News Archive

Thursday April 11th, 2019

tigrid

Národní archiv zve na putovní panelovou výstavu k poctě Pavlu Tigridovi, která přibližuje život a tvorbu jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého protikomunistického exilu. Výstava vznikla ze spolupráce Národního muzea s Národním archivem a bude možno ji shlédnout ve vestibulu Národního archivu od 15. dubna do 31. května 2019, vždy v pondělí až pátek od 8:30 do 17:00.

Více

Friday March 29th, 2019

metternich

U příležitosti 160. výročí úmrtí pořádá RKF ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů výstavu reflektující nejvýznačnějšího člena rodu Metternichů, knížete Klemense Václava Lothara Pavla Alfonse Nepomuka, knížete von Metternich-Winneburg-Beilstein-Ochsenhausen.

V rámci vernisáže se 9. 4. 2019 od 18:00 koná přednáška Jana Kahudy s názvem “Metternich a jeho vize míru”. Jan Kahuda je odborný rada, vedoucí oddělení fondů samosprávy a státní správy z let 1848–1918 v Národním archivu České republiky.

Více »

Friday March 22nd, 2019

slovinci_navsteva

Ve dnech 19. 3. až 21. 3. přijal Národní archiv kolegyně a kolegy z  Archivu Republiky Slovinsko. Hlavním tématem pracovních rozhovorů v Národním archivu byla zejména postupující digitalizace ve státní správě a samosprávě, metadatové standardy, formáty, přijímání a výběr elektronických dokumentů, archivace informačních systémů a interpretace výstupů z nich.

Více

Friday March 15th, 2019

40

Národní archiv a Ministerstvo vnitra ČR uspořádali pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve dnech 12. a 13. března 2019 23. ročník mezinárodní konference „Archivace záznamů z informačních systémů (Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen)“. Jednalo se o každoroční středoevropské setkání odborníků k problematice digitální archivace a e-Governmentu, kdy se prezentovaly a diskutovaly nové postupy a zkušenosti při provozu digitálních archivů, elektronické spisové služby, elektronizace úředních agend nebo aktuálních trendů při zpřístupňování archiválií v on-line prostředí.

Více

Friday March 8th, 2019

auds_2019_logo

Národní archiv a Ministerstvo vnitra ČR pořádají pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve dnech 12. a 13. března 2019 v Národním archivu 23. ročník mezinárodní konference „Archivace záznamů z informačních systémů (Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen)“. Jedná se o každoroční středoevropské setkání odborníků k problematice digitální archivace a e-Governmentu, kdy se prezentují a diskutují nové postupy a zkušenosti při provozu digitálních archivů, elektronické spisové služby, elektronizace úředních agend nebo aktuálních trendů při zpřístupňování archiválií v on-line prostředí. Přihlašování na konferenci je již uzavřeno z důvodu naplněné kapacity.

Program konference » (PDF — 420 kB)

Více

Wednesday February 13th, 2019

nejedly_pozvanka

Národní archiv připravuje ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i.  výstavu

„Zdeněk Nejedlý známý — neznámý? Svědectví fotografií“.

Výstava bude veřejnosti přístupná od 6. března do 5. dubna 2019.

Pozvánka na výstavu » (PDF — 4 MB)

Thursday January 31st, 2019

ripka

Národní archiv si dovoluje pozvat odbornou veřejnost na prezentaci edice dokumentů, kterou připravili Ivan Šťovíček a David Hubený:

S projevem nejhlubší úcty. Dopisy, zprávy a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922–1948) ve středu 20. února ve 14:00 v přednáškovém sále Národního archivu, Archivní 2257/4, Praha 4 — Chodovec.

Více

Thursday January 24th, 2019

drasarova_vyznamenani_2019

Dne 16. ledna 2019 proběhlo v rezidenci rakouského velvyslance v České republice slavnostní předání Rakouského čestného kříže za vědu a umění I. třídy (Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse) ředitelce Národního archivu PhDr. Evě Drašarové, CSc.

Více

Thursday December 6th, 2018

Národní archiv ve spolupráci s …

… Moravským zemským archivem v Brně, Státním okresním archivem Jihlava, Ústavem chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Odborem archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky a za organizačního zajištění České informační společnosti, z. s. — pobočného spolku při Národním archivu, připravuje XVII. seminář restaurátorů a historiků. Akce se uskuteční ve dnech 18. až 21. listopadu 2019 v Jihlavě.

Více informací zde »

Friday November 23rd, 2018

pazderova_oceneni_icarus

V rámci slavnostního zasedání při příležitosti desátého výročí vzniku centra ICARUS dne 9. listopadu 2018 ve Vídni bylo Aleně Pazderové uděleno čestné členství Mezinárodního centra pro archivní výzkum za její mimořádný přínos na poli mezinárodní spolupráce mezi paměťovými institucemi.

Více

icarus_10_let

Dne 9. listopadu 2018 se ve Vídni uskutečnilo slavnostní zasedání …

… při příležitosti 10. výročí založení Mezinárodního centra pro archivní výzkum (International Centre for Archival Research, ICARUS). Během 10 let své existence vytvořil ICARUS mezinárodní síť paměťových institucí zpřístupňující prostřednictvím digitalizace mnoho archivních dokumentů v rámci mezinárodně uznávaných a badatelsky hojně využívaných projektů, např. MONASTERIUM, MATRICULA, nově TOPOTÉKA.

Více

Monday November 19th, 2018

pasy

Národní archiv zdigitalizoval zvukové a filmové archiválie zachycující proces se „spikleneckým centrem Rudolfa Slánského“ nalezené v březnu 2018 v Panenských Břežanech.

Na tiskové konferenci 21. 11. 2018 v 10:00 bude popsána digitalizace filmových a zvukových materiálů a postup Národního archivu. Představeny budou také výsledky digitalizace zvukových záznamů z dalších politických procesů 50. let 20. století. Po skončení tiskové konference se uskuteční filmová projekce vybraných částí procesu s Rudolfem Slánským.

Pro účast je nezbytná akreditace do 20. 11. 2018 do 15:00 hodin na e-mail: press@mvcr.cz.

Časový harmonogram

Kdy: středa 21. listopadu 2018
Čas: 10:00
Kde: Národní archiv — Chodovec, Archivní 2257/4, Praha 4
Projekce: 11:00

Tuesday November 6th, 2018

Listina bude předána Národnímu archivu

Dne 28. října 2018 propůjčil prezident Miloš Zeman Řád Bílého lva I. třídy občanské skupiny in memoriam Antonínu Švehlovi za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky. Prezident hned v úvodu svého projevu ocenil význam bývalého předsedy vlády Republiky československé pro budování státu a stabilizaci stranického systému. Listinu o propůjčení řádu převzal z rukou prezidenta ve Vladislavském sále Pražského hradu z pověření premiérova vnuka, pana Antonína Švehly, vedoucí oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek Národního archivu Jiří Křesťan v doprovodu správce rodinného archivu Švehlových Filipa Pauluse. Při předání listiny pan prezident pravil: „Rehabilitace je nutná, že.“ Pan Švehla nám napsal: „Byl jsem dojat celou oslavou, kterou jsem sledoval po internetu ve Virginii. Dovoluji si požádat o převzetí tohoto vzácného daru 6. oddělením Národního archivu do věčné úschovy a věčného opatrování.” Mimořádný dar je Národní archiv připraven s vděčností a úctou přijmout.

Friday October 26th, 2018

Obraz historické krajiny — pozvánka na workshop

Zveme vás na workshop, jehož tématem jsou proměny kulturní krajiny v období od raného novověku do 20. století. Hlavní pozornost bude upřena na kritickou analýzu diplomatických pramenů, textových komentářů a příloh k mapám a plánům včetně sledování samotného procesu vzniku písemností na straně jedné a odraz změn vlastnických poměrů v obrazu krajiny v 19. a zvláště ve 20. století.

Pozvánka na workshop »

Program workshopu »

Thursday October 25th, 2018

predani_v_Narodnim_archivu

Ve čtvrtek 11. října byly Národnímu archivu slavnostně předány dokumenty norského Fondu na podporu Charty 77 (Støttefondet for Charta 77) a dánského Dialogu s Chartou 77 (Dialog med Charta 77).

