Business Trips Reports 2009

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rakousko — Vídeň, PhDr. Eva Gregorovičová, Mgr. Jan Hrdina, Mgr. Martina Jeránková, Mgr. Jan Kahuda, Mgr. Pavel Koblasa, PhDr. Karel Koucký, Ing. Miroslav Kunt, PhDr. Dagmar Kutílková, PhDr. Jaroslav Šulc, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., Doc. PhDr. Jan Županič, Ph. D. , 2. 3. – 11. 12. 2009

Zpráva ze zahraničních služebních cest do Rakouska, které vykonali: PhDr. Eva Gregorovičová (17. – 29. 5. 2009), Mgr. Jan Hrdina (AHMP) (25. – 29. 5. 2009, 2. – 13. 11. 2009), Mgr. Martina Jeránková (MÚ-AAV ČR) (25. – 29. 5. 2009, 2. – 13. 11. 2009), Mgr. Jan Kahuda (22. – 26. 6. 2009, 10. – 14. 8. 2009, 10. – 11. 12. 2009), Mgr. Pavel Koblasa (23. – 27. 11. 2009), PhDr. Karel Koucký (16. – 20. 3. 2009, 4. – 10. 5. 2009, 7. – 11. 12. 2009), Ing. Miroslav Kunt (7. – 21. 6. 2009), PhDr. Dagmar Kutílková (MD ČR) (15. – 26. 6. 2009), PhDr. Jaroslav Šulc (25. 5. – 5. 6. 2009, 7. – 11. 12. 2009), PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D. (2. – 9. 3. 2009, 10. – 14. 8. 2009), Doc. PhDr. Jan Županič, Ph. D. (23. – 27. 11. 2009) v rámci práce na projektu Průvodce po Rakouském státním archivu pro českého návštěvníka.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 135 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Jaroslav Pažout, Ph. D., Mgr. Monika Sedláková, 15. – 20. 2. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 15. – 20. 2. 2009 vykonali PhDr. Jaroslav Pažout, Ph. D. a Mgr. Monika Sedláková za účelem archivního výzkumu k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu Čechy a Morava v Říši (Uskutečněno v rámci projektu „Zwangseinsatz der tschechischen Bevölkerung des Protektorats Böhmen und Mähren in der Zeit der NS-Besatzung“).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 152 kB)


Německo — Mnichov, Řezno, PhDr. Zdeňka Kokošková, 18. – 20. 2. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 18. až 20. 2. 2009 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem výzkumu k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu Čechy a Morava v Říši.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 48 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Mikuláš Čtvrtník, 23. 3. – 1. 4. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 23. 3. až 1. 4. 2009 vykonal Mgr. Mikuláš Čtvrtník za účelem zjištění a pořízení kopií dostupné literatury k otázce teorie archivního hodnocení (teorie výběru archiválií).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 35 kB)


Německo — Drážďany, PhDr. Eva Drašarová CSc., 22. 4. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou dne 22. 4. 2009 vykonala PhDr. Eva Drašarová CSc. za účelem vystoupení na slavnostním aktu u příležitosti 175 let existence Hauptstaatsarchivs Dresden.

Zpáva ze zahraniční cesty (PDF — 26 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková, 29. 3. — 1. 4. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 29. 3. – 1. 4. 2009 vykonaly PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková za účelem čast na semináři “Dokumentation der Zwangsarbeit als Erinnerungsaufgabe” (Forschungsprogramm zur NS-Zwangsarbeit) pořádaného nadací “Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” (V rámci projektu “Zwangsarbeit der tschechischen Bevölkerung des Protektorats Böhmen und Mähren in der Zeit der NS-Besatzung”).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 152 kB)


Německo — Kolín nad Rýnem, Dr. Ing. Michal Ďurovič, Blanka Hnulíková, MgA. Bohuslava Tichá, Zuzana Zajačková, 19. cndash; 26. 4. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 19. až 26. 4. 2009 vykonali Dr. Ing. Michal Ďurovič, Blanka Hnulíková, MgA. Bohuslava Tichá a Zuzana Zajačková za účelem pomoci při likvidaci zříceného městského archívu Kolína nad Rýnem (Historische Archiv der Stadt Koln).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 642 kB)


Slovensko — Ružomberok, PhDr. Václav Bartůšek, Ph.D., 21. – 24. 4. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 21. až 24. 4. 2009 vykonal PhDr. Václav Bartůšek, Ph. D. za účelem účasti a vystoupení na mezinárodní vědecké konferenci “Církve 19. – 20. století ve slovenské a české historiografii”.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 152 kB)


