Gloria Musealis

Dne 17. května 2018 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze získala monografie „Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci“ autorů Šárky Steinové, Romana Zámečníka a Stanislavy Ottomanské druhou cenu v kategorii publikace roku v rámci Národní soutěže muzeí Gloria musealis. Kniha vyšla ke stému výročí vyhlášení samostatné Československé republiky za podpory Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky 2013–2017.

Odborné a laické veřejnosti uceleně představuje nejen zahradně-architektonickou tvorbu, ale i zahradnické školství, zahradnická periodika, školkařství a jeho významné závody a základní charakteristiku zahradní architektury v meziválečném období první Československé republiky. Zároveň připomíná a podrobně analyzuje zahradně-architektonickou tvorbu našich nejvýznamnějších zahradních architektů spolu s připomenutím mnohdy již zapomenutých architektů a architektek dané doby.

gloria_musealis_oblka