Více »

Národní archiv převzal dokumenty fondů na podporu Charty 77 z Norska a Dánska. Ve čtvrtek 11. října byly Národnímu archivu slavnostně předány dokumenty norského Fondu na podporu Charty 77 (Støttefondet for Charta 77) a dánského Dialogu s Chartou 77 (Dialog med Charta 77).

Obě organizace se před rokem 1989 podílely na shromažďování finančních prostředků na podporu československého disentu, informovaly o režimních represích a působily na západoevropské politiky a veřejně činné osobnosti. Současně spolupracovaly s dalšími lidskoprávními organizacemi, obzvláště s Nadací Charty 77 ve Švédsku, kterou založil jaderný fyzik a přední český exulant ve Skandinávii František Janouch. Z největších počinů lze uvést uspořádání celovečerního programu k příležitosti desátého výročí Prohlášení Charty 77 v lednu 1987 v Národním divadle v Oslu — byla uvedena hra Václava Havla Chyba, zazněly písně Karla Kryla a Jaroslava Hutky, byly recitovány překlady básní Jaroslava Seiferta. Během večera též se svými projevy vystoupili norský ministr zahraničí Knut Frydenlund a norský expremiér Kåre Willoch.

První část dokumentů přijeli osobně předat zakladatelé a dlouholetí členové obou organizací — norský knihovník v Universitetet i Sørøst-Norge a politický aktivista Frode Bakken, česko-norský spisovatel, překladatel a signatář Charty 77 Michael Konůpek a dánský lékař a politický aktivista Morten Nielsen. Dar převzali ředitelka Národního archivu dr. Eva Drašarová a dr. Jiří Křesťan, vedoucí 6. oddělení Národního archivu, kde bude sbírka uložena. K slavnostnímu aktu se též připojili norský velvyslanec Robert Kvile, historik a bývalý ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Vilém Prečan a překladatel, novinář a signatář Charty 77 Tomáš Vrba.

Při této příležitosti uspořádal téhož dne velvyslanec Kvile večeři ve své rezidenci pro ředitelku Národního archivu Evu Drašarovou a výše zmíněné hosty. Tomuto setkání byli přítomni také evangelický farář a mluvčí Charty 77 Miloš Rejchrt, socioložka, organizátorka důležitých kontaktů Charty 77 se zahraničím a současná předsedkyně správní rady Nadace Charty 77 Jiřina Šiklová, architekt Jan Hájek a další vzácní hosté.
Při aktu předání dokumentů byli přítomni i reportéři České televize. Výsledná reportáž a zpráva pro ČT24 jsou dostupné zde:

Fotografie

predani_v_Narodnim_archivu

desate_vyroci_Charty_77_v_Narodnim_divadle_v_Oslu

oceneni_Charty_77_Kodan

Dialog_s_Chartou_77_shromazdeni_1989

Thursday October 4th, 2018

Člověk se srdcem na dlani — Deník Josefa Holce z konce II. světové války a prvních poválečných měsíců

Edice deníku volyňského Čecha, aktivního účastníka druhého a třetího odboje Josefa Holce (1918–2018), nás seznamuje s autorovými životními osudy v závěrečném období druhé světové války a prvních poválečných měsících roku 1945.

Více zde »

Monday September 17th, 2018

Ohlédnutí za akcí Národního archivu

Více než tisícovka návštěvníků využila dne 20. října 2018 od 10 do 18 hodin mimořádnou příležitost k návštěvě Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze v budovách na Chodovci a v Dejvicích. Bohatý program připravený při příležitosti 100. výročí vzniku našeho státu zahrnoval návštěvy běžně nepřístupných prostor (depozitářů a restaurátorských ateliérů), prezentaci unikátních archivních dokumentů a další doprovodné aktivity pro poučení i zábavu.

Více

Tuesday July 24th, 2018

pozvanka_100_let

100 let očima fotografů je název výstavy, která bude v Národním archivu zahájena 8. srpna a potrvá do 10. října 2018. Staré fotografie nám připomenou časy dávno minulé i nedávné. Výstavu ve spolupráci s Národním archivem připravil NIPOS a Svaz českých fotografů.

Více »

Tuesday July 3rd, 2018

Politické procesy 50. let

AKTUÁLNĚ: Dne 21. 11. 2018 byly přidány další zvukové záznamy a také filmy nalezené v březnu 2018 v Panenských Břežanech a zdigitalizované Národním archivem. Více zde.

„Zvláštní místo v politických procesech zaujímaly monstrprocesy. Jejich iniciátoři a výrobci je konstruovali tak, aby doma působily otřesně, aby šokovaly. Jejich politická působivost měla překročit hranice státu a měla mít mezinárodní ohlas. Tomu odpovídalo jak politické zaměření, výběr obětí, příprava i průběh přelíčení, tak vykonstruovaná míra zločinů a krutost trestů. K nejvýznamnějším československým monstrprocesům patřily soudy s církevními představiteli, s tzv. vedením záškodnického spiknutí (M. Horáková a spol.), proces s V. Žingorem a spol. a s tzv. vedením protistátního spikleneckého centra (R. Slánský a spol.). Soudní přelíčení, ať se odehrávala v soudních síních, ve velkých sálech nebo v závodních jídelnách, se změnila v divadlo. Probíhala podle předem vypracovaného scénáře a s vybraným obecenstvem.“ (Převzato z knihy K. Kaplana a P. Palečka Komunistický režim a politické procesy v Československu).

Více »

Ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu Pozor vlak! je závěrečná část tohoto magazínu s názvem “Úžasné návraty” věnována komentovaným filmových záběrům historických výukových a instruktážních filmů z archivního fondu Ústřední dopravní institut.

Reportáže Železničního zpravodaje z roku 1960 představí první ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, výměnu mostní konstrukce za přímo pojížděnou železobetonovou desku a předání železničního vozu určeného pro školení.

Video a více informací »

Friday June 8th, 2018

badatelna_chodovec

NOTICE OF CLOSURE »

Oznámení o uzavření čítáren a badatelen

Od 1. března 2019 do odvolání bude Centrální badatelna a knihovna Národního archivu v Praze na Chodovci vždy v pátek pro badatele uzavřena. Provozní doba v ostatních dnech zůstává beze změny. Provozní doba badatelny na tř. Milady Horákové není tímto opatřením dotčena.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 19. 2. 2019
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka Národního archivu

Více

Se záměrem ukázat pramenné bohatství českých, německých a slovenských archivů a představit složitý vývoj československo-německých hospodářských vztahů ve 20. století byla vytvořena putovní výstava Obchodování v srdci Evropy — československo-německé hospodářské vztahy 1918–1992. Veřejnost má tak možnost zhlédnout jak zásadní dokumenty, které utvářely celkový rámec hospodářských vztahů, tak i ty, které byly výsledkem „ekonomické každodennosti“, tj. prolínání ekonomických zájmů jednotlivců a zájmových skupin, velkých a malých podniků, výrobců a spotřebitelů, obchodníků a zákazníků.

Více

Friday June 1st, 2018

nejiste_mandaty

Ve dnech 5. a 6. června 2019 se v prostorách Národního archivu, ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AK ČR a Technickou univerzitou v Liberci, uskuteční konference zaměřená na volební podvody a proměny verifikačních procedur v 19. a 20. století. Své příspěvky můžete přihlašovat do 30. dubna 2019. Podrobnosti naleznete v příloze.

Příloha » (PDF — 678 kB)

Dne 17. května 2018 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze získala monografie „Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci“ autorů Šárky Steinové, Romana Zámečníka a Stanislavy Ottomanské druhou cenu v kategorii publikace roku v rámci Národní soutěže muzeí Gloria musealis. Kniha vyšla ke stému výročí vyhlášení samostatné Československé republiky za podpory Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky 2013–2017.

Více

V souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky připravil Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i. panelovou výstavu nazvanou „Pravda vítězí (Československo 1918–1992)“, která připomene vznik samostatného Československa a dějiny společného státu Čechů a Slováků. Výstava bude k vidění ve foyeru Národního archivu od 16. 10. do 14. 12. 2018, vždy v pondělí až pátek od 8:30 do 18:00. Mimořádně bude ke shlédnutí v den otevřených dveří Národního archivu v sobotu 20. 10. 2018 od 10:00 do 18:00, kdy se Národní archiv představí i dalšími doprovodnými akcemi.

