Business Trips Reports 2005

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Velká Británie — Londýn, Cambridge, PhDr. Lenka Matušíková, 19. – 24. 4. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 19. až 24. 4. 2005 vykonala PhDr. Lenka Matušíková za účelem účasti na zasedání komise (Panel) pro hodnocení projektů podáných v rámci “Endangered Archives Programme” (Programu na záchranu ohrožených archivních fondů) a konzultace v rámci projektu “Economic Mentalities of Czech Peasants, 1550–1750” (Univerzita Cambridge).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 24 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Jaroslav Pažout, 1. – 14. 6. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do SRN, kterou ve dnech 1. až 14. 6. 2005 vykonal PhDr. Jaroslav Pažout za účelem výzkumu dokumentů vztahujících se k nacistické politice v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1943–1945 (studijní pobyt v rámci grantového výzkumu).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 40 kB)


Nizozemí — Haag, Amsterdam, PhDr. Tomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt, 13. – 17. 6. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Nizozemí, kterou ve dnech 13. až 17. 6. 2005 vykonali PhDr. Tomáš Kalina a Ing. Miroslav Kunt za účelem seznámení se s aktuální koncepcí předarchivní péče s důrazem na problematiku elektronických dokumentů, aktuální metody archivace elektronických dokumentů a metody zajištění jejich autorizace a autenticity, zpřístupňování elektronických dokumentů včetně využití Internetu, problematiku tvorby archivních pomůcek s důrazem na mezinárodní standardy.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 83 kB)


Německo — Marburg, Mgr. Filip Paulus, 20. – 22. 6. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 20. až 22. 6. 2005 vykonal Mgr. Filip Paulus za účelem účasti na archivním kurzu v Archivní škole v Marburgu, zaměřeného na terminologické a teoretické otázky označení a klasifikace pozůstalostí v archivech, knihovnách a jiných institucích shromažďujících pozůstalosti.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 37 kB)


Německo — Drážďany, PhDr. Tomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt, 4. – 10. 9. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 4. až 10. 9. 2005 vykonali PhDr. Tomáš Kalina a Ing. Miroslav Kunt za účelem získání poznatků o koncepci a praxi v přejímání a archivaci elektronických dokumentů v Sasku, koncepci předarchivní péče, archivního dohledu a standardizaci archivního popisu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 78 kB)


Itálie — Florencie, PhDr. Eva Gregorovičová, 6. – 23. 9. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 6. až 23. 9. 2005 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem průzkumu vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků a fondy Státního archivu ve Florencii.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 49 kB)


Chorvatsko — Daruvar, Záhřeb, Alexandra Blodigová, Mgr. Jan Kahuda, 18. 9. – 2. 10. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska, kterou ve dnech 18. 9. až 2. 10. 2005 vykonali Alexandra Blodigová a Mgr. Jan Kahuda za účelem pořádání archivu Svazu Čechů v Chorvatsku v Daruvaru, pořádání archivu České besedy Záhřeb a návštěvy Státního archivu v Záhřebu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 60 kB)


Francie — Paříž, Mgr. Zora Machková, 2. – 8. 10. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Francie, kterou ve dnech 2. až 8. 10. 2005 vykonala Mgr. Zora Machková za účelem akvizice fondu Karel Bartošek a případného přírůstku k fondu Sokol Paříž.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 26 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Milan Vojáček, Mgr. Jaroslav Koláčný, 3. – 7. 10. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 3. až 7. 10. 2005 vykonali Mgr. Milan Vojáček a Mgr. Jaroslav Koláčný za účelem výzkumu bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku 1918 a pokračování a dalšího rozvíjení vzájemných vztahů mezi Rakouským státním archivem ve Vídni a Národním archivem v Praze.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 182 kB)


Polsko — Varšava, PaedDr. Bohumír Brom, 9. – 14. 10. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 9. až 14. 10. 2005 vykonal PaedDr. Bohumír Brom za účelem seznámení se současnou praxí předarchivní péče v Polsku na půdě srovnatelné instituce vůči NA — Archiwum Akt Nowych a dále za účelem sjednání možnosti budoucího bádání v AAN, setkání na půdě vedení Spolku polských archivářů, jednání o možnosti akvizice, popř. výměny chybějících publikací pro knihovnu NA ad.

Zpráva ze zahrniční cesty (PDF — 37 kB)


Slovinsko — Lublaň, PhDr. Jan Krlín, Ph. D., 9. – 15. 10. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovinska, kterou ve dnech 9. až 15. 10. 2005 vykonal PhDr. Jan Krlín, Ph. D. za účelem výzkumu bohemik týkajících se období kolem 1. světové války v materiálech bývalých rakouských ministerstev předaných Slovinsku a i v jiných archivních fondech vztahujících se k tomuto období.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 35 kB)


Itálie — Řím, Vatikán, PhDr. Alena Pazderová, 14. 10. – 7. 11. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 14. 10. až 7. 11. 2005 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem výzkumu bohemik pro potřeby edice korespondence Cesare Speciana, papežského nuncia na císařském dvoře v Praze v letech 1592–1598, ve Státním archivu v Římě a výzkumu ve Vatikánském tajném archivu, Apoštolské vatikánské knihovně a v Německém historickém ústavu v Římě, zaměřeném na kolace vybraných textů Specianovy korespondence pro léta 1592–1593.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 61 kB)


Rakousko — Vídeň, Göttweig, Mgr. Jitka Křečková, 20. – 22. 10. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 20. až 22. 10. 2005 vykonala Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na mezinárodní konferenci “Alte Archive — neue Technologien”.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 24 kB)


Německo — Berlín, Zuzana Zajačiková, Benjamin Bartl, 9. – 11. 11. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 9. až 11. 11. 2005 vykonali Zuzana Zajačiková a Benjamin Bartl za účelem účasti na semináři “Conservation of tracing paper”.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 658 kB)


Slovensko — Bratislava, PhDr. Alena Šimánková, 10. – 11. 11. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovenské republiky, kterou ve dnech 10. až 11. 11. 2005 vykonala PhDr. Alena Šimánková za účelem účasti na mezinárodním semináři (kolokviu) Ústavu paměti národa (ÚPN) s názvem “Úloha represe a politického násilí v komunismu, který se uskutečnil v Bratislavě”.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 25 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, 12. – 18. 11. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 12. až 18. 11. 2005 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem studijního pobytu — plnění grantového projektu GAČR “Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava”.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 31 kB)


Německo — Marburg, Ing. Miroslav Kunt, PhDr. Karel Koucký, 13. – 16. 11. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 13. až 16. 11. 2005 vykonali Ing. Miroslav Kunt a PhDr. Karel Koucký za účelem školení o elektronických dokumentech, seznámení se současnými trendy archivování elektronických dokumentů v Německu, rekongnoskace problémových okruhů elektronického archivování a způsobu jejich řešení.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 61 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Milan Vojáček, 20. – 22. 11. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 20. až 22. 11. 2005 vykonal Mgr. Milan Vojáček za účelem studia archivních fondů a odborné literatury v rámci grantového projektu reg. č. 409/05/2078.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 23 kB)

na začátek stránky »