Výstava „Obchodování v srdci Evropy — československo-německé hospodářské vztahy 1918–1992“ putuje

Se záměrem ukázat pramenné bohatství českých, německých a slovenských archivů a představit složitý vývoj československo-německých hospodářských vztahů ve 20. století byla vytvořena putovní výstava Obchodování v srdci Evropy — československo-německé hospodářské vztahy 1918–1992. Veřejnost má tak možnost zhlédnout jak zásadní dokumenty, které utvářely celkový rámec hospodářských vztahů, tak i ty, které byly výsledkem „ekonomické každodennosti“, tj. prolínání ekonomických zájmů jednotlivců a zájmových skupin, velkých a malých podniků, výrobců a spotřebitelů, obchodníků a zákazníků.

Výstava, která byla díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti vytvořena ve dvou jazykových verzích — české a německé, putuje o Čechách i po Německu. Českou jazykovou verzi mohla zhlédnout veřejnost nejprve od konce října 2017 do počátku roku 2018 v Praze v Národním archivu. Od 29. května do 29. června 2018 ji mohou zhlédnout návštěvníci Státního oblastního archivu v Litoměřicích v Krajské ulici. Německá verze výstavy byla poprvé představena mezi počátkem března a počátkem května 2018 v bavorském Bayreuthu v budově Spolkového archivu. V polovině května 2018 ji mohli na několik dní zhlédnout zástupci českých a saských podniků a hospodářských komor při setkání v Kontaktní kanceláři svobodného státu Sasko v Praze; výstavu při této příležitosti navštívil také saský státní ministr pro hospodářství, práci a dopravu Martin Dulig. Během let 2018 a 2019 se plánuje uvedení jak české, tak německé jazykové verze i v dalších místech v obou státech.

Výstavu vytvořili pracovníci Národního archivu ve spolupráci se Spolkovým archivem Německa a za přispění mnoha dalších archivů, muzeí a odborníků.