Pozvánka » (PDF — 2 MB)

Materiály k výstavě k vytištění » (PDF — 5 MB)

Materiály k výstavě ke stažení » (PDF — 5 MB)

zlata_bula

V pondělí 4. června 2018 dojde na Výstavě Labyrintem dějin českých zemí, která probíhá v Císařské konírně Pražského hradu, k poslední výměně významných archiválií. Dosud vystavené faksimile tzv. Zlaté buly sicilské bude nahrazeno jejím originálem a doplněno originály dalších dvou listin vydaných Fridrichem II. pro českého krále a moravského markraběte. Všechny tři listiny byly vydány 26. září 1212 v Basileji a  sou opatřeny zlatými pečetmi Fridricha II. — zlatými bulami. Význam Zlaté buly sicilské zpečetil Karel IV. svou zlatou bulou v roce 1348. Originál listiny Karla IV. bude rovněž vystaven.

Více

Tuesday May 15th, 2018

Doprovodná přednáška k mezinárodní konferenci a panelové výstavě dokumentů “Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus”

V pondělí 21. května od 14:00 proběhne v přednáškovém sále Národního archivu (Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 — Chodovec) přednáška Mgr. Davida Hubeného, Ph. D., která přiblíží obtíže četnické správy s organizační a kádrovou výstavbou podkarpatoruského četnictva a jeho úporné snahy zklidnit tamní rozhárané bezpečnostní poměry. V tomto úsilí se četnictvu nevyhnuly ztráty na životech, ale ani některá pochybení.

Monday May 14th, 2018

titul_DSC_1546

Národní archiv pořádal ve dnech 10. 5. a 11. 5. 2018 mezinárodní workshop …

AiDA 2018 (Archives in Digital Age), Self-Audit and Certification of Digital Archives in Central European Perspectives. Třetí ročník tohoto odborného workshopu se letos věnoval certifikaci digitálních archivů a repozitářů. V přednáškovém sále v Národním archivu v Praze se akce zúčastnilo 21 zástupců z odborných paměťových institucí. Těm byly představeny stěžejní informace o typech, možnostech, významu a přínosu certifikace digitálních archivů a repozitářů. Po odborných prezentacích následovala tematická diskuze. Závažnost tématu důvěryhodnosti digitálních dat, která je v České republice prozatím málo akcentována, bude s rychle postupující digitalizací nabývat na důležitosti.

Více

1968_2

Národní archiv připravil, v rámci doprovodného programu výstavy „Labyrintem dějin českých zemí“ a jako příspěvek k Mezinárodnímu dni archivů filmové projekce, které se uskuteční 24. května20. června 2018 v sídle Národního archivu v Praze na Chodovci.

Leták (PDF, 225 kB)

Více

Monday April 23rd, 2018

Od roku 2016 připravuje Národní archiv ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu “Pozor vlak!” …

… cyklus pořadů s názvem „Úžasné návraty“. Je věnován komentovaným filmovým záběrům historických výukových a instruktážních filmů s železniční tématikou, které jsou součástí archivního fondu Ústřední dopravní institut. Úžasné návraty jsou pro zájemce k dispozici

ZDE »

Thursday April 19th, 2018

Národní archiv se již tradičně účastní prestižní konference ISSS …

… jejíž 21. ročník proběhl počátkem dubna 2018. V Bloku „Archivace a spisové služby“ vystoupili i pracovníci Národního archivu.

Více »

Tuesday April 17th, 2018

Panelová výstava připomínající dobu příslušnosti Podkarpatské Rusi k Československu

Národní archiv připravil v souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky panelovou výstavu připomínající dobu, kdy součástí nového státu byla i Podkarpatská Rus. Výstava přibližuje okolnosti vzniku myšlenky na připojení území karpatských Rusínů k Československu, problémy s budováním státní správy, hospodářské otázky, boje s maďarskými a polskými záškodníky, maďarskou armádou a ukrajinskými nacionalisty v letech 1938 a 1939, dále zájem exilové vlády v Londýně o dění na Podkarpatské Rusi, jakož i přípravy a samotné pokusy obnovit československou správu na části osvobozené Podkarpatské Rusi. Poslední panel přibližuje mezistátní jednání o předání území SSSR a odškodnění československých občanů.

Výstava bude přístupná do 23. května 2018 ve foyer Národního archivu v Praze na Chodovci. Vstup volný.

Národní archiv zve na přednášku pracovníka Národního filmového archivu Luboše Marka „Podkarpatská Rus na historických filmových záběrech“, která proběhne 26. dubna 2018 v kinosále Národního archivu v Praze na Chodovci od 14:00. Vstup volný

Pozvánka na promítání » (PDF — 1 MB)


Mezinárodní konference Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus

Jednou z akcí ke stoleté historii republiky byla mezinárodní konference „Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus“ uspořádaná Národním archivem ve dnech 28. a 29. března 2018.

Konferenční program s 36 referáty českých, slovenských, ukrajinských, polských a maďarských archivářů, historiků a dalších badatelů se zabýval mnoha aspekty sounáležitosti Podkarpatské Rusi k Československu: Vedle otázky připojení podkarpatoruského území k Československu byly zkoumány počátky československé správy a s nimi spojené personální problémy, právní a náboženské otázky, jakož i finanční záležitosti. Výrazná pozornost byla věnována rozvoji školství. Známý bandita Nikoly Šuhaje se stal námětem samostatného příspěvku. Další referáty se zabývaly archivními písemnostmi a nechyběla ani ukázka z tvorby československé kinematografie. Diskuzi vyvolaly bloky vztahující se k druhé republice a druhé světové válce, včetně zájmu československé exilové vlády o Podkarpatskou Rus.

Z konference plánuje Národní archiv vydat na jaře 2019 sborník, do nějž vedle aktivních účastníků konference projevili zájem přispět i další historici, archiváři, archeologové a geografové, kteří se nemohli osobně zúčastnit konferenčního jednání. Případní další přispěvatelé se mohou přihlásit na e-mail: david.hubeny@nacr.cz, přičemž organizátoři si vyhrazují právo výběru.

Součástí konference se stala i vernisáž stejnojmenné panelové výstavy dokumentující krátký časový úsek společných dějin, která bude přístupná do 23. května 2018. Na konferenci navážou s měsíčním rozestupem dvě samostatné přednášky:

  1. Ve čtvrtek 26. dubna od 14:00 v kinosále Národního archivu v Praze na Chodovci proběhne přednáška pracovníka Národního filmového archivu Luboše Marka „Podkarpatská Rus na historických filmových záběrech“;
  2. V pondělí 21. května od 14:00 v kinosále Národního archivu v Praze na Chodovci se uskuteční přednáška pracovníka Národního archivu Davida Hubeného „Výstavba československého četnictva na Podkarpatské Rusi“.

… ke 100. výročí zřízení Státní archivní školy

UK_logo

Národní archiv bude ve dnech 7.–8. 11. 2019 spolupořadatelem konference ke 100. výročí zřízení Státní archivní školy.

Pozvánka na konferenci » (PDF — 469 kB)

Thursday April 12th, 2018

Výstava probíhá v Císařské konírně na Pražském hradě od 27. února do 1. července 2018. Otevřena je denně od 10 do 18 hodin. Rezervace je možné provést ZDE.

Trailer k výstavě

Více

Thursday March 22nd, 2018

Testovací verze

Národní archiv zveřejňuje návrh validátoru datových balíčků SIP určených pro předávání dokumentů k trvalému uložení do národního digitálního archivu podle národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS) platného od 4. července 2017. Od 4. července 2018 nebude národní digitální archiv zpracovávat jiné datové balíčky SIP, než vytvořené dle platného znění NSESSS.

