Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem, Tom.I. — Epistulae et acta Cesari Speciani 1592–1598, pars I–III (1592–1594)

Autor: Alena Pazderová
Jazyk: italština, němčina
Počet stran: 2073
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-7469-045-7
Dostupnost: skladem
Cena: 1376,-
Objednat

Edice korespondence Cesare Speciana, papežského nuncia u císařského dvora v Praze v letech 1592–1598, je výsledkem studia rukopisů ve Vatikánském archivu, Vatikánské knihovně a v Ambrosiánské knihovně v Miláně a zveřejňuje nunciaturní korespondenci z let 1592–1594. Nunciatury byly výkonným orgánem papežské zahraniční politiky na evropských panovnických dvorech a nunciatura na císařském dvoře, do jejíhož okruhu patřily i země Koruny české, měla prvořadý význam, proto patří nunciaturní korespondence k nejvýznamnějším pramenům pro poznání evropských i českých dějin v době konfesionálních zápasů 16. a 17. století. 868 ks korespondence mezi Specianem a Státním sekretariátem je vydáno in extenso italsky, regesty, standardní textový a věcný poznámkový aparát a sdružený rejstřík v němčině. Součástí odborné edice je úvodní studie v německém jazyce, věnovaná hlavním tématům korespondence, vypracovaná na základě dochovaných pramenů a odborné zahraniční i domácí literatury.

Alena Pazderová (ed.): Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628. Tomus I. Epistulae et acta Caesaris Speciani 1592–1594. Pars I. Mai 1592–Dezember 1592; Pars II. Januar 1593–Dezember 1593; Pars III. Januar 1594–Dezember 1594, Archivum Nationale, Praha 2015, CLXIII + 2073 stran.

Objednávka:

Kniha:
Jméno: Firma:
E-mail: Telefon:
Ulice: Poznámka:
Město:
PSČ:

K zásilce bude připočteno poštovné dle tarifů české pošty.