Bachova kartotéka

Autor: Vojáček, M., Lutovská, P., Koblasa, P.
Jazyk: čeština
Počet stran: 261
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-7469-049-5
Dostupnost: není skladem

Kolektivní monografie si klade za cíl ukázat některé možnosti využití Databáze obyvatel Prahy 1850–1914, která vznikla přepisem údajů z pobytových přihlášek uložených ve fondu Národního archivu Policejní ředitelství Praha. V první části se Milan Vojáček věnuje migraci obyvatel do Prahy s ohledem na jejich sociální status na příkladu šesti měst ze západních a jihozápadních Čech (Plzeň, Klatovy, Švihov, Chudenice, Strážov a Nýrsko). Následuje studie Pavly Lutovské, která se zabývá pražským obyvatelstvem s ohledem na pestrou škálu zaměstnání. Velmi cenný je německo-český slovník umožňující překlad názvů zaměstnání, jak se v naprosté většině v německy psané podobě na přihláškách vyskytují. Pavel Koblasa ukazuje možnosti využití databáze při sledování fenoménu pobytu šlechty v hlavním městě království a přináší přehledy šlechty s ohledem na její pražský domicil.