Více

Wednesday March 21st, 2018

za vynikající práci na výstavě “Labyrintem dějin českých zemí”

Ministr vnitra Lubomír Metnar se 19. března 2018 sešel s archiváři a ocenil je za skvělou přípravu výstavy Labyrintem dějin českých zemí. “Výstava pro mě byla velkým zážitkem. Mohl jsem obdivovat nejcennější státoprávní dokumenty českého státu. A jsem rád, že kolegyně a kolegové zvolili takovou interaktivní a edukativní formu,” sdělil Lubomír Metnar.

Více »

Wednesday January 31st, 2018

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu Pozor vlak! je závěrečná část tohoto magazínu s názvem “Úžasné návraty” věnována komentovaným filmových záběrům historických výukových a instruktážních filmů z archivního fondu Ústřední dopravní institut.

V areálu nejvyššího purkrabství na Pražském hradě byl v říjnu 1963 otevřen Dům československých dětí. O rok později byl obohacen o velké modelové kolejiště, jehož vznik přibližuje film “Největší stavba v oboru dopravy”.

Číst více »

Friday January 26th, 2018

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

setkani_GDPR

Dne 18. 1. 2018 se v Národním archivu setkali archiváři a další odborní pracovníci Ministerstva vnitra, Národního archivu, státních oblastních archivů a Archivu bezpečnostních složek, aby se seznámili s aktuálními tématy roku 2018 souvisejícími s ochranou osobních údajů (GDPR), úplným elektronickým podáním a e-fakturou.

Více

Friday January 19th, 2018

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dne 8. listopadu 2012 byl schválen zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů. Z něho vyplývají i povinnosti pro síť archivů v České republice. Národní archiv doposud v hojné míře vyhotovoval rešerše pro církevní instituce, státní úřady i pro jednotlivé žadatele pátrající v oblasti majetkové držby církví a náboženských společností.

Podmínkou vrácení majetku církvím je prokázání faktu, že byl odňat z důvodu perzekuce, a to bez náhrady. Nárok musí být prokázán listinně a musí splňovat alespoň jednu z podmínek uvedených jmenovitě v § 5 tohoto zákona. Pozemkový úřad musí rozhodnout ve lhůtě 6 – 12 měsíců od podání žádosti a proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

§ 5 vyjmenovává skutečnosti vedoucí k tzv. majetkovým křivdám:

  • Odnětí věci bez náhrady dle zák. č. 142/1946 Sb. o revizi první pozemkové reformy a zák. č. 46/1948 o nové pozemkové reformě.
  • Znárodnění dle zák. č. 185/1948 Sb. o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů, zák. č. 169/1949 Sb. o vojenských újezdech, zák. č. 95/1948 o základní úpravě jednotného školství, zák. č. 125/1948 Sb. o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a zák. č. 124/1948 o znárodnění některých hostinských a léčebných podniků a ubytovacích zařízení.
  • Úkony učiněné Náboženskou maticí dle vyhlášky č. 351/1950 Ú.L. o převzetí správy některých majetkových podstat Náboženským fondem.
  • V ostatních bodech jsou vyjmenovány různé majetkoprávní úkony, ke kterým došlo pod nátlakem nebo v rozporu s tehdy platnými právními normami, ať už se jednalo o koupi, darování, dražbu, vyvlastnění, znárodnění, převod apod.

Podmínky pro získání archivních dokumentů

V žádostech podávaných oprávněnými či povinnými osobami ve smyslu § 3 a 4 zákona č. 428/2012 Sb. je nutné v případě dotazu vztahujícího se k nemovitostem u konkrétních parcel přiložit kopie celé příslušné vložky pozemkové knihy (titulní list, list A, list B), případně, pokud je znám, též název velkostatku, pod který uvedené pozemky patřily. Bez těchto údajů nelze rešerši provést ve všech dotčených fondech v Národním archivu, kde by se požadovaný materiál mohl nacházet.

Rešerše prováděná pro povinné či oprávněné osoby podle f zákona není zpoplatněna.

Dohledávání majetkoprávního vývoje církevního majetku je většinou velmi složité. Jedním z důvodů je nezpracovanost klíčových fondů a jejich značná mezerovitost. Stav dochování písemností je tak mnohdy spíše nahodilý. Příkladem jsou archivní soubory písemností z působení Ministerstva zemědělství po roce 1945. Přispělo k tomu nejen špatné zacházení ve spisovně ministerstva před předáním materiálů do Národního archivu, ale také povodně, které právě tuto spisovnu postihly velice nešťastně.

Fondy využívané při naplňování zákona o “majetkovém vyrovnání státu a církví” navíc spravuje několik oddělení Národního archivu, jimiž postupně žádosti oprávněných či povinných osob musí procházet. Jedná se tedy o rešerše nejen odborně, ale i časově poměrně náročné. Kromě archivních fondů vzniklých z činnosti Ministerstva zemědělství (Ministerstvo zemědělství II — JZD, Ministerstvo zemědělství II. — IX. odbor, Ministerstvo zemědělství II. — VII. odbor, Ministerstvo zemědělství II. — Hlavní správa státních statků) a Ministerstva státních statků lze dohledávat informace i v dalších fondech Národního archivu např. Úřad předsednictva vlády, Ministerstvo školství a kultury — církevní odbor, Ministerstvo kultury ČSR/ČR — Sekretariát pro věci církevní: Státní úřad pro věci církevní, Československé státní statky, Fond národní obnovy, Státní památková správa, Ústřední ředitelství státních lesů a statků, Státní pozemkový úřad — spisy všeobecné, Státní pozemkový úřad — Vlastnické soubory majitelů velkostatků, Praha, Náboženská matice, Zemský úřad Praha — zemědělsko-lesnické oddělení, Zemský úřad Praha — církevní a nadační oddělení, Zemský úřad Praha — dodatky, Zemský úřad Praha — ZNV — referáty: dopravní, průmyslový, pro pozemkovou reformu, pro vnitřní osídlení a správu nepřátelského majetku, smíšená komise pro zjišťování a oceňování válečných škod.

Dále jsou v Národním archivu uloženy na základě depozitních smluv fondy ve vlastnictví cca dvaceti církevních institucí. Zpřístupnění těchto fondů se řídí podle § 34 odst. 4 zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb. tímto zákonem, badatelským řádem Národního archivu a příslušnými ustanoveními depozitních smluv.

Národní archiv prosí ostatní badatelskou veřejnost o trpělivost při zpřístupňování dotčených fondů prostřednictvím badatelny Národního archivu z důvodu jejich vysoké frekventovanosti při provádění úředních rešerší.

Další archivní fondy týkající se zákona o “majetkovém vyrovnání státu a církví” jsou uloženy v příslušných státních oblastních a státních okresních archivech. Při požadavcích týkajících se těchto fondů je třeba se obracet na tyto místně příslušné archivy, jejichž adresář je uveden na www.cesarch.cz nebo na www.mvcr.cz. Národní archiv informace ani zpřístupnění archiválií z fondů jiných, zcela samostatných archivů nezprostředkovává.

Náhrady

Sousloví “bez náhrady” je velice zavádějící a přináší s sebou mnoho komplikací. Všichni odborníci zabývající se otázkami spojenými s převody církevního majetku na stát na přelomu 40. a 50. let 20. století, ať již z důvodu konfiskace, znárodnění, nebo v rámci tzv. pozemkových reforem, vědí, že stát převzal všechny uvedené majetky bez náhrady. Dokázat tuto skutečnost na základě archivních dokumentů není vůbec jednoduché, protože se žádné náhrady nevyplácely, a proto neexistují žádné doklady. Bylo však nalezeno několik dokumentů v různých fondech Národního archivu, které dokazují, že od vyplácení náhrad bylo z politických důvodů ustoupeno.

Zatímco u první pozemkové reformy se písemnosti k vykupování pozemků a vyplácení náhrad objevují celkem běžně, v případě revize pozemkové reformy dle zák. č. 142/1947 Sb. a tzv. nové pozemkové reformy dle zák. č. 46/1948 Sb. je situace složitější.

