Výstava Československo a Podkarpatská Rus + historické filmové záběry

Panelová výstava připomínající dobu příslušnosti Podkarpatské Rusi k Československu

Národní archiv připravil v souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky panelovou výstavu připomínající dobu, kdy součástí nového státu byla i Podkarpatská Rus. Výstava přibližuje okolnosti vzniku myšlenky na připojení území karpatských Rusínů k Československu, problémy s budováním státní správy, hospodářské otázky, boje s maďarskými a polskými záškodníky, maďarskou armádou a ukrajinskými nacionalisty v letech 1938 a 1939, dále zájem exilové vlády v Londýně o dění na Podkarpatské Rusi, jakož i přípravy a samotné pokusy obnovit československou správu na části osvobozené Podkarpatské Rusi. Poslední panel přibližuje mezistátní jednání o předání území SSSR a odškodnění československých občanů.

Výstava bude přístupná do 23. května 2018 ve foyer Národního archivu v Praze na Chodovci. Vstup volný.

Národní archiv zve na přednášku pracovníka Národního filmového archivu Luboše Marka „Podkarpatská Rus na historických filmových záběrech“, která proběhne 26. dubna 2018 v kinosále Národního archivu v Praze na Chodovci od 14:00. Vstup volný

Pozvánka na promítání » (PDF — 1 MB)


Mezinárodní konference Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus

Jednou z akcí ke stoleté historii republiky byla mezinárodní konference „Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus“ uspořádaná Národním archivem ve dnech 28. a 29. března 2018.

Konferenční program s 36 referáty českých, slovenských, ukrajinských, polských a maďarských archivářů, historiků a dalších badatelů se zabýval mnoha aspekty sounáležitosti Podkarpatské Rusi k Československu: Vedle otázky připojení podkarpatoruského území k Československu byly zkoumány počátky československé správy a s nimi spojené personální problémy, právní a náboženské otázky, jakož i finanční záležitosti. Výrazná pozornost byla věnována rozvoji školství. Známý bandita Nikoly Šuhaje se stal námětem samostatného příspěvku. Další referáty se zabývaly archivními písemnostmi a nechyběla ani ukázka z tvorby československé kinematografie. Diskuzi vyvolaly bloky vztahující se k druhé republice a druhé světové válce, včetně zájmu československé exilové vlády o Podkarpatskou Rus.

Z konference plánuje Národní archiv vydat na jaře 2019 sborník, do nějž vedle aktivních účastníků konference projevili zájem přispět i další historici, archiváři, archeologové a geografové, kteří se nemohli osobně zúčastnit konferenčního jednání. Případní další přispěvatelé se mohou přihlásit na e-mail: david.hubeny@nacr.cz, přičemž organizátoři si vyhrazují právo výběru.

Součástí konference se stala i vernisáž stejnojmenné panelové výstavy dokumentující krátký časový úsek společných dějin, která bude přístupná do 23. května 2018. Na konferenci navážou s měsíčním rozestupem dvě samostatné přednášky:

  1. Ve čtvrtek 26. dubna od 14:00 v kinosále Národního archivu v Praze na Chodovci proběhne přednáška pracovníka Národního filmového archivu Luboše Marka „Podkarpatská Rus na historických filmových záběrech“;
  2. V pondělí 21. května od 14:00 v kinosále Národního archivu v Praze na Chodovci se uskuteční přednáška pracovníka Národního archivu Davida Hubeného „Výstavba československého četnictva na Podkarpatské Rusi“.