Zpřístupnění map III. vojenského mapování (1888–1951) 1:25 000 a 1:75 000 na stránkách Virtuální mapová sbírka

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

V roce 2013 oslovil Národní archiv Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.) s nabídkou spolupráce spolu s Historickým ústavem České akademie věd (HÚ ČAV, v.v.i.), v rámci projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví (NAKI). Cílem tohoto projektu, financovaného Ministerstvem kultury v rámci programu NAKI, je navrhnout a ověřit nové postupy digitalizace a zpřístupňování kartografických děl ve webových aplikacích (např. GIS). Digitální mapy vybraných regionů budou použity pro rekonstrukci historické krajiny a sídelních struktur.

V rámci spolupráce s VÚGTK a HÚ ČAV bylo v letech 2013–2015 v digitalizačním centru VÚGTK, kde se digitalizují staré mapy a mapové atlasy pro potřeby řešení projektu, naskenováno celkem 4 475 map III. vojenského mapování v měřítcích 1:25 000 a 1:75 000 a soubor map Dr. J. Bělohlava (Podrobné mapy zemí Koruny české, 1:75 000, 1909–1914) pocházející ze Sbírky map a plánů Národního archivu. Zpřístupnění těchto map pomocí webové mapové služby je důležitým výsledkem řešení tohoto projektu. Celkem v současné době má centrum naskenováno přes 35 000 map a plánů.

V průběhu roku 2014 na základě požadavku Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., České geologické služby Praha a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem bylo v digitalizačním centru naskenováno 44 map ze Sbírky map a plánů a Sbírky montánních map a plánů pro česko-saský projekt Archeomontan — středověké hornictví v Sasku a Čechách.

V roce 2015 bylo naskenováno 10 map pro magisterskou práci Vizualizace historie změn v katastrální mapě studenta Aplikované geoinformatiky a kartografie UK V. Klecandy.

Digitalizované mapy jsou zpřístupněny pomocí jednoho z výstupů projektu — Virtuální mapové sbírky.

Chartae Aantiquae.cz

Chartae Aantiquae.cz — Bělohlav