Paginae historiae 21/1, 2013

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
Počet stran: 354
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-7469-014-3
Dostupnost: skladem
Cena: 200,-
Objednat

Národní archiv ohlašuje vydání prvního čísla sborníku Paginae historiae v letošním roce. Jedná se o polytematické číslo přinášející čtyři studie a dva obsáhlé materiálové texty. Vedle toho je součástí tohoto čísla výroční zpráva Národního archivu za rok 2012 a informace o dalších aktuálních událostech v archivu a recenze a anotace odborné literatury.

Tři studie jsou věnovány období konce 19. a počátku 20. století. Pavel Fabini sleduje proměny volební kampaně Národní strany na konci 19. století, Martin Klečacký kariéru četnického důstojníka Václava Řezáče a Jan Krlín si všímá proměn státní správy v českém vnitrozemí po 28. říjnu 1918. Jan Benda analyzuje nucené transporty jako prostředek řešení imigrace z odstoupeného pohraničí.

V části Materiály Pavel R. Pokorný zpřístupňuje heraldickou výzdobu pamětní knihy nejvyšších úředníků v Čechách z let 1563–1774 (včetně vyobrazení), David Hubený připravil edici dokumentů týkající se Podkarpatské Rusi na jednáních vlád Jana Syrového v roce 1938.

ISSN 1211-9768. Časopis je zapsán do evidence periodického tisku vedené u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR E 20580.

Objednávka:

Kniha:
Jméno: Firma:
E-mail: Telefon:
Ulice: Poznámka:
Město:
PSČ:

K zásilce bude připočteno poštovné dle tarifů české pošty.