Velká Británie — Londýn, PhDr. Lenka Matušíková, 22. – 25. 4. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Velké Británie, kterou ve dnech 23. 3. až 1. 4. 2009 vykonala PhDr. Lenka Matušíková za účelem účasti na zasedání „Endangered Archives Programme Advisory Panel“ (komise pro hodnocení projektů podaných v rámci Programu na záchranu ohrožených archivních fondů při Arcadia Fundation, British Library).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 115 kB)


Německo — Kolín nad Rýnem, PhDr. Karel Koucký, BcA. Adéla Růžičková za NA; Veronika Hozová, Mgr. Markéta Jetmarová, Mgr. Martin Sovák, Veronika Šteflová za SOA v Praze, PhDr. Michal Řezníček za SOkA Nymburk, 26. – 30. 4. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 26. až 30. 4. 2009 vykonali PhDr. Karel Koucký, BcA. Adéla Růžičková, Veronika Hozová, Mgr. Markéta Jetmarová, Mgr. Martin Sovák, Veronika Šteflová a PhDr. Michal Řezníček za účelem pomoci při záchraně archiválií zříceného Historického archivu města Kolín nad Rýnem (Historisches Archiv der Stadt Köln).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 127 kB)


Německo — Kolín nad Rýnem, Mg. Jan Kahuda; Zuzana Hendrychová, Jitka Vlachová za SOA Praha, Mgr. Vojtěch Vaněk za SOkA Kutná Hora, 11. – 17. 5. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 11. až 17. 5. 2009 vykonali Mg. Jan Kahuda, Zuzana Hendrychová, Jitka Vlachová, Mgr. Vojtěch Vaněk za účelem pomoci při záchraně archiválií zříceného městského archívu Kolína nad Rýnem (Historische Archiv der Stadt Koln).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 83 kB)


Slovensko — Bojnice, Bohumír Brom, 26. – 28. 5. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 26. – 28. 5. 2009 vykonal Bohumír Brom za účelem účasti na konferenci „Archívy v krízových situáciách“ (XIII. archívne dni v Slovenskej republike).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 136 kB)


Slovensko — Bratislava, PhDr. Alena Šimánková, Ph.D., 11. 6. – 12. 6. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 11. 6. až 12. 6. 2009 vykonal PhDr. Alena Šimánková za účelem vystoupení v diskusním pořadu “Lampa” ve slovenské televizi Joj.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 29 kB)


Německo — Marburg, Mgr. Mikuláš Čtvrtník, 28. 6. – 1. 7. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 28. 6. až 1. 7. 2009 vykonal Mgr. Mikuláš Čtvrtník za účelem účasti na nadstavbovém kursu na téma výběru a hodnocení dokumentů s názvem “Fortbildungsveranstaltung AK 11 – Überlieferungsbildung und Bewertung im 21. Jahrhundert – Trends und neue Wege” na Archivschule Marburg.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty (PDF — 53 kB)


Německo — Chemnitz, PhDr. Zdeňka Kokošková, 13. – 15. 7. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 13. až 15. 7. 2009 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem archivního výzkumu k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu Čechy a Morava v Říši.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 50 kB)


Slovensko — Martin, MgA. Štěpánka Borýsková, Blanka Hnulíková, 20. – 31. 7. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 20. – 31. 7. 2009 vykonaly MgA. Štěpánka Borýsková a Blanka Hnulíková za účelem účasti na Letní škole pořádané The Getty Conservation Institute spolu s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislavě a Slovenskou národní knihovnou v Martině se zaměřením na konzervaci fotografických materiálů s názvem Module 2, Fundamentals of the Conservation of Photographs.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 533 kB)


Německo — Berlín, Postupim, PhDr. Jaroslav Pažout, Ph. D., Mgr. Monika Sedláková, 24. – 28. 8. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 24. – 28. 8. 2009 vykonali PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. a Mgr. Monika Sedláková za účelem archivního výzkumu k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu Čechy a Morava v Říši (V rámci projektu “Zwangseinsatz der tschechischen Bevölkerung des Protektorats Böhmen und Mähren in der Zeit der NS-Besatzung”).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 149 kB)


Itálie — Milán, PhDr. Alena Pazderová, 11. 9. – 25. 9. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 11. 9. až 25. 9. 2009 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem korektury textů edice Specianovy nunciatury z let 1592–1593 a přepisu chybějících textů do PC pro r. 1594 v Ambrosiánské knihovně (Biblioteca Ambrosiana) v Miláně.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 79 kB)


Itálie — Florencie, PhDr. Eva Gregorovičová, 15. 9. – 2. 10. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 15. 9. až 2. 10. 2009 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem studia zaměřeného na průzkum vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků (dále jen RAT) a fondy ASFi, vzniklými v období panování členů sekundogenitury habsbursko – lotrinského rodu v Toskánsku v letech 1737–1859.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 55 kB)


