Aleně Pazderové bylo uděleno čestné členství Mezinárodního centra pro archivní výzkum (ICARUS)

pazderova_oceneni_icarus

V rámci slavnostního zasedání při příležitosti desátého výročí vzniku centra ICARUS dne 9. listopadu 2018 ve Vídni bylo Aleně Pazderové uděleno čestné členství Mezinárodního centra pro archivní výzkum za její mimořádný přínos na poli mezinárodní spolupráce mezi paměťovými institucemi.

Stejné ocenění bylo uděleno Herbertu Wursterovi, emeritnímu řediteli Diecézního archivu v Pasově. Alena Pazderová je druhou osobností z České republiky, která toto ocenění obdržela. Jako první byl v roce 2009 oceněn Vácslav Babička, bývalý ředitel Odboru archivní správy MV ČR.
BLAHOPŘEJEME!