2012

Německo — Drážďany, PhDr. Pavel Dufek, Mgr. David Hubený, 10. 12. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 10. prosince 2012 vykonali Pavel Dufek a David Hubený za účelem účasti na zahájení stálé výstavy „Odsouzen. Uvězněn. Popraven. Politická justice v Drážďanech 1933–1945; 1945–1957“ v Gedenkstätte Münchener Platz Dresden.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 173 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., Mgr. Zbyšek Stodůlka, 26. – 30. 11. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 26. až 30. listopadu 2012 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D. a Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem výzkumu bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku 1918, průzkumu spisů k problematice spisové rozluky s Rakouskem ve 20. letech 20. století a pokračování a dalšího rozvíjení vzájemných vztahů.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 155 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Pavel Koblasa, 19. – 23. 11. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 19. – 23. listopadu 2012 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze“ — číslo projektu: P 410/11/0535.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 230 kB)


Slovensko — Bratislava, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 19. – 21. 11. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou 19. až 21. listopadu 2012 vykonali PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném v Bratislavě ve dnech 19. až 21. listopadu 2012.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 174 kB)


Slovensko — Martin, Bratislava | Maďarsko — Budapešť, Mgr. Pavel Koblasa, 22. 10. – 2. 11. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko a do Maďarska, kterou ve dnech 22. října až 2. listopadu 2012 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze“ — číslo projektu: P 410/11/0535.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 226 kB)


Itálie — Řím, PhDr. Alena Pazderová, 28.9. – 29. 10. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 28. září až 29. října 2012 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem výzkumu bohemik ve Státním archivu v Římě, přepis textů z fondu Borghese pro potřeby Specianovy edice ve Vatikánském archivu, přepis textů z fondu Borghese pro potřeby Specianovy edice ve Vatikánském archivu, průzkumu rukopisů fondu Codici Minucciani v Německém historickém ústavu v Římě a přepis vybraných textů důležitých pro Specianovu edici.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF -—253 kB)


Itálie — Florencie, Mgr. Jan Kahuda, 5. – 10. 10. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 5. až 10. října 2012 vykonal Mgr. Jan Kahuda za účelem pokračování v systematickém průzkumu fondů Státního archivu ve Florencii za účelem zjištění jejich vztahu k fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 131 kB)


Kanada — Vancouver, PhDr. Karel Koucký, Národní archív, Mgr. Jiří Vichta, Státní oblastní archiv v Praze, 24. – 29. 9. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Kanady, kterou ve dnech 24. až 29. září 2012 vykonali PhDr. Karel Koucký z Národního archivu a Mgr. Jiří Vichta ze Státního oblastního archivu v Praze za účelem účasti na konferenci The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation (Paměť světa v digitálním věku: Digitalizace a ochrana). Cesta se uskutečnila v rámci výzkumného projektu Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 280 kB)


Německo — Drážďany, Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., 23. 9. – 1. 10. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 23. září až 1. října 2012 vykonal Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. za účelem práce na projektu P410/110535 Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listy Národního arhcivu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 75 kB)


Rakousko — Vídeň, St. Pölten, Mgr. Pavel Koblasa, 12. – 21. 9. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 12. až 21. září 2012 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze.“ číslo projektu: P 410/11/0535.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 242 kB)


Chorvatsko — Kerestinec, Záhřeb, Daruvar, Mgr. Zora Machková, 14. – 23. 9. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska, kterou 14. až 23. září 2012 vykonala Mgr. Zora Machková za účelem navázat na předchozí výzkumy uskutečněné v letech 2002–2005 a na úspěšnou spolupráci s českou krajanskou komunitou žijící v Chorvatsku.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 142 kB)


Ukrajina — Berehovo, Užhorod, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr, Alena Skipalová, 8. &ndsh; 16. 9. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Ukrajinu, kterou 8. až 16. září 2012 vykonaly PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. Alena Skipalová za účelem práce na projektu výzkumu a vývoje „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ — číslo projektu DF11P01OVV0232.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 242 kB)


Polsko — Wroclaw, Mgr. Jitka Křečková, 5. – 6. 9. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou 5. až 6. září 2012 vykonala Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na 6. generálním sjezdu polských archivářů a na workshopu mezinárodního spolku ICARUS konaném ve Wroclawi ve dnech 5. až 7. září 2012.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 182 kB)


Stockholm — Švédsko, PhDr. Karel Koucký, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D. a Mgr. Tomáš Dvořák 4. – 7. 9. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Švédska, kterou 4. až 7. září 2012 vykonali PhDr. Karel Koucký, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D. a Mgr. Tomáš Dvořák za účelem pracovní návštěva švédského Národního archivu a Královské (Národní) knihovny.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 213 kB)


Rakousko — Vídeň, Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., 1. – 3. 8. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 1. až 3. srpna 2012 vykonal Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. za účelem plnění prací v rámci projektu GAČR.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 163 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Tomáš Kalina; Ing. Miroslav Kunt; PhDr. Ing. Vojáček Milan, Ph.D., 9. – 13. 7. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 9. až 13. července 2012 vykonali PhDr. Tomáš Kalina; Ing. Miroslav Kunt; PhDr. Ing. Vojáček Milan, Ph.D za účelem práce na projektu výzkumu a vývoje „Interope rabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ — číslo projektu DF11P01OVV023.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 215 kB)


Švýcarsko — Einsiedeln, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 25. – 27. 6. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Švýcarska, kterou 25. až 27. června 2012 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 162 kB)


Dánsko — Kodaň, PhDr. Karel Koucký, PhDr. Jaroslav Šulc, 11. – 17. 6. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Dánska, kterou 11. až 15. června 2012 vykonali PhDr. Karel Koucký a PhDr. Jaroslav Šulc za účelem účasti na mezinárodní odborné konferenci Archiving 2012. Preservation Strategies and Imaging Technologies for Cultural Heritage Institutions and Memory Organizations.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 253 kB)


Itálie — Miláno, PhDr. Alena Pazderová, 5. – 17. 6. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 5. až 17. června 2012 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem edice dokumentů a přepisu konceptů chybějících Specianových listů, šifer a tzv. avvisi z r. 1594 adresovaných do Říma z rukopisu D 121 suss. v Ambrosiánské knihovně v Miláně (grantový úkol P 405/12/2037).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 223 kB)


Itálie — Miláno, PhDr. Alena Pazderová, 17. 4. – 4. 5. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 17. dubna až 4. května 2012 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem přepisu konceptů chybějících Specianových listů, šifer a tzv. avvisi z r. 1594 adresovaných do Říma z rukopisu D 121 suss. v Ambrosiánské knihovně v Miláně (Edice Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem, Tom. I, Epistulae et acta Cesari Speciani 1592–1598, pars 1–2 (1592–1594), grantový úkol P 405/12/2037).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 232 kB)


Slovensko — Bratislava, Ing. Miroslav Kunt, 16. – 17. 2. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou 16. až 17. února 2012 vykonal Ing. Miroslav Kunt za účelem účasti a prezentace na workshopu sdružení ICARUS v rámci projektu „Inter-operabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ číslo projektu DF11P01OVV023.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 195 kB)

na začátek stránky »