Business Trips Reports 2010

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rakousko — Vídeň, PhDr. Eva Drašarová, CSc., PhDr. Eva Gregorovičová, PhDr. Jan Hrdina, Ph. D., PhDr. Martina Jeránková, Ph. D., Mgr. Jan Kahuda, PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Pavel Koblasa, PhDr. Karel Koucký, Ing. Miroslav Kunt, PhDr. Dagmar Kutílková, Mgr. Marie Marešová-Mírková, PhDr. Jaroslav Šulc, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., Doc. PhDr. Jan Županič, 3. 3. – 1. 12. 2010

Zpráva ze zahraničních služebních cest do Rakouska, které vykonali: PhDr. Eva Drašarová, CSc. (26. 9. – 1. 10. 2010) PhDr. Eva Gregorovičová (20. 6. – 2. 7. 2010) PhDr. Jan Hrdina, Ph.D. (AHMP) (31. 5. – 11. 6., 23. – 27. 8. 2010) PhDr. Martina Jeránková, Ph. D. (MÚ-AAV ČR) (31. 5. – 11. 6., 23. – 27. 8. 2010) Mgr. Jan Kahuda (30. 5. – 4. 6., 16. – 20. 8. 2010) PhDr. Tomáš Kalina (30. 5. – 4. 6. 2010) Mgr. Pavel Koblasa (16. – 20. 8. 2010) PhDr. Karel Koucký (22. – 26. 3., 24. – 28. 5. 2010) Ing. Miroslav Kunt (7. – 18. 6. 2010) PhDr. Dagmar Kutílková (MD ČR) (14. – 18. 6. 2010) Mgr. Marie Marešová-Mírková (SOA Plzeň) (17. – 28. 5. 2010) PhDr. Jaroslav Šulc (22. – 26. 3., 28. 6. – 2. 7. 2010) PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D. (3. – 12. 3., 16. – 20. 8., 23. 11. – 1. 12. 2010) Doc. PhDr. Jan Županič, Ph. D. (12. – 16. 4. 2010).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 73 kB)


Rakousko – Vídeň, St. Pölten, Mgr. Monika Sedláková, Ing. Miroslav Kunt 8. – 12. 2. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 8. až 12. 2. 2010 vykonala Mgr. Monika Sedláková a Ing. Miroslav Kunt za účelem archivního výzkumu k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu Čechy a Morava v Říši.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 185 kB)


Slovensko — Bratislava, PhDr. Alena Šimánková, 16. – 18. 2. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 16. až 18. 2. 2010 vykonala PhDr. Alena Šimánková za účelem účasti na třídenním promítání a semináři na téma Proces H, pořádaném Českým centrem v Bratislavě, Bratislavskou vysokou školou práva, Slovenskou advokátskou komorou a Ústavu paměti národa.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 103 kB)


Německo — Drážďany, Lipsko, Freiberg, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Alena Skipalová 12. – 16. 4. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 12. až 16. 4. 2010 vykonaly PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. Alena Skipalová za účelem archivního výzkumu k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu Čechy a Morava v Říši.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 219 kB)


Francie — Paříž, Mgr. Mikuláš Čtvrtník 29. 3. – 11. 6. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Francie, kterou ve dnech 29. 3. až 11. 6. 2010 vykonal Mgr. Mikuláš Čtvrtník za účelem účasti na stáži Stage technique international d’archives (STIA) konané v Paříži a organizované francouzskou Direction des Archives de France.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 192 kB)


Chorvatsko — Záhřeb, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková 28. – 30. 6. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska, kterou ve dnech 28. až 30. 6. 2010 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 117 kB)


Slovensko — Bratislava, Blanka Hnulíková 26.7 – 6. 8. 2010

Zpráva ze služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 26. 7. až 6. 8. 2010 vykonala Blanka Hnulíková za účelem účasti na Letní škole pořádané The Getty Conservation Institute spolu s Vysokou školou výtvarných umění v Bratislavě a Slovenskou národní knihovnou v Martině se zaměřením na konzervaci fotografických materiálů s názvem Module 3, Fundamentals of the Conservation of Photographs.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 928 kB)


Slovensko — Banská Štiavnica, Mgr. Filip Paulus 8. – 10. 9. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 8. až 10. 9. 2010 vykonal Mgr. Filip Paulus za účelem přednesení příspěvku na odborném semináři Európsky význam slovenského baníctva v stredoveku a novoveku.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 80 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Jan Kahuda 12. – 24. 9. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 12. až 24. 9. 2010 vykonal Mgr. Jan Kahuda za účelem odborné stáže v Domácím, dvorském a státním archivu ve Vídni (projekt Icarus).