Slovensko — Bratislava, PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Martin Šisler, 21. – 24. 9. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 21. až 24. 9. 2009 vykonali PhDr. Tomáš Kalina a Mgr. Martin Šisler za účelem konzultace v oblasti předarchivní péče a spisové služby u veřejnoprávních původců Slovenského národního archivu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 166 kB)


Francie — Paříž, MgA. Štěpánka Borýsková, Blanka Hnulíková, 21. – 24. 9. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Francie, kterou ve dnech 21. až 24. 9. 2009 vykonaly MgA. Štěpánka Borýsková a Blanka Hnulíková za účelem návštěvy odborného restaurátorského pracoviště ve Francii Atelier de Restauration et de Conservation des Photographies de la Ville Paris.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 407 kB)


Polsko — Varšava, PhDr. Tomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt, Mgr. Martin Šisler, 5. – 9. 10. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 5. až 9. 10. 2009 vykonali PhDr. Tomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt a Mgr. Martin Šisler za účelem předarchivní péče, zpracování a popisu archiválií, mezinárodních archivních standardů a jejich využití, problematiky přejímání, výběru, využívání a uchovávání elektronických dokumentů.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 231 kB)


Slovensko — Bratislava, Mgr. Karolína Šimůnková, PhDr. Eva Skalická, 6. – 8. 10. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 6. až 8. 10. 2009 vykonaly Mgr. Karolína Šimůnková a PhDr. Eva Skalická za účelem zjištění a komparace stavu spisové služby a uložení dokumentů a archiválií u Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v souvislosti s rekonstrukcí spisové služby a reorganizací spisoven Národního památkového ústavu. Porovnání zkušeností a organizace předarchivní péče v souvislosti s elektronizací spisové služby.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 133 kB)


Itálie — Řím, PhDr. Alena Pazderová, 23. 10. – 9. 11. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 23. 10. až 9. 11. 2009 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem pokračování ve výzkumu bohemik směrovaném pro potřeby edice korespondence Cesare Speciana, papežského nuncia na císařském dvoře v Praze v letech 1592–1598, ve Státním archivu v Římě.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 45 kB)


Německo — Berlín, Mgr. Mikuláš Čtvrtník, 26. 10 – 30. 10.2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 26. 10 až 30. 10.2009 vykonal Mgr. Mikuláš Čtvrtník za účelem studia a pořízení kopií dostupné literatury k otázce teorie hodnocení dokumentů v Německu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 45 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Eva Drašarová CSc., 2. – 6. 11. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 2. až 6. 11. 2009 vykonala PhDr. Eva Drašarová CSc. za účelem práce na projektu Průvodce po fondech Rakouského státního archivu pro české návštěvníky.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 276 kB)


Slovensko — Martin, Ing. Benjamin Bartl, Mgr. Libuše Holakovská, Roman Straka, 3. – 6. 11. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 3. až 6. 11. 2009 vykonali Ing. Benjamin Bartl, Mgr. Libuše Holakovská a Roman Straka za účelem účasti na odborném semináři a workshopu “Odkaz na pergamene”.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 258 kB)


Rumunsko — Timișoara, Caransebeș, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., Mgr. Pavel Koblasa, 9. – 15. 11. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rumunska, kterou ve dnech 9. – 15. 11. 2009 vykonali PhDr.Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Mgr. Pavel Koblasa za účelem výzkumu bohemikálních písemností ve fondech rumunských archivů.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 106 kB)


Německo — Chemnitz, PhDr. Zdeňka Kokošková, 11. – 13. 11. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 11. až 13. 11. 2009 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem archivního výzkumu k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu Čechy a Morava v Říši (V rámci projektu “Zwangsarbeit der tschechischen Bevölkerung des Protektorats Böhmen und Mähren in der Zeit der NS-Besatzung”).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 173 kB)


Německo — Mnichov, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 16. – 18. 11. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 16. až 18. 11. 2009 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném ve Mnichově ve dnech 16. až 18. 11. 2009.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 129 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. David Hubený, 23. – 27. 11. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 23. až 27. 11. 2009 vykonal Mgr. David Hubený za účelem výzkumu k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu Čechy a Morava v Říši.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 69 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., Mgr. Pavla Lutovská, 23. 11. – 2. 12. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 23. 11. až 2. 12. 2009 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D. a Mgr. Pavla Lutovská za účelem výzkumu bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku 1918 a rozvíjení vzájemných vztahů mezi Rakouským státním archivem ve Vídni a Národním archivem v Praze.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 105 kB)


na začátek stránky »