Obraz historické krajiny

Obraz historické krajiny — pozvánka na workshop

Zveme vás na workshop, jehož tématem jsou proměny kulturní krajiny v období od raného novověku do 20. století. Hlavní pozornost bude upřena na kritickou analýzu diplomatických pramenů, textových komentářů a příloh k mapám a plánům včetně sledování samotného procesu vzniku písemností na straně jedné a odraz změn vlastnických poměrů v obrazu krajiny v 19. a zvláště ve 20. století.

Pozvánka na workshop »

Program workshopu »