Digitální archiv 2016


Nové odpovědi na dotazy k elektronické spisové službě

Na našich stránkách se dozvíte nově odpovědi na další otázky z praxe používání elektronických systémů spisové služby:

  • Z čeho plyne povinnost vytvářet spis?
  • Co jsou to samostatné evidence dokumentů a lze je napojit na elektronický systém spisové služby?
  • Co je míněno zajišťovacím prvkem na elektronickém dokumentu dle § 24 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 259/2012 Sb.?
  • Jak řešit neuzavřené spisy z minulosti (řádově miliony) získané i s elektronickými systémy spisové služby v rámci spisové rozluky (sloučení úřadů) — hlavním problémem je umělé prodloužení skartační lhůty, pokud spisy uzavřeme nyní?

(číst dál)

(10. 10. 2016)


Nová podoba validátoru SIP

Na adrese http://digi.nacr.cz:8080/validatorSIP byl zahájen provoz nové verze validátoru SIP.

(25. 8. 2016)


Archivní portály ve středoevropské perspektivě

Ve dnech 26. a 27. května 2016 se v přednáškovém sále Národního archivu za účasti archivářů z České republiky, Slovenska, Polska a Německa uskutečnil workshop z řady Archives in Digital Age, tentokrát s tématem koncepce archivních portálů a digitálních badatelen. … (číst dál)

(3. 6. 2016)


Zkušební provoz nového validátoru SIP

Na adrese http://digi.nacr.cz:8080/validatorSIP_test byl zahájen zkušební provoz nové verze validátoru SIP. (číst dál)

(4. 5. 2016)


Metamorfóza – úskalí a dopady přechodu k jiné eSSl

Dne 22. března 2016 se v kinosále Národního archivu uskutečnilo setkání zástupců úřadů státní správys celostátní působností, pracovníků Státních oblastních archivů a zástupců Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra. … (číst dál)

(29. 3. 2016)


Skolióza páteřního informačního systému úřadu II.

Dne 25. února 2015 se v přednáškovém sále Národního archivu uskutečnilo setkání vedoucích pracovníků úřadů státní správy s celostátní působností k problematice výkonu spisové služby v elektronické podobě. … (číst dál)

(29. 2. 2016)


28. 1. 2016 proběhlo v Národním archivu setkání pracovníků oblastních archivů a metodiků z Národního archivu

pro oblast péče o dokumenty v digitální podobě. Setkání umožnilo intenzivní výměnu informací a koordinaci aktivit mezi Ministerstvem vnitra, Národním archivem a oblastními archivy v oblasti péče o dokumenty v digitální podobě. … (číst dál)

(4. 2. 2016)


na začátek stránky »