu k výzkumu problematiky německých antifašistů, kteří pocházejí z Československa, vyplývajícího z usnesení vlády č. 1081 z 24. 8. 2005.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 41 kB)


Německo — Bayeruth, PhDr. Pavel Dufek, Ph. D., 17. – 18. 3. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 17. až 18. 3. 2008 vykonal PhDr. Pavel Dufek, Ph. D. za účelem studijního pobytu v rámci vládního projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 31 kB)


Velká Británie — Londýn, Cambridge, PhDr. Lenka Matušíková, 23. – 28. 4. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Velké Británie, kterou ve dnech 23. až 28. 4. 2008 vykonala PhDr. Lenka Matušíková za účelem účasti na zasedání „Endangered Archives Programme Advisory Panel“ (komise pro hodnocení projektů podaných v rámci Programu na záchranu ohrožených archivních fondů při Arcadia Fundation, British Library) a konzultace v rámci projektu „Economic Mentalities of Czech Peasants, 1550–1750“ (Univerzita Cambridge).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 26 kB)


Polsko — Varšava, Ing. Hana Paulusová, 9. – 13. června 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 9. až 13. června 2008 vykonala Ing. Hana Paulusová za účelem návštěvy restaurátorského pracoviště a sekce hromadného odkyselování Národní knihovny ve Varšavě.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 6 MB)


Slovensko — Bratislava, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 9. – 11. června 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 9. až 11. června 2008 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na pracovním zasedání konsorcia projektu „Monasterium“ konaném v Bratislavě.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 51 kB)


Německo — Marburg, Mgr. Martin Šisler, 10. – 11. června 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 10. až 11. června 2008 vykonal Mgr. Martin Šisler za účelem účasti na 13. archivním kolokviu Archivní školy v Marburgu (Spolková republika Německo) „Zwischen analog und digital. Schriftgutverwaltung als Herausforderung für Archive“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 202 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Jan Kahuda, PhDr. Tomáš Kalina, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., 16. – 20. 6. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Velké Británie, kterou ve dnech 16. až 20. 6. 2008 vykonali Mgr. Jan Kahuda, PhDr. Tomáš Kalina, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D. za účelem realizace vědeckého projektu Průvodce po fondech Rakouského státního archivu pro českého návštěvníka (projekt GAČRcnbsp;409/08/0296).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 25 kB)


Itálie — Florencie, PhDr. Eva Gregorovičová, 15. – 31. 7. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 15. až 31. 7. 2008 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová v rámci mezistátní kulturní dohody uzavřené mezi Českou republikou a Itálií do Státního archivu ve Florencii.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 38 kB)


Slovensko — Bratislava, MgA. Štěpánka Borýsková, Blanka Hnulíková, 20. 7. – 9. 8. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 20. 7. až 9. 8. 2008 vykonala MgA. Štěpánka Borýsková a Blanka Hnulíková za účelem účasti na Letní škole pořádané The Getty Conservation Institute spolu s Vysokou školou výtvarných umění v Bratislavě a Slovenskou národní knihovnou v Martině se zaměřením na konzervaci fotografických materiálů s názvem Module 1, Fundamentals of the Conservation of Photographs.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 814 kB)


USA — Chicago, PhDr. Lenka Matušíková, 14. – 22. 8. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do USA, kterou ve dnech 14. až 22. 8. 2008 vykonala PhDr. Lenka Matušíková za účelem účasti na 28. mezinárodní konferenci o židovské genealogii pořádané Mezinárodní asociací židovských genealogických společností (IAJGS).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 171 kB)


Polsko — Nowy Sacz, Bochnia, PaeDr. Bohumír Brom , 9. – 14. 9. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 9. až 14. 9. 2008 vykonal PaeDr. Bohumír Brom za účelem účasti na konferenci „Archiwa Europy Srodkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszlosc“ (jako zástupce ČAS).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 39 kB)


Itálie — Milano, PhDr. Alena Pazderová, 12. – 26. září 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 12. až 26. 9. 2008 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem kolace textů edice Specianovy nunciatury z let 1592–1593 v Ambrosiánské knihovně (Bibliotheca Ambrosiana) v Miláně včetně přepsání chybějících textů do PC.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 213 kB)


