Business Trips Reports 2012

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Německo — Drážďany, PhDr. Pavel Dufek, Mgr. David Hubený, 10. 12. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 10. prosince 2012 vykonali Pavel Dufek a David Hubený za účelem účasti na zahájení stálé výstavy “Odsouzen. Uvězněn. Popraven. Politická justice v Drážďanech 1933–1945; 1945–1957” v Gedenkstätte Münchener Platz Dresden.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 173 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., Mgr. Zbyšek Stodůlka, 26. – 30. 11. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 26. až 30. listopadu 2012 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D. a Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem výzkumu bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku 1918, průzkumu spisů k problematice spisové rozluky s Rakouskem ve 20. letech 20. století a pokračování a dalšího rozvíjení vzájemných vztahů.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 155 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Pavel Koblasa, 19. – 23. 11. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 19. – 23. listopadu 2012 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze” — číslo projektu: P 410/11/0535.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 230 kB)


Slovensko — Bratislava, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 19. – 21. 11. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou 19. až 21. listopadu 2012 vykonali PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném v Bratislavě ve dnech 19. až 21. listopadu 2012.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 174 kB)


Slovensko — Martin, Bratislava | Maďarsko — Budapešť, Mgr. Pavel Koblasa, 22. 10. – 2. 11. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko a do Maďarska, kterou ve dnech 22. října až 2. listopadu 2012 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem práce na grantovém projektu “Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze” — číslo projektu: P 410/11/0535.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 226 kB)


Itálie — Řím, PhDr. Alena Pazderová, 28.9. – 29. 10. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 28. září až 29. října 2012 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem výzkumu bohemik ve Státním archivu v Římě, přepis textů z fondu Borghese pro potřeby Specianovy edice ve Vatikánském archivu, přepis textů z fondu Borghese pro potřeby Specianovy edice ve Vatikánském archivu, průzkumu rukopisů fondu Codici Minucciani v Německém historickém ústavu v Římě a přepis vybraných textů důležitých pro Specianovu edici.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF -—253 kB)


Itálie — Florencie, Mgr. Jan Kahuda, 5. – 10. 10. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 5. až 10. října 2012 vykonal Mgr. Jan Kahuda za účelem pokračování v systematickém průzkumu fondů Státního archivu ve Florencii za účelem zjištění jejich vztahu k fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 131 kB)


Kanada — Vancouver, PhDr. Karel Koucký, Národní archív, Mgr. Jiří Vichta, Státní oblastní archiv v Praze, 24. – 29. 9. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Kanady, kterou ve dnech 24. až 29. září 2012 vykonali PhDr. Karel Koucký z Národního archivu a Mgr. Jiří Vichta ze Státního oblastního archivu v Praze za účelem účasti na konferenci The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation (Paměť světa v digitálním věku: Digitalizace a ochrana). Cesta se uskutečnila v rámci výzkumného projektu Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze “Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu”.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 280 kB)


Německo — Drážďany, Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., 23. 9. – 1. 10. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 23. září až 1. října 2012 vykonal Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. za účelem práce na projektu P410/110535 Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listy Národního arhcivu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 75 kB)


Rakousko — Vídeň, St. Pölten, Mgr. Pavel Koblasa, 12. – 21. 9. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 12. až 21. září 2012 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze.“ číslo projektu: P 410/11/0535.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 242 kB)


Chorvatsko — Kerestinec, Záhřeb, Daruvar, Mgr. Zora Machková, 14. – 23. 9. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska, kterou 14. až 23. září 2012 vykonala Mgr. Zora Machková za účelem navázat na předchozí výzkumy uskutečněné v letech 2002–2005 a na úspěšnou spolupráci s českou krajanskou komunitou žijící v Chorvatsku.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 142 kB)


Ukrajina — Berehovo, Užhorod, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr, Alena Skipalová, 8. &ndsh; 16. 9. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Ukrajinu, kterou 8. až 16. září 2012 vykonaly PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. Alena Skipalová za účelem práce na projektu výzkumu a vývoje „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ — číslo projektu DF11P01OVV0232.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 242 kB)


Polsko — Wroclaw, Mgr. Jitka Křečková, 5. – 6. 9. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou 5. až 6. září 2012 vykonala Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na 6. generálním sjezdu polských archivářů a na workshopu mezinárodního spolku ICARUS konaném ve Wroclawi ve dnech 5. až 7. září 2012.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 182 kB)


Stockholm — Švédsko, PhDr. Karel Koucký, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D. a Mgr. Tomáš Dvořák 4. – 7. 9. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Švédska, kterou 4. až 7. září 2012 vykonali PhDr. Karel Koucký, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D. a Mgr. Tomáš Dvořák za účelem pracovní návštěva švédského Národního archivu a Královské (Národní) knihovny.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 213 kB)


Rakousko — Vídeň, Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., 1. – 3. 8. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 1. až 3. srpna 2012 vykonal Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. za účelem plnění prací v rámci projektu GAČR.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 163 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Tomáš Kalina; Ing. Miroslav Kunt; PhDr. Ing. Vojáček Milan, Ph.D., 9. – 13. 7. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 9. až 13. července 2012 vykonali PhDr. Tomáš Kalina; Ing. Miroslav Kunt; PhDr. Ing. Vojáček Milan, Ph.D za účelem práce na projektu výzkumu a vývoje „Interope rabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ — číslo projektu DF11P01OVV023.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 215 kB)


Švýcarsko — Einsiedeln, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 25. – 27. 6. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Švýcarska, kterou 25. až 27. června 2012 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 162 kB)


Dánsko — Kodaň, PhDr. Karel Koucký, PhDr. Jaroslav Šulc, 11. – 17. 6. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Dánska, kterou 11. až 15. června 2012 vykonali PhDr. Karel Koucký a PhDr. Jaroslav Šulc za účelem účasti na mezinárodní odborné konferenci Archiving 2012. Preservation Strategies and Imaging Technologies for Cultural Heritage Institutions and Memory Organizations.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 253 kB)


Itálie — Miláno, PhDr. Alena Pazderová, 5. – 17. 6. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 5. až 17. června 2012 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem edice dokumentů a přepisu konceptů chybějících Specianových listů, šifer a tzv. avvisi z r. 1594 adresovaných do Říma z rukopisu D 121 suss. v Ambrosiánské knihovně v Miláně (grantový úkol P 405/12/2037).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 223 kB)


Itálie — Miláno, PhDr. Alena Pazderová, 17. 4. – 4. 5. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 17. dubna až 4. května 2012 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem přepisu konceptů chybějících Specianových listů, šifer a tzv. avvisi z r. 1594 adresovaných do Říma z rukopisu D 121 suss. v Ambrosiánské knihovně v Miláně (Edice Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem, Tom. I, Epistulae et acta Cesari Speciani 1592–1598, pars 1–2 (1592–1594), grantový úkol P 405/12/2037).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 232 kB)


Slovensko — Bratislava, Ing. Miroslav Kunt, 16. – 17. 2. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou 16. až 17. února 2012 vykonal Ing. Miroslav Kunt za účelem účasti a prezentace na workshopu sdružení ICARUS v rámci projektu „Inter-operabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ číslo projektu DF11P01OVV023.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 195 kB)

na začátek stránky »