Business Trips Reports 2011

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Slovensko — Bratislava, PhDr. Zdeňka Kokošková, 12. – 13. 12. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou 12. až 13. prosince 2011 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem Práce na projektu výzkumu a vývoje „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ — číslo projektu DF11P01OVV023.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 236 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., Mgr. Pavel Koblasa, 21. – 25. 11. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 21. až 25. listopadu 2011 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D. a Mgr. Pavel Koblasa za účelem výzkumu bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku 1918, průzkumu fondu historische Meldeunterlagen Wien a pokračování a další rozvíjení vzájemných vztahů.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 155 kB)


Holandsko — Haag, PhDr. Karel Koucký, PhDr. Jaroslav Šulc, Mgr. Jiří Vichta, 21. – 24. 11. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Holandska, kterou 21. až 24. listopadu 2011 vykonali PhDr. Karel Koucký, PhDr. Jaroslav Šulc a Mgr. Jiří Vichta za účelem digitalizace v rámci národního programu Metamorfoze.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 261 kB)


Německo — Marburg, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 21. 11. – 23. 11. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 21. listopadu až 23. listopadu 2011 vykonali PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném v Marburku ve dnech 21. až 23. listopadu 2011.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 167 kB)


Německo — Berlin, PhDr. Zdeňka Kokošková, 14. 11. – 18. 11. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 14. listopadu až 18. listopadu 2011 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem práce na projektu výzkumu a vývoje „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ — číslo projektu DF11P01OVV023.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 242 kB)


Rakousko — Küb, Mgr. Pavel Baudisch, 8. 11. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 8. listopadu 2011 vykonal Mgr. Pavel Baudisch za účelem podpisu kupní smlouvy a následného převzetí zakoupených materiálů od Okky Offerhau.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 196 kB)


Maďarsko — Budapešť, Mgr. Pavel Koblasa, 25. 10. – 2. 11. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 25. října až 2. listopadu 2011 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem Práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze“.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 227 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Tomáš Kalina, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D.

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 24. října až 28. října 2011 vykonali PhDr. Tomáš Kalina a PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D. za účelem konzultace k různým oblastem archivní praxe, nové postupy a trendy.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 532 kB)


Polsko — Varšava, Toruň, Mgr. Libuše Holakovská, Ing. Benjamin Bartl 23. – 28. 10. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou 23. až 28. října 2011 vykonali Mgr. Libuše Holakovská a Ing. Benjamin Bartl za účelem účasti na každoročním setkání restaurátorů z polských archivů ve varšavském „Archiwum Glowne Akt Dawnych“ a návštěva University Mikuláše Kopernika v Toruni, přednesení příspěvků.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 770 kB)


Itálie — Řím, PhDr. Alena Pazderová, 21. 10. – 7. 11. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 21. října – 7. listopadu 2011 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem výzkumu bohemik v Archivio di Stato di Roma a kontrole textů nunciaturní korespondence z let 1592-93 ve Vatikánském tajném archivu a studium doprovodné literatury.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 276 kB)


USA — Washington, PhDr. Karel Koucký, PhDr. Milan Vojáček a Mgr. Tomáš Dvořák 15. – 21. 10. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do USA, kterou 15. až 21. října 2011 vykonali PhDr. Karel Koucký, PhDr. Ing. Milan Vojáček, PhD. a Mgr. Tomáš Dvořák za účelem digitalizace v Kongresové knihovně (LOC) a Národním archivu (NARA).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 241 kB)


Německo — Berlín, Mgr. Pavel Koblasa, 11. – 19. 10. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 11. až 19. října 2011 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem Práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 228 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Jan Kahuda, 10. – 14. 10. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 10. až 14. října 2011 vykonal Mgr. Jan Kahuda za účelem zpracování osobního archivu VMR MUDr. Jana Petříka v Archivu Školského spolku Komenský.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 152 kB)


