Mezinárodní konference “AUdS 2019”

auds_2019_logo

Národní archiv a Ministerstvo vnitra ČR pořádají pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve dnech 12. a 13. března 2019 v Národním archivu 23. ročník mezinárodní konference „Archivace záznamů z informačních systémů (Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen)“. Jedná se o každoroční středoevropské setkání odborníků k problematice digitální archivace a e-Governmentu, kdy se prezentují a diskutují nové postupy a zkušenosti při provozu digitálních archivů, elektronické spisové služby, elektronizace úředních agend nebo aktuálních trendů při zpřístupňování archiválií v on-line prostředí. Přihlašování na konferenci je již uzavřeno z důvodu naplněné kapacity.

Program konference » (PDF — 420 kB)

Expertní platforma „AUdS“ německy mluvících zemí vznikla v roce 1997, Národní archiv zde zastupuje české archivnictví od roku 2014. Aktivně prezentoval své výsledky na předešlých setkáních ve Vídni (2015), Postupimi (2016) a Basileji (2017), kde byl zároveň vybrán za pořadatele letošního setkání. V Praze se konference zúčastní 180 zástupců německých, rakouských, švýcarských, maďarských, slovenských a českých národních, zemských/kantonálních, městských, mediálních a specializovaných archivů včetně expertů z akademických institucí a IT-sektoru.