Itálie — Pisa, BcA. Adéla Růžičková, 15. – 19. září 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 15. až 19. 9. 2008 vykonala BcA. Adéla Růžičková za účelem přítomnosti restaurátora NA u vybalení, kontroly stavu a instalace 21 archiválií z fondu Rodinného archivu toskánských Habsburků pro výstavu „Sovrani nel giardino d’Europe. Pisa e i Lorena.“ v prostorách Museo nazionale di Palazzo Reale v Pise.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 269 kB)


Rakousko — Víděň, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D. , Mgr. Pavla Lutovská, 15. – 19. 9. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 15. až 19. 9. 2008 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., Mgr. Pavla Lutovská za účelem výzkumu bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku 1918, pokračování a dalšího rozvíjení vzájemných vztahů mezi Rakouským státním archivem ve Vídni a Národním archivem v Praze.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 19 kB)


Itálie — Pisa, PhDr. Eva Gregorovičová, 19. – 22. 9. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 19. až 22. 9. 2008 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem účasti na zahájení výstavy „Sovrani nel giardino d´Europa. Pisa e i Lorena“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 24 kB)


Litva — Vilnius, PhDr. Lenka Matušíková, 22. – 25. září 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Litvy, kterou ve dnech 22. až 25. 9. 2008 vykonala PhDr. Lenka Matušíková za účelem pracovního setkání evropských archivů se židovskými fondy.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 116 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Eva Gregorovičová, 24. – 27. 9. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 24. až 27. 9. 2008 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem účasti na mezinárodní konferenci „Franz Stephan von Lothringen und sein Kreis“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 24 kB)


Arninge, Täby — Švédsko, PhDr. Emilie Benešová, Pavel Baudisch, 14. – 17. 10. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Švédska, kterou ve dnech 14. až 17. 10. 2008 vykonali PhDr. Emilie Benešová a Pavel Baudisch za účelem návštěvy paměťových institucí pro naplnění cílů výzkumného záměru VE 20072009002 „Zpracování postupu na záchranu světlocitlivých archivních dokumentů na skleněné podložce (deskové negativy), jejich ošetření, archivaci (dlouhodobé uložení), zabezpečení a zpřístupnění„.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 974 kB)


Lille — Francie, PhDr. Helena Sedláčková, 22. – 27. 10. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Francie, kterou ve dnech 22. až 27. 10. 2008 vykonala PhDr. Helena Sedláčková za účelem zasedání výboru prozatímní sfragistické sekce v Lille, účasti na sfragistické konferenci a výstavě v Lille a účasti na setkání pracovní skupiny zamýšlené nové mezinárodní sfragistické organizace.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 161 kB)


Slovinsko — Lublaň, Zuzana Zajačiková, Bc. Lenka Bartlová, 2. – 15. 11. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovinska, kterou ve dnech 2. až 15. 11. 2008 vykonaly Zuzana Zajačiková a Bc. Lenka Bartlová za účelem účasti na workshopu „Historical, theoretical and practical workshop Limp & Semi-limp Vellum Bindings & Paper Case Bindings“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 1 MB)


Slovinsko — Lublaň, PhDr. Emilie Benešová, Iveta Mrvíková, Pavel Baudisch, 3. – 7. 11. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovinska, kterou ve dnech 3. až 7. 11. 2008 vykonali PhDr. Emilie Benešová, Iveta Mrvíková, Pavel Baudisch za účelem návštěvy slovinských paměťových institucí v rámci dohody o výměně expertů mezi Českou republikou a Slovinskou republikou a zároveň v rámci výzkumného úkolu VE20072009002.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 1 MB)


Slovensko — Bratislava, PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Martin Šisler, 3. – 7. 11. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 3. až 7. 11. 2008 vykonali PhDr. Tomáš Kalina a Mgr. Martin Šisler za účelem výměny zkušeností v oblasti předarchivní péče u veřejnoprávních původců — srovnání praxe Národního archivu a Slovenského národního archivu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 66 kB)


