Budování československého četnictva na Podkarpatské Rusi

Doprovodná přednáška k mezinárodní konferenci a panelové výstavě dokumentů “Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus”

V pondělí 21. května od 14:00 proběhne v přednáškovém sále Národního archivu (Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 — Chodovec) přednáška Mgr. Davida Hubeného, Ph. D., která přiblíží obtíže četnické správy s organizační a kádrovou výstavbou podkarpatoruského četnictva a jeho úporné snahy zklidnit tamní rozhárané bezpečnostní poměry. V tomto úsilí se četnictvu nevyhnuly ztráty na životech, ale ani některá pochybení.