Zpráva ze služební cesty (PDF — 111 kB)


Polsko — Katowice, Ing. Benjamin Bartl, Mgr. Libuše Holakovská, Dr. Ing. Michal Ďurovič, 21. 9. – 24. 9. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 21. až 24. 9. 2010 vykonali Ing. Benjamin Bartl, Mgr. Libuše Holakovská a Dr. Ing. Michal Ďurovič, za účelem účasti na mezinárodním semináři a workshopu zaměřeným na mimořádné události v archivech a připravenost na tyto události.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 1 MB)


Rusko — Moskva, PhDr. Jiří Křesťan, CSc. 18. 9. – 10. 10. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Ruska, kterou ve dnech 18. 9. až 10. 10. 2010 vykonal PhDr. Jiří Křesťan, CSc. za účelem práce na projektu “Zdeněk Nejedlý (1878–1962)” (Grantová agentura ČR 410/10/1673).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 151 kB)


Itálie — Terst, Mgr. David Hubený, 10. 10. – 17. 10. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 10. 10. až 17. 10. 2010 vykonal Mgr. David Hubený za účelem účasti na kurzu IIAS Autumn Archival School 2010, pořádané IIAS (International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor) a účasti na konferenci 20th International Archival Day, pořádané IIAS.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 186 kB)


Itálie — Řím, PhDr. Alena Pazderová, 15. 10. – 1. 11. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 15. 10. až 1. 11. 2010 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem výzkumu bohemik v Archivio di Stato di Roma a kontroly nunciaturní korespondence z let 1592 – 1596 ve Vatikánském tajném archivu a Vatikánské knihovně a doplňování chybějících textů do PC.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 157 kB)


Itálie — Florencie, PhDr. Eva Gregorovičová, 19. 10. – 5. 11. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 19. 10. až 5. 11. 2010 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem práce na dlouhodobém studiu uskutečněném v rámci kulturní dohody, které se týká průzkumu vztahů mezi dokumentací fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků (dále jen RAT) a fondy ASFi, vzniklými v období panování členů sekundogenitury habsbursko — lotrinského rodu v Toskánsku v letech 1737 – 1859.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 186 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Jaroslav Pažout, Ph. D., 8. 11. – 10. 11. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 8. 11. až 10. 11. 2010 vykonali PhDr. Zdeňka Kokošková a PhDr. Jaroslav Pažout, PhD. za účelem účasti na konferenci “Zwangsarbeit in Hitlers Europa” uskutečněné na závěr dvouletých projektů zadaných na toto téma německou nadací EVZ (Český projekt “Zwangsarbeit der tschechischen Bevölkerung des Protektorats Böhmen und Mähren in der Zeit der NS-Besatzung” — řeš. dr. Kokošková, dr. Pažout, Mgr. Sedláková).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF —- 193 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 22. 11. – 26. 11. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 22. 11. až 26. 11. 2010 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) a na mezinárodní konferenci “Archive on the web — Experiences, Challenges, Visions” konaných ve Vídni ve dnech 22. až 25. listopadu 2010.


Německo — Koblenz, Mgr. Karolina Šimůnková, Mgr. Zbyšek Stodůlka, 22. 11. – 27. 11. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 22. 11. až 27. 11. 2010 vykonaly Mgr. Karolina Šimůnková a Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem získání poznatků o dlouhodobém ukládání elektronických dokumentů, elektronizaci spisové služby (DOMEA-Konzept) a konzultace problematiky předarchivní péče, funkce spisových plánů a „Bewertunsmodellen“, výběru a ukládání elektronických dokumentů, digitalizace a mikrosnímkování.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 376 kB)


Peru — Lima, Dr. Ing. Michal Ďurovič, Ing. Benjamin Bartl, Mgr. Jan Šíblo (Univerzita Pardubice), 27. 11. – 13. 12. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Peru, kterou ve dnech 27. 11. – 13. 12. 2010 vykonali Dr. Ing. Michal Ďurovič, Ing. Benjamin Bartl a Mgr. Jan Šíblo (Univerzita Pardubice) za účelem organizace semináře a workshopů Restoration and Conservation of Objects of Cultural Heritage, Lima 2010.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 1 MB)

na začátek stránky »