Ve fondech Státní pozemkový úřad — Vlastnické soubory majitelů velkostatků, Praha a Státní pozemkový úřad — Spisy všeobecné, Praha byly nalezeny písemnosti vypovídající o náhradách organizacím spjatým s církví římsko-katolickou podle zákona č. 329/1920 Sb. za zestátněný nemovitý majetek určený pro provádění pozemkové reformy podle zákonů č.v225/1919 Sb. a č. 81/1920 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Těmito písemnostmi jsou různé doklady o oceňování zestátňovaného nemovitého majetku, podklady k dohodám o ceně nemovitého majetku určeného k převzetí, samotné dohody o ceně převzatého majetku, pokyny k vyplácení náhrad, žádosti o jejich vyplacení a sdělení o výši vyplacených náhrad. Mezi písemnosti týkajícími se pozemkových reforem prováděných podle zákonů č. 142/1947 Sb. ve znění zákona č. 44/1948 Sb. a č. 46/1948 Sb., které jsou uloženy ve fondech Ústřední ředitelství státních lesů a statků a Státní pozemkový úřad — Vlastnické soubory majitelů velkostatků, Praha, však písemnosti podobného charakteru, tj. písemnosti vypovídající o oceňování nemovitého majetku církví a náboženských společností a vyplácení náhrad církvím a náboženským společnostem za jejich zestátněný či znárodněný nemovitý majetek nebyly nalezeny.

Vyplácení náhrad za pozemky podléhající revizi první pozemkové reformy dle zák. č. 142/1947 Sb. měl na starosti jednak Náhradový fond při Ministerstvu zemědělství, finanční stránku věci včetně vedení náhradových knih pak náhradová banka, kterou byla Poštovní spořitelna. Písemnosti náhradového fondu ve fondu Ministerstvo zemědělství bohužel nejsou dochovány kompletně. Pro písemnosti Poštovní spořitelny případně náhradové knihy doporučujeme obrátit se na Archiv České národní banky, kde nějaké písemnosti dochovány jsou, i když ne v úplnosti.

Záznamy o zabavování církevního nemovitého majetku státem se nacházejí v zemědělsko-lesnických fondech na různých místech nesystematicky. Na příklad ve fondu Československé státní statky se nacházejí soupisy bývalého církevního majetku, které musely být jednotlivými státními statky předkládány dle instrukce z roku 1949. Výkupy dle zák. 46/1948 Sb. byly prováděny jednotlivými ONV (okresními národními výbory), jejich dohledávání obnáší mimo jiné rozsáhlý výzkum v regionálních archivech (adresář je uveden na www.cesarch.cz nebo na www.mvcr.cz). V zákoně je pro záležitosti výkupu uveden Národní pozemkový fond při Ministerstvu zemědělství. Do Národního archivu byl však předán pouhý zlomek spisů, který se váže ke správě po válce konfiskovaného majetku. Zbytek byl ponechán ve správě Správního archivu Ministerstva zemědělství, kde byla velká část písemností poškozena povodněmi.

Ve fondu Ministerstvo státních statků jsou doklady vyplácení náhrad za převzatý inventář, ale již z instrukce Ministerstva zemědělství uveřejněné v Úředním listu č. 185 z 20. 8. 1948 vyplývá, že výkupní částka nebyla vyplacena původnímu vlastníkovi přímo, nýbrž byla složena do soudního depozita, z něhož byly uspokojovány pohledávky věřitelů apod. Ministerstvo školství a osvěty se zase zabývalo pouze důsledky zrušení patronátů a vyčíslením částky, kterou bude muset kompenzovat církvím ušlé výnosy ze zestátněného majetku.

Ve fondu Státní úřad pro věci církevní se nachází dokument z roku 1951 (PDF — 1 MB), v němž se tato instituce snaží zjistit, zda byly vyplaceny náhrady za zemědělskou půdu patřící původně ke kostelu ve Slatině. V odpovědi se dočteme, že výše náhrad nebyla stanovena, neboť až dosud nebyly vydány prováděcí pokyny k vládnímu nařízení č. 192/1949 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o nové pozemkové reformě. Tento případ zůstává téměř ojedinělým zdokumentovaným příkladem soudobé praxe.

Ve fondu Úřadu předsednictva vlády jsme nalezli usnesení vlády č. 791/1954 o vypořádání závazků na zemědělském majetku převzatém v rámci pozemkových reforem (PDF — 12 MB). V důvodové zprávě k návrhu tohoto usnesení se dočteme, že od vyplácení náhrad původním vlastníkům se ustoupilo, neboť “by bylo v rozporu s politikou zatlačování kapitalistických živlů na vesnici”.

Praxe byla tedy taková, že nejprve nemohly být náhrady vypláceny proto, že nebyly vydány prováděcí předpisy, na základě kterých by byly vyčísleny, až se nakonec od tohoto úmyslu ustoupilo zcela.

Národnímu archivu se v rámci předarchivní péče při skartačním řízení, které v současné době probíhá u Vrchního státního zastupitelství v Praze, podařilo nalézt dokument z roku 1983, který nepřímo potvrzuje, že náhrady za vykoupené pozemky podle zákona č. 46/1948 Sb. vypláceny minimálně až do roku 1983 nebyly. Jde o spis čj. III/2Gd1573/83 bývalé Generální prokuratury ČSSR. Jedná se o individuální žádost fyzické osoby a odpověď starší prokurátorky v této věci Spis III/2Gd1573/83 je stále v držení Vrchního státního zastupitelství v Praze, s jehož souhlasem zpřístupňujeme v anonymizované verzi jeho podstatnou část (PDF — 4 MB).

Protože problematika výkupu pozemků souvisela s kompetencemi bývalých okresních a krajských národních výborů, doporučujeme oprávněným či povinným osobám podle zákona č. 428/2012 Sb., obrátit se ještě na příslušný územní archiv (adresář státních oblastních a státních okresních archivů najdete na www.cesarch.cz nebo na www.mvcr.cz) a rovněž na Správní archiv Ministerstva zemědělství (Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00).

Situace byla obdobná i v případě vyplácení náhrad za majetek znárodněný. V Národním archivu doposud nebyly nalezeny doklady, které by potvrzovaly jakékoli vyplácení náhrad. Dle zprávy, kterou na téma likvidace majetku a závazků Fondu znárodněného hospodářství vypracovalo pro Úřad předsednictva vlády (Usnesení vlády č. 1385 z 27. července 1954 (PDF — 5 MB) Ministerstvo financí, se vyplácení náhrad týkalo pouze cizinců, neboť se Československo muselo řídit mezinárodními dohodami. Další skupinou “odškodňovaných” se stali bývalí vlastníci znárodněných podniků, kteří upadli do sociální nouze a byli závislí na státním příspěvku. Tato povinnost přešla v roce 1954 z Fondu znárodněného hospodářství na Státní úřad důchodového zabezpečení. Tato opatření se však nevztahují na bývalé církevní vlastníky.

V Národním archivu však lze dohledat zavedení a zrušení národní správy v Čechách (pro Moravu je zapotřebí oslovit Moravský zemský archiv) a příděly převážně lesního majetku dle z. 46/1948 Sb., a to ve fondu Ústřední ředitelství státních lesů a statků.

Wednesday January 10th, 2018

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Digitalizace Desek zemských

desky_zemske

Národní archiv zpřístupnil badatelské veřejnosti na portálu badatelna.eu prvních 260 knih z archivního souboru Desky zemské větší. Fond obsahuje celkem 1397 knih, které budou postupně digitalizovány.

Více zde »

Tuesday January 9th, 2018

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu Pozor vlak! je závěrečná část tohoto magazínu s názvem “Úžasné návraty” věnována komentovaným filmových záběrům historických výukových a instruktážních filmů z archivního fondu Ústřední dopravní institut.

Železniční nehody často zaviní člověk. Jako v případě výpravčího ve filmu „Naše tvář“, který vedle řízení dopravy prodává i jízdenky.

Číst více »

Tuesday December 12th, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Oznámení pro badatele

Oznamujeme badatelům, že z důvodu přípravy a následné digitalizace byl uzavřen přístup k archivnímu souboru KSČ — Ústřední výbor 1945–1989, Praha — politické byro 1954–1962. Jeho opětovné zpřístupnění bude oznámeno. Děkujeme za pochopení.

Friday December 8th, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu Pozor vlak! je závěrečná část tohoto magazínu s názvem “Úžasné návraty” věnována komentovaným filmových záběrům historických výukových a instruktážních filmů z archivního fondu Ústřední dopravní institut.