Německo — Drážďany, Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., 25. 9. 2011 – 30. 9. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 19. až 21. září 2011 vykonal Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. za Práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 204kB)


Slovensko — Bratislava, Mgr. Pavel Koblasa, 19. 9. 2011 – 22. 9. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou 19. až 22. září 2011 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za Práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze“.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 241 kB)


Rakousko — Vídeň, Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., 19. 9. 2011 – 21. 9. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 19. až 21. září 2011 vykonal Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. za Práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 236 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Eva Drašarová CSc., 19. 9. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 19. září 2011 vykonala PhDr. Eva Drašarová CSc. za účelem symbolického předání archiválie ministrem vnitra rakouským partnerům, podpis smlouvy o vydání nebohemikálních archiválií do Rakouska mezi řediteli Národního archivu, Praha a Rakouského státního archivu ve Vídni.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 273 kB)


Itálie – Florencie, PhDr. Eva Gregorovičová, 6. – 23. 9. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 6. až 23. září 2011 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem průzkumu vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků a fondy Státního archivu ve Florencii.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 208 kB)


Polsko — Vratislav, Dr. Ing. Michal Ďurovič, 24. – 26. 8. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou 24. až 26. srpna 2011 vykonal Dr. ing. Michal Ďurovič za účelem účasti na 8. setkání členů European Working Group on Disaster Prevention.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 591 kB)


Itálie — Monte Fiascone, MgA. Bohuslava Tichá, 8. – 12. 8. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 8. až 12. srpna 2011 vykonala MgA. Bohuslava Tichá za účelem účasti na mezinárodním workshopu Conservation technigues for Islamic Binding.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 788 kB)


Německo — Drážďany, PhDr. Eva Drašarová CSc., PhDr. Zdeňka Kokošková, 1. 8. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 1. srpna 2011 vykonali PhDr. Eva Drašarová CSc. a PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem předání 21 kartonů nebohemikálních archiválií.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 206 kB)


Polsko — Poznaň, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 6. – 8. června 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 6. – 8. 6. 2011 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (Intemational Centre for Archival Research) konaném v Poznani.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 1 MB)


Rusko — Moskva, PhDr. Jiří Křesťan, CSc., 15. května – 4. června 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Ruské federace, kterou ve dnech 15. 5. až 4. 6. 2011 vykonal PhDr. Jiří Křesťan, CSc. za účelem práce na projektu “Zdeněk Nejedlý (1878–1962)” (Grantová agentura ČR, číslo projektu 410/10/1673, nositel: Národní archiv, řešitel: PhDr. Jiří Křesťan, CSc.).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 208 kB)


Maďarsko — Budapešť, Dr. Ing. Michal Ďurovič, 11. – 13. května 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Maďarska, kterou ve dnech 11. až 13. 5. 2011 vykonal Dr. Ing. Michal Ďurovič za účelem 3. setkání vedoucích restaurátorských pracovišť národních archivů zemí Evropské unie (European Heads of Conservation).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 1 MB)


Rakousko — Horn, Ing. Benjamin Bartl, 5. – 11. května 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 5. až 11. 5. 2011 vykonal Ing. Benjamin Bartl za účelem účasti na odborné konferenci “New approaches to book and paper conservation-restoration” konané v European Research Center for Book and Paper Conservation-Restoration, Horn.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 186 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková a PhDr. Jaroslav Pažout, Ph. D., 17. – 21. dubna 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 17. až 21. 4. 2011 PhDr. Zdeňka Kokošková a PhDr. Jaroslav Pažout, Ph. D. za účelem Archivního výzkumu k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu Čechy a Morava v Říši — dokončení práce na edici dokumentů Uskutečněno v rámci projektu „Zwangsarbeit der tschechischen Bevölkerung des Protektorats Böhmen und Mähren in der Zeit der NS-Besatzung“ — řeš. dr. Kokošková, dr. Pažout a Mgr. Sedláková).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 240 kB)


na začátek stránky »