Historická fotografie 2017

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
Počet stran: 120
Rok vydání: 2017
ISBN: 978-80-7469-061-7
Dostupnost: skladem
Cena: 270,- Kč
Objednat

Sborník Historická fotografie vám tedy i letos přináší pestrou paletu informací, které byly zachyceny fotografickým obrazem. Snad každý z  tenářů nalezne to, co ho zajímá nebo pobaví.

Sborník Historická fotografie přináší zajímavé informace ze světa historické fotografie. Poměrně obsáhlá studie je věnována cestovatelské pozůstalosti Josefa Ladislava Erbena. Další příspěvek je věnován pozůstalosti zajímavé, snad i rozporuplné a poněkud tajemné postavy prvorepublikového období — Josefa Pluhaře, rytíře Suverénního řádu maltézských rytířů, který působil ve službách agrární strany. O podobách a proměnách portrétní fotografie, především šlechtické, podává autorka obsáhlou informaci v jednom z dalších příspěvků. Časopisy, které prezentovaly zejména amatérskou fotografii, nebyly dosud zcela „objeveny“, takže týdeník Letem světem je malým příspěvkem k tématu časopisů akcentujících fotografii, v tomto případě především fotografii turistickou. Rubrika „Představujeme“ přináší informace o fotografiích uložených ve Státním oblastním archivu v Praze, tentokrát jde o monotématický příběh z období „Velké války“, fotografie jsou součástí archivních souborů velkostatků a rodinných archivů. Návštěva prezidenta republiky byla vždy významnou událostí, na níž se zaměřily objektivy místních fotografů. Tak tomu bylo i v případě návštěvy Edvarda Beneše v Pelhřimově v roce 1947. Fotografie dokumentující tuto událost spravuje Muzeum Vysočiny Pelhřimov. V neposlední řadě vstupuje ve známost, že fotografie jsou uloženy také v Archivu České národní banky. Že jde o sbírku zajímavou, nás jistě přesvědčí autorka příspěvku. Fotografické publikace a výstavy jsou tématem poslední rubriky SHF.

Jako každý rok i letos platí, že podněty a připomínky čtenářů i autorů jsou vítané a žádoucí. Přivítáme zajímavé příspěvky — odborné studie, rady a poznatky, které jste načerpali z práce s historickou fotografií, a které umožní blíže nahlédnout do naší minulosti, ale také drobné informace či recenze mapující fotografické dění ve vašem okolí. Vaše příspěvky, připravené po formální stránce podle Pokynů pro autory, budeme očekávat do 15. dubna 2018, jejich anotace na přiloženém formuláři co nejdříve. Sborník Historická fotografie můžete objednat na adresách vydavatelů nebo zakoupit osobně v jejich sídlech. Veškeré kontakty naleznete v tiráži. Uzávěrka příštího čísla je 15. dubna 2018.

Objednávka:

Kniha:
Jméno: Firma:
E-mail: Telefon:
Ulice: Poznámka:
Město:
PSČ:

K zásilce bude připočteno poštovné dle tarifů české pošty.