K ukončení parního provozu v Československu došlo v roce 1980. O dva roky později se v Nymburce konaly oslavy s rozsáhlou výstavou a provozem parních lokomotiv. Tyto oslavy zachytil film Loučení s párou.

Číst více »

Wednesday November 15th, 2017

We notify researchers that in the period from 22 December 2017 to 3 January 2018, the research rooms and library reading rooms of the National Archives in Prague-Chodovec and in Milady Horákové Street will be closed. Thank you for your understanding.

Prague, 15 November 2017
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
director of the National Archives

Monday November 13th, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ve dnech 13. – 15. října 2017 proběhla na zámku Brandýs nad Labem mezinárodní vědecká konference …

… připomínající osobnost významného vědce a cestovatele, habsburského arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského (1847–1915). Ve spolupráci s dalšími partnery uspořádal konferenci Národní archiv, který je rovněž nositelem stejnojmenného vědeckého projektu Grantové agentury ČR.

Více

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu Pozor vlak! je závěrečná část tohoto magazínu s názvem “Úžasné návraty” věnována komentovaným filmových záběrům historických výukových a instruktážních filmů z archivního fondu Ústřední dopravní institut.

Prototyp nejmodernější dvousystémové elektrické lokomotivy Československých státních drah ES 499.0002 (dnes řada 350) představuje film z poloviny 70. let 20. století. Tehdy nejmodernější lokomotivy jsou v provozu dodnes.

Číst více »

Monday November 6th, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Úvodní studie a analytický inventář archivního fondu Národního archivu Rodinný archiv toskánských Habsburků

Národní archiv ohlašuje vydání publikace Archiv Ludvíka Salvátora, která vznikla jako výsledek grantového projektu GA ČR Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915). Život a dílo vědce a cestovatele, jehož nositelem je Národní archiv a řešitelem PhDr. Eva Gregorovičová.

Detail publikace »

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dne 24. října 2017 se uskutečnilo v Národním archivu jednání navazující na projekt INTERPI …

… kterého se zúčastnili zástupci řešitelů, tedy Národní knihovny ČR a Národního archivu, dodavatele technologie (Cosmotron Bohemia, s.r.o.) a krajských knihoven: středočeské (Kladno), jihočeské (České Budějovice) a severočeské (Liberec) provozujících knihovnický systém ARL.

Více

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu Pozor vlak! je závěrečná část tohoto magazínu s názvem “Úžasné návraty” věnována komentovaným filmových záběrům historických výukových a instruktážních filmů z archivního fondu Ústřední dopravní institut.

Originální hraný dokument Ústředního dopravního institutu rekonstruuje jednu z největších železničních nehod v Československu, která si vyžádala 31 mrtvých. Stala se 11. prosince 1970 u stanice Řikonín, západně od jihomoravského Tišnova.

Číst více »

Thursday October 19th, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dne 19. října 2017 je badatelna Národního archivu od 13. hodin uzavřena. Badatelům se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Wednesday October 18th, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Srdečně zveme do Národního archivu na výstavu s názvem „Obchodování v srdci Evropy: československo–německé hospodářské vztahy (1918–1992)“. Výstava bude volně přístupná od 27. října do 4. prosince 2017.

Při příležitosti výstavy se uskuteční odborný seminář o československo–německých hospodářských vztazích v letech 1918–1992.

Více

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Oznamujeme badatelům, že dne 14. listopadu 2017 bude centrální badatelna a podatelna Národního archivu v Praze na Chodovci otevřena pouze do 12:00. Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 8. 11. 2017
PhDr. Emilie Benešová

vedoucí oddělení foto-, fono-, kino-
dokumentů a služeb veřejnosti
Národního archivu

Oznamujeme všem badatelům, že ve dnech 6.–31. srpna 2018 budou badatelny a knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové uzavřeny.

Děkujeme za pochopení.

We notify researchers that in the period from August 6 to August 31 2018, the research rooms of the National Archives and Archives’ library reading rooms in Prague-Chodovec and in Milady Horákové Street will be closed.

Thank you for your understanding.

Tuesday October 3rd, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dne 20. září 2017 proběhla v piano nobile Arcibiskupství pražského slavnostní prezentace edice PhDr. Aleny Pazderové

Edice nese název: Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628. Tomus I.: Epistulae et acta Caesaris Speciani 1592–1598, pars I.–III., Mai 1592–Dezember 1594, Archivum Nationale, Pragae MMXVI. Úvodní slovo pronesli Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český …

Více

Panelová výstava připomínající dobu příslušnosti Podkarpatské Rusi k Československu

Národní archiv připravil v souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky panelovou výstavu připomínající dobu, kdy součástí nového státu byla i Podkarpatská Rus. V souvislosti s výstavou zveme na přednášku pracovníka Národního filmového archivu Luboše Marka „Podkarpatská Rus na historických filmových záběrech“.

Více k výstavě »

Pozvánka na promítání »

Monday October 2nd, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Zástupci Národního archivu se aktivně zúčastnili 11. sjezdu českých historiků — tradičního setkání historické obce ČR, které se konalo v Olomouci ve dnech 13. – 15. 9. 2017.

11. sjezd českých historiků
Popis foto: Mgr. Zbyšek Stodůlka (NA) a ředitelka Archivschule Marburg Dr. Christa Irmgard Becker na 11. sjezdu českých historiků

Číst dál »

Tuesday September 26th, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Národní archiv začal vydávat Soupis poddaných podle víry z roku 1651 v elektronické podobě

soupis_ikona

Vzhledem k mimořádnému zájmu badatelů přistoupil Národní archiv k vydání edice Soupis poddaných podle víry z roku 1651 v elektronické podobě. E-knihy vydávané Národním archivem jsou k dispozici ve formátu pdf, který umožňuje fulltextové vyhledávání. Postupně budou zveřejněny všechny svazky jedenáctidílné edice.

Číst dál »

Tuesday September 12th, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Co skrývá zapečetěná obálka? — Poslední slova T. G. Masaryka!

Dne 24. dubna 1996 získal Státní ústřední (dnes Národní) archiv vzácný přírůstek — osobní archiv Jana Masaryka, někdejšího ministra zahraničních věcí. Řediteli archivní správy Ministerstva vnitra PhDr. Oldřichu Sládkovi, CSc. jej předali JUDr. Antonín Sum, CSc. a Catriona Soukupová, vdova po prof. Dr. Lumíru Soukupovi. Soukup a Sum byli osobními tajemníky Jana Masaryka a stáli mu po boku až do jeho tragického skonu 10. března 1948. Sumovi se podařilo poslat archiv Jana Masaryka do Skotska, kam Soukup emigroval. Ten postupně obohatil soubor o dokumenty prezidentovy dcery Olgy Revilliodové a o další masarykovské archiválie. Antonín Sum byl v roce 1949 zatčen a z vězení vyšel až v roce 1962. Byl v kontaktu s vnučkami TGM — PhDr. Annou a Herbertou Masarykovými. A právě s nimi se dohodl, že našemu archivu svěří posléze i malou zalepenou obálku. Je označena datem, kdy mi obálku předal (19. září 2005) a slovy: „pečeť do r. 2025“.

Jaké tajemství skrývá bílá obálka? Antonín Sum autorovi těchto řádků sdělil, že uvnitř jsou slova T. G. Masaryka, jež si Jan zapsal u otcova smrtelného lože. Přečteme si prezidentovo poselství občanům dnes již neexistujícího státu nebo se TGM zamyslel nad úspěchy a nezdary budování Československa? Či nám snad bude odhaleno nějaké rodinné tajemství? Budeme si muset počkat. Dne 22. února 2017 na setkání přátel Národního archivu bylo zahájeno odpočítávání, kolik času ještě zbývá do otevření záhadné obálky.

Jiří Křesťan

Do rozpečetění obálky zbývá
brambor
Tuesday August 22nd, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Národní archiv zve na tématické workshopy zaměřené na fotografické techniky

Národní archiv ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Zámrsku a Muzeem východních Čech v Hradci Králové pořádá tematické workshopy zaměřené na historický vývoj a identifikaci fotografických technik. Workshopy budou probíhat ve dnech 25. září a 2. října v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové. Více informací najdete v přiložené pozvánce.