Vídeň — Rakousko, PhDr. Eva Drašarová CSc., 9. – 14. 11. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 9. až 14. 11. 2008 vykonala PhDr. Eva Drašarová CSc. za účelem pokračování ve výzkumu bohemik na základě dohody o spolupráci s Rakouským státním archivem a pro projekt grantové agentury ČR „Průvodce po fondech Rakouského státního archivu pro české návštěvníky“, účast na zasedání konsorcia projektu digitalizace listin Monasterium a navazujícího projektu IKARus.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 233 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Karel Koucký, Mgr. Monika Sedláková, 11. – 14. 11. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 11. až 14. 11. 2008 vykonali PhDr. Karel Koucký a Mgr. Monika Sedláková za účelem účasti na semináři k webovému portálu „Zwangsarbeit im NS-Staat“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 230 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 11. – 14. 11. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 11. až 14. 11. 2008 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném ve Vídni ve dnech 12. až 14. 11. 2008.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 123 kB)


Itálie — Terst, Benjamin Bartl, 16. – 23. 11. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 16. až 23. 11. 2008 vykonal Benjamin Bartl za účelem účasti na kurzu „IIAS Autumn Archival School 2008“, pořádané IIAS (International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor) a na konferenci „18th International Archival Day“, pořádané touže institucí.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 72 kB)


Itálie — Terst, PhDr. Eva Gregorovičová, 19. – 23. 11. 2008

Zpráva ze zahraniční služební do Itálie, kterou ve dnech 19. až 23. 11. 2008 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem účasti na mezinárodní archivní konferenci pořádané Mezinárodním institutem pro archivní vědy se sídlem v Terstu a Mariboru.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 21 kB)


Itálie — Řím, PhDr. Alena Pazderová, 28. 11. 2008 – 15. 12. 2008, 30. 11. 2008 – 14. 12. 2008

Zpráva ze zahraniční služební do Itálie, kterou ve dnech 28. 11. 2008 až 15. 12. 2008, 30. 11. 2008 až 14. 12. 2008 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem výzkumu bohemik v Archivio di Stato di Roma a kontroly Specianovy korespondence z r. 1598 adresované do Říma ve Vatikánském tajném archivu a doplňování chybějících textů do PC.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 46 kB)


Rakousko – Vídeň, PhDr. Eva Gregorovičová (28. 9. – 3. 10., 30. 11. – 5. 12. 2008), Mgr. Jan Hrdina (AHMP) (15. – 28. 9. 2008), Mgr. Martina Jeránková (MÚ-AAV ČR) (15. – 28. 9. 2008), Mgr. Jan Kahuda (1. – 5. 12. 2008), PhDr. Karel Koucký (1. – 14. 9., 13. – 17. 10. 2008), Ing. Miroslav Kunt (5. – 12. 10. 2008), PhDr. Jaroslav Šulc (1. – 12. 12. 2008), PhDr. ing. Milan Vojáček, Ph.D. (8. – 12. 12. 2008)

Zpráva ze zahraniční služební do Rakouska, kterou ve dnech 1. 9. 2008 – 12. 12. 2008 vykonali PhDr. Eva Gregorovičová (28. 9. – 3. 10., 30. 11. – 5. 12. 2008), Mgr. Jan Hrdina (AHMP) (15. – 28. 9. 2008), Mgr. Martina Jeránková (MÚ-AAV ČR) (15. – 28. 9. 2008), Mgr. Jan Kahuda (1. – 5. 12. 2008), PhDr. Karel Koucký (1. – 14. 9., 13. – 17. 10. 2008), Ing. Miroslav Kunt (5. – 12. 10. 2008), PhDr. Jaroslav Šulc (1. – 12. 12. 2008), PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D. (8. – 12. 12. 2008) za účelem prací na projektu Průvodce po Rakouském státním archivu pro českého návštěvníka (GAČR 409/08/0296, nositel Národní archiv, řešitel Mgr. Jan Kahuda).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 31 kB)


Francie — Paříž, Mgr. Zora Machková, 8. – 13. 12. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Francie, kterou ve dnech 8. až 13. 12. 2008 vykonala Mgr. Zora Machková za účelem akvizice přírůstku k fondu Pavel Tigrid.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 89 kB)

na začátek stránky »