Proběhla mezinárodní konference “AUDS 2019”

40

Národní archiv a Ministerstvo vnitra ČR uspořádali pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve dnech 12. a 13. března 2019 23. ročník mezinárodní konference „Archivace záznamů z informačních systémů (Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen)“. Jednalo se o každoroční středoevropské setkání odborníků k problematice digitální archivace a e-Governmentu, kdy se prezentovaly a diskutovaly nové postupy a zkušenosti při provozu digitálních archivů, elektronické spisové služby, elektronizace úředních agend nebo aktuálních trendů při zpřístupňování archiválií v on-line prostředí.

Letošního setkání v Národním archivu se účastnilo přes 160 odborníků z Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Švýcarska a hostující České republiky. Zastupovali pět národních nebo spolkových archivů, téměř tří desítky zemských, kantonálních nebo oblastních archivů, řadu městských, specializovaných nebo mediálních archivů a experty z akademické sféry a IT sektoru. Aktuální poznatky a zkušenosti představilo na čtyřicet přednášejících nejen během plenární části, ale i během osmi tematických workshopů.

Platforma „AUdS“ se zformovala v roce 1997 v rámci německy mluvících zemí a postupně integruje další evropské zájemce o výměnu zkušeností v oblasti digitální archivace. Národní archiv zde zastupuje české archivnictví od roku 2014. Aktivně prezentoval své výsledky na předešlých setkáních ve Vídni (2015), Postupimi (2016) a Basileji (2017), kde byl zároveň vybrán za pořadatele letošního setkání.

Fotogalerie z akce

01_result

02_result

03_result

04_result

05_result

06_result

07_result

08_result

09_result

10_result

11_result

12_result

13_result

14_result

15_result

16_result

17_result

18_result

19_result

20_result

21_result

22_result

23_result

24_result

25_result

26_result

27_result

28_result

29_result

30_result

31_result

32_result

33_result

34_result

35_result

36_result

37_result

38_result

39_result