Pozvánka »

Tuesday August 1st, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Národní archiv zahájil veřejnou zakázku NDA II, VZ02, Informační systém NDA

realizovanou v rámci projektu Národní digitální archiv II spolufinancovaném ze strukturálních fondů EU. Předmětem zakázky je vývoj nových modulů pro informační sytém NDA (IS NDA). Bližší podrobnosti k zakázce jsou dostupné ve Věstníku veřejných zakázek a v NEN.

nda_2

Friday July 14th, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu Pozor vlak! je závěrečná část tohoto magazínu s názvem “Úžasné návraty” věnována komentovaným filmových záběrům historických výukových a instruktážních filmů z archivního fondu Ústřední dopravní institut.

Jídelní vůz Československých státních drah zamířil v roce 1977 v propagačním filmu „Dobrou chuť!“ s rychlíkem Progress do Německé demokratické republiky. Film byl natočen filmovým studiem Ústředního dopravního institutu pro Federální ministerstvo dopravy a představujeme ho v šestém díle Úžasných návratů.

Číst dál »

Saturday July 8th, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu Pozor vlak! je závěrečná část tohoto magazínu s názvem “Úžasné návraty” věnována komentovaným filmových záběrům historických výukových a instruktážních filmů z archivního fondu Ústřední dopravní institut.

Číst dál »

Na konec parní trakce v Československu připravoval diváka film Ústředního dopravního institutu „Konec slavné epochy“ z roku 1975. Neopakovatelné záběry parních lokomotiv na trati Praha — Děčín jsou doplněny vzpomínkami strojvedoucích.

Tuesday June 20th, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Pracovníci kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů z Národního archivu v Praze se v minulém týdnu seznámili s prací specializovaného Archivu Univerzity Palackého.

Původní zpráva »

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Národní archiv zve na výstavu: „Rok 1989 ve sbírce fotografií Svazu českých fotografů“

kvetiny_1989

Fotografické svědectví připomíná atmosféru revolučního města, jednotlivé akce a protiakce, improvizované vzkazy a plakáty, ale především náladu a pocity lidí.

Více

Wednesday May 31st, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu Pozor vlak! je závěrečná část tohoto magazínu s názvem “Úžasné návraty” věnována komentovaným filmových záběrům historických výukových a instruktážních filmů z archivního fondu Ústřední dopravní institut.

Prostředek pro spolupůsobení jízdy vlaku na zabezpečovací zařízení — kolejové obvody — je představen v dalších „Úžasných návratech.“ Instruktážní film Československých státních drah z první poloviny 60. let 20. století byl natočen na trati Žilina — Štrba a v Nymburce.

Číst dál »

Tuesday May 23rd, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu Pozor vlak! je závěrečná část tohoto magazínu s názvem “Úžasné návraty” věnována komentovaným filmových záběrům historických výukových a instruktážních filmů z archivního fondu Ústřední dopravní institut.

V dalších „Úžasných návratech“ se podíváme, jak velký význam má správné telefonování — tedy na železnici a při zabezpečení jízd vlaků, kdy jde o životy. Film z přelomu 70. a 80. let 20. století se odehrává na trati Praha-Čakovice — Měšice u Prahy.

Číst dál »

Monday May 22nd, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dne 16. 5. 2017 spolupořádal Národní archiv workshop s názvem Workshop CNZ — „Národní standard pro elektronické systémy spisové služby po novele“.

Více informací »

Monday May 1st, 2017

We notify researchers that in the period from July, 31st to August, 25th, 2017, the research rooms and library reading rooms of the National Archives in Prague-Chodovec and in Milady Horákové Street will be closed.

Thank you for your understanding.

PhDr. Eva Drašarová, CSc., director of the National Archives.

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Srdečně vás zveme na mezinárodní vědeckou konferenci uspořádanou při příležitosti 170. výročí narození Ludvíka Salvátora Toskánského:

„Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915). Život a dílo vědce a cestovatele“,

která se uskuteční ve dnech 13.–15. října 2017. Místem konání je zámek Brandýs nad Labem.

Pozvánka »

Program »

Tuesday April 18th, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

pro_risi

Výstava z roku 2010.

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

predpisy

Předpisy týkající se antifašistů v Československu.

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

antifa_small

Výstava z roku 2007.

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

osmicky_vystava_logo

Cyklus výstav připravený k výročí v roce 2008.

Thursday April 13th, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu Pozor vlak! je závěrečná část tohoto magazínu s názvem “Úžasné návraty” věnována komentovaným filmových záběrům historických výukových a instruktážních filmů z archivního fondu Ústřední dopravní institut.

Třetí díl „Úžasných návratů“ se odehrává znovu na Slovensku. Ve filmu z roku 1958 se divák naučí změnit směr jízdy a odstavit elektrickou lokomotivu E 499.0 (dnes řada 140) v malebné krajině pod Vysokými Tatrami.

Číst dál »

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ss_fischer

Fond “Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu” je zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

obr3

Projekt digitalizace pražských pobytových přihlášek z let 1850–1914.

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

1323

Fond “První světová válka — negativy” je od října 2009 zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

zid_soupisy

Soupis židovského obyvatelstva v Čechách 1723–1811

Tuesday April 11th, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Setkání zástupců specializovaných archivů k problematice digitálního archivnictví

Národní archiv uspořádal 29. 3. 2017 pracovní setkání, jehož cílem bylo informovat kolegy ze specializovaných archivů o aktuálním stavu národního digitálního archivu (NDA) a zároveň otevřít prostor k diskuzi týkající se komplikované problematiky digitálního archivnictví.

Více

Friday March 31st, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

basilej_2017_stodulka

Ve dnech 28. 2. – 1. 3. 2017 se v Basileji konalo 21. zasedání pracovní skupiny Archivierung der Unterlagen aus digitalen Systemen (Archivace dokumentů z digitálních systémů), která sdružuje archivy, knihovny a zájemce o problematiku digitální archivace převážně z německy mluvících zemí.

Více

Tuesday March 28th, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

pozvanka_na_vystavu

Národní archivÚstav pro soudobé dějiny

si Vás dovolují pozvat na putovní výstavu plakátů z dob občanské války ve Španělsku v letech 1936–1939 ze sbírek Národního archivu. Výstava nazvaná Svědkové vzepětí a tragédie bude pro veřejnost přístupná ve vstupní hale Národního archivu od 7. 4. 2017 do 7. 6. 2017, pondělí až pátek, od 9:00 do 16:00.


Tuesday March 7th, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu Pozor vlak! je závěrečná část tohoto magazínu s názvem Úžasné návraty věnována komentovaným filmových záběrům historických výukových a instruktážních filmů z archivního fondu Ústřední dopravní institut.

Druhý díl „Úžasných návratů“ se věnuje nepozornosti strojvedoucích a funkci tzv. tlačítka bdělosti. Instruktážní film “Drahá nepozornost” zavede diváka na trať Lysá nad Labem — Vysočany a do kabiny strojvedoucího tehdy moderních elektrických lokomotiv.

Číst dál »

Tuesday February 14th, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Edice vzpomínek novináře, historika, autora řady publikací literatury faktu a především aktivního účastníka protinacistického odboje, politického vězně nacistické káznice Amberk a koncentračních táborů Osvětim a Buchenwald.

Více o publikaci »

Monday January 23rd, 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu Pozor vlak! je závěrečná část tohoto magazínu s názvem Úžasné návraty věnována komentovaným filmových záběrům historických výukových a instruktážních filmů z archivního fondu Ústřední dopravní institut.

První díl „Úžasných návratů“ představuje stručně Národní archiv a dále se věnuje dopravě v Tatrách. Film „Horská doprava ČSD“ z přelomu 70.–80. let 20. století prezentuje především ozubnicovou železnici Štrba – Štrbské pleso, lanovky na Hrebienok a Lomnický štít a několik záběrů Tatranské elektrické železnice i hlavní trati Žilina – Košice.

Číst dál »

Monday December 5th, 2016

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu Pozor vlak! připravujeme cyklus střihových pořadů s tématikou železniční dopravy.

