Dveře archivů otevřené dokořán

Ohlédnutí za akcí Národního archivu

Více než tisícovka návštěvníků využila dne 20. října 2018 od 10 do 18 hodin mimořádnou příležitost k návštěvě Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze v budovách na Chodovci a v Dejvicích. Bohatý program připravený při příležitosti 100. výročí vzniku našeho státu zahrnoval návštěvy běžně nepřístupných prostor (depozitářů a restaurátorských ateliérů), prezentaci unikátních archivních dokumentů a další doprovodné aktivity pro poučení i zábavu.

V hlavní budově na Chodovci bylo připraveno několik tras exkurzí po budově, výstavy originálů i reprodukcí archiválií, odborné přednášky, badatelské konzultace, genealogická poradna, čtení z pamětí politika Jana Malypetra v podání herce Jiřího Štrébla a koncert skupiny Ostravská bandaska. Dětští i dospělí návštěvníci mohli také navštívit tvořivé dílny. Zaslouženou pozornost přitáhla i ukázka práce Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.

Exkurze po budově i do depozitářů byly připraveny i v budově v Dejvicích. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout rovněž příležitostnou výstavu k třetí pražské defenestraci, shlédnout krátké dětské filmy nebo film ze slavnostního otevření trezoru pro uložení korunního archivu prezidentem Václavem Havlem v roce 1990. I zde měly velký úspěch badatelské konzultace a dětská dílnička.

Fotografie z akce

1_14

SOA

IMG_2285

dopl_vyrazy_70

dopl_vyrazy_65

dopl_vyrazy_50

dopl_vyrazy_22

dopl_vyrazy_16

201810201508003480

201810201452423425

20181020_104340

20181020_103943

1_75

1_51