Business Trips Reports 2007

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Velká Británie — Londýn, PhDr. Helena Sedláčková, 15. – 17. 2. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Velké Británie, kterou ve dnech 15. až 17. 2. 2007 vykonala PhDr. Helena Sedláčková za účelem účasti na informativní schůzce zástupců sfragistiků z různých zemí, sfragistické konferenci a výstavě pečetidel ze sbírek Britského muzea.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 44 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, Jiří Bernas, 23. – 25. 4. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 23. až 25. 4. 2007 vykonali PhDr. Zdeňka Kokošková a Jiří Bernas za účelem studijního pobytu v rámci vládního projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu a v rámci dokončení grantového úkolu Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava 1943–1945.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 41 kB)


Německo — Berlín, Jiří Bernas, PhDr. Karel Koucký, 23. – 25. 4. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 23. až 25. 4. 2007 vykonali Jiří Bernas a PhDr. Karel Koucký za účelem účasti na konferencích “Připomínka, odpovědnost, budoucnost”“3. evropská konference ocnbsp;EAD, EAC a METS” v Berlíně.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 87 kB)


Velká Británie — Londýn, Cambridge, PhDr. Lenka Matušíková, 25. – 29. 4. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Velké Británie, kterou ve dnech 25. až 29. 4. 2007 vykonala PhDr. Lenka Matušíková za účelem účasti na zasedání komise pro hodnocení projektů podaných v rámci programu na záchranu ohrožených archivních fondů “Endangered Archives Programme — EAP” a za účelem konzultací k připravované studii v rámci projektu “Economic Mentalities of Czech Peasants, 1550–1750”, který probíhá pod vedením prof. Sheilagh Ogilvie na Ekonomické fakultě Univerzity v Cambridge.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 25 kB)


Slovensko — Žilina, Ing. Miroslav Kunt, 23. – 25. 5. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 23. až 25. 5. 2007 vykonal Ing. Miroslav Kunt za účelem účasti na archivní konferenci — Archívne dni Žilina 2007.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 87 kB)


Polsko — Varšava, PaeDr. Bohumír Brom, 17. – 22. 6. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 17. až 22. 6. 2007 vykonal PaeDr. Bohumír Brom za účelem srovnávání výkonu předarchivní péče u vybraného vojvodského archivu a seznámení s informačními systémy v polském archivnictví.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 68 kB)


Slovensko — Bratislava, Kremnica, Banská Bystrica, Martin, PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Jan Kahuda, 25. – 29. 6. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 25. až 29. 6. 2007 vykonali PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Jan Kahuda za účelem výměny zkušeností v oblasti předarchivní péče u státních i nestátních původců mezi Národním archivem a Slovenským národním archivem.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 58 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Helena Kokešová, Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., Mgr. Lucie Swierczeková, 25. 6. 2007 – 30. 6. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 25. 6. 2007 až 30. 6. 2007 vykonaly PhDr. Helena Kokešová, Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., Mgr. Lucie Swierczeková, spolupracovnice na grantovém projektu 409/05/2078, za účelem studia odborné literatury, vyhledávání informací pro připravovanou edici Zápisků Marie Červinkové-Riegrové.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 16 kB)


Švýcarsko — Einsiedeln, PhDr. Helena Sedláčková, 27. 6. – 1. 7. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Švýcarska, kterou ve dnech 27. 6. až 1. 7. 2007 vykonala PhDr. Helena Sedláčková za účelem účasti na zasedání prozatímní sfragistické sekce v Einsiedelnu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 48 kB)


Rumunsko — Bukurešť, Alexandra Blodigová, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., 17. – 26. 7. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rumunska, kterou ve dnech 17. až 26. 7. 2007 vykonali Alexandra Blodigová, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D. za účelem výzkumu písemností ve fondech rumunských státních archivů týkajících se české menšiny a průzkumu písemných dokumentů české menšiny v Rumunsku.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 25 kB)


Itálie — Florencie, PhDr. Eva Gregorovičová, 4. – 21. 9. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 4. až 21. 9. 2007 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem průzkumu vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků (dále jen RAT) a fondy ASFi, vzniklými v období panování členů sekundogenitury habsbursko-lotrinského rodu v Toskánsku v letech 1737–1859 a za účelem studia pomůcek k fondům obsahujícím kartografický materiál.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 50 kB)


Slovensko — Trnava, PhDr. E. Benešová, Dr. Ing. Michal Ďurovič, 11. 10. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 11. 10. 2007 vykonali PhDr. E. Benešová a Dr. Ing. Michal Ďurovič za účelem účasti na slavnostním shromáždění u příležitosti 40. výročí působení VA-CR v Trnavě.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 24 kB)


USA — St. Paul, Minnesota, PhDr. Lenka Matušíková, 11. – 30. 10. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do USA, kterou ve dnech 11. až 30. 10. 2007 vykonala PhDr. Lenka Matušíková za účelem studijní pobyt na pozvání Czechoslovak Genealogical Society International, St. Paul, Minnesota.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 35 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., PhDr. Tomáš Kalina, 21. – 26. 10. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 21. až 26. 10. 2007 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D. a PhDr. Tomáš Kalina za účelem výzkumu bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku 1918 a za účelem pokračování a další rozvíjení vzájemných vztahů mezi Rakouským státním archivem ve Vídni a Národním archivem v Praze.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 165 kB)


Kodaň — Dánsko, Dr. Ing. Michal Ďurovič, MgA. Štěpánka Borýsková, Blanka Hnulíková, 30. 10. – 2. 11. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Dánska, kterou ve dnech 30. 10. až 2. 11. 2007 vykonali Dr. Ing. Michal Ďurovič, MgA. Štěpánka Borýsková a Blanka Hnulíková za účelem exkurze v institucích zabývajících se restaurováním fotografických dokumentů nebo jejich uložením, konzultace s odborníky na restaurování fotografických dokumentů.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 788 kB)


Slovensko — Bratislava, Blanka Hnulíková, Ing. Lucie Poláková, 4. – 7. 11. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 4. až 7. 11. 2007 vykonali Blanka Hnulíková a Ing. Lucie Poláková za účelem účasti na mezinárodní konferenci “Photograph Heritage in Central, Southern and Eastern Europe: Past, Present and Future”.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 226 kB)


Itálie — Milano, PhDr. Alena Pazderová, 30. 11. 2007 – 7. 12. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 30. 11. 2007 až 7. 12. 2007 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem kolace textů edice Specianovy nunciatury z let 1592–1593 v Ambrosiánské knihovně (Biblioteca Ambrosiana) v Miláně.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 37 kB)

na začátek stránky »