V depozitářích Národního archivu je uloženo velké množství filmových archiválií. Většinou se jedná o dokumentární, či výukové záznamy z činnosti různých úřadů a institucí. Jednou z nich je Ústřední dopravní institut (1967–1995) a jeho předchůdce Ústřední dům dopravní a spojové techniky, vzniklý v roce 1960. Filmové výstupy z jejich studia pomáhaly při výuce především železničářů a dnes jsou cenné svými dobovými záběry. V připravovaném cyklu střihových pořadů nalezly své uplatnění.

Tuesday November 29th, 2016

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

nejedly

Pod názvem Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění vydalo v roce 2013 nakladatelství Paseka společně s Národním archivem biografii politika a historika Zdeňka Nejedlého, jejímž autorem je pracovník archivu Jiří Křesťan, který zde mohl prezentovat výsledky svého více než dvacetiletého výzkumu.

Více

Monday November 14th, 2016

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Právě vyšlo: Historická fotografie 2016

historicka_fotografie_2016

Publikaci možno zakoupit zde.

Tuesday November 8th, 2016

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

konference

Mezinárodní konference Muzeum a změna V | The Museum and Change V se uskuteční ve dnech 22.–24. listopadu 2016 v prostorách Národního archivu v Praze.

Program konference (PDF — 204 kB)

Více

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Právě vyšlo:

Paginae historiae 24/1, 2016

paginae_1_2016

Publikaci možno zakoupit zde.

Paginae historiae 24/2, 2016

paginae_2_2016

Publikaci možno zakoupit zde.

Friday August 26th, 2016

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Sborník z mezinárodní konference DIGI 2015 — Využití digitálních technologií v památkové péči, je k dispozici zde: http://www.digiheritage.cz/cz/sbornik.html.

Konference DIGI 2016 se bude konat na téma Digitální technologie a kulturní dědictví, a to ve dnech 24.–25. listopadu 2016. Registrace aktivních účastníků a posluchačů je otevřena zde: http://www.digiheritage.cz/cz/index.html.

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Pozvánka na výstavu: Archiv České koruny. Listinný poklad Karla IV.

koruna ceska

Více

Friday July 22nd, 2016

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dne 1. června 2016 vstoupí v platnost nový Knihovní řád Národního archivu.

Více

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Oznamujeme badatelům, že v období od 23. prosince 2016 do 30. prosince 2016 budou badatelny a čítárny knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové uzavřeny.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 11. 11. 2016
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka Národního archivu

Wednesday July 6th, 2016

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

V roce 2013 oslovil Národní archiv Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.) s nabídkou spolupráce spolu s Historickým ústavem České akademie věd (HÚ ČAV, v.v.i.), v rámci projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví (NAKI). Cílem tohoto projektu, financovaného Ministerstvem kultury v rámci programu NAKI, je navrhnout a ověřit nové postupy digitalizace a zpřístupňování kartografických děl ve webových aplikacích (např. GIS). Digitální mapy vybraných regionů budou použity pro rekonstrukci historické krajiny a sídelních struktur.

Více

Saturday June 11th, 2016

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

kroniky

Národní archiv zveřejnil prostřednictvím portálu Badatelna.eu digitalizovaný archivní soubor Sbírka staničních kronik. Digitalizovanými archiváliemi jsou opisy a originály více než 1400 pamětních knih železničních stanic, v malé míře služeben automobilové dopravy a letiště Senožaty, vše z let 1923–1952, výjimečně až 1961.

Více

Monday June 6th, 2016

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

AKTUALIZOVANÝ ČLÁNEK

zlata bula karla IV

Národní archiv se připojí k oslavám 700. výročí narození Karla IV. výstavou s názvem „Archiv České koruny. Listinný poklad Karla IV.“, na níž bude veřejnosti předloženo ke shlédnutí několik originálních listin vzešlých z vůle Karla IV., většina z nich dosud nebyla veřejnosti nikdy představena.

Více

Thursday May 19th, 2016

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Jaroslav Vrbata, 29. 4. 1937 – 2. 5. 2016

Národní archiv obdržel smutnou zprávu, že dne 2. 5. 2016 zemřel po delší těžké nemoci jeho bývalý ředitel PhDr. Jaroslav Vrbata.

Více

Friday April 1st, 2016

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ve dnech 23.–26. května 2016 se v Opavě uskuteční v pořadí již 16. seminář restaurátorů a historiků, zaměřený na problematiku restaurování písemných památek.

Více

Wednesday March 30th, 2016

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

fotolia_13361087_subscription_l

Národní archiv se ve spolupráci s Ministerstvem vnitra několikrát během podzimu roku 2015 vyjádřil k dílčím otázkám resortní strategie pro rozvoj eJustice. Ministerstvo spravedlnosti bez ohledu na tato vyjádření předložilo materiál k projednání do vlády.

Více

Sunday March 20th, 2016

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Národní archiv spustil nový on-line katalog Portaro, který zpřístupňuje široké veřejnosti velkou část knihovních fondů knihovny Národního archivu.

Více »

Thursday March 10th, 2016

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

obeznaly zootechnik

Edice souboru částečně dosud nepublikovaných studií významného zemědělského odborníka prof. dr. ing. Josefa Šmerhy, DrSc. (1912–1986), pracovníka Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi a profesora Vysoké školy zemědělské v Praze, zaměřených na dějiny chovu hospodářských zvířat. Svazek navazuje na volnou řadu publikací věnovaných významným odborníkům v oblasti dějin zemědělství. Úvodní studie přináší vědeckou biografii Josefa Šmerhy.

Více »

Sunday February 14th, 2016

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

pozvanka_zeleznice

Národní archiv spravuje opisy pamětních knih železničních stanic a služeben autobusové dopravy z českých zemí a Podkarpatské Rusi, které budou nyní v celém rozsahu přístupné na internetu. Při této příležitosti se uskuteční 10. března 2016 od 15 hodin seminář věnovaný tomuto fenoménu a prezentace digitalizovaných kronik.

Pozvánka »

Friday January 15th, 2016

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

dejiny_zidu

Sborník článků a přednášek z let 1992–2014 zahrnuje příspěvky k dějinám židovských obcí, demografické sondy, rekonstrukce rodin i osudy jednotlivců v dlouhém časovém úseku 17. — 20. století, které až na výjimky vycházejí ze studia archivních pramenů, upozorňují na další možnosti jejich využití nebo tyto prameny popisují či přímo zpřístupňují formou edice.

Více »

Monday January 11th, 2016

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

nda_2

Národní archiv na základě výzvy č. 17 Integrovaného operačního programu (IROP) realizuje projekt Národní digitální archiv II

Více

Sunday January 10th, 2016

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Národní archiv ohlašuje vydání dvou čísel svého časopisu Paginae historiae. Stejně jako v minulých letech je jedno z čísel polytematické, druhé číslo monografické. Číslo 1 obsahuje celkem 6 studií a 2 materiálové texty, dále zprávu o činnosti Národního archivu v roce 2014, zprávy o některých dalších aktuálních akcí a zprávy o literatuře. Číslo 2 je monograficky zaměřeno na problematiku Podkarpatské Rusi. Obsahuje celkem 14 studií domácích i zahraničních odborníků.

Více »

Monday November 23rd, 2015

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

slovnik-restauratoru

Ilustrovaný slovník je stručnou příručkou k vyhledání knihařských termínů a termínů používaných v restaurování. Skládá se z několika částí a obsahuje např. termíny používané v restaurování, základní termíny biologického napadení i terminologii pečetí atd.

Více informací zde.

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

na badatelna eu

Po odstranění závady na diskovém poli jsou na stránce www.badatelna.eu jsou opět dostupné reprodukce archiválií. Omlouváme se za problémy způsobené jejich dočasnou nedostupností.

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Edice souboru částečně dosud nepublikovaných studií významného zemědělského odborníka prof. dr. ing. Josefa Šmerhy, DrSc. (1912–1986), pracovníka Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi a profesora Vysoké školy zemědělské v Praze, zaměřených na dějiny chovu hospodářských zvířat. Svazek navazuje na volnou řadu publikací věnovaných významným odborníkům v oblasti dějin zemědělství. Úvodní studie přináší vědeckou biografii Josefa Šmerhy.

Více »