Pozvánka do Národního archivu, dopisy H. Ripky

ripka

Národní archiv si dovoluje pozvat odbornou veřejnost na prezentaci edice dokumentů, kterou připravili Ivan Šťovíček a David Hubený:

S projevem nejhlubší úcty. Dopisy, zprávy a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922–1948) ve středu 20. února ve 14:00 v přednáškovém sále Národního archivu, Archivní 2257/4, Praha 4 — Chodovec.

PhDr. Josef Tomeš, Ph. D. při této příležitosti přiblíží bohatý život Huberta Ripky, jenž se zapsal do dějin československého archivnictví, ale zejména do politického dění ve třicátých a čtyřicátých let 20. století.

Prom. hist. Ivan Šťovíček, CSc. objasní vztah Huberta Ripky a Edvarda Beneše, včetně osobního míjení se s Hubertem Ripkou.

Mgr. David Hubený, Ph. D. seznámí přítomné s obsahem edice a jejími cíli.

Publikaci vydal Národní archiv ve spolupráci s Masarykovým ústavem a archivem AV ČR, v. v. i. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.