2013

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rakousko — Vídeň, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 5. – 6. 12. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 5. až 6. prosince 2013 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na slavnostním aktu na rakouském Spolkovém ministerstvu pro vědu a výzkum konaném ve Vídni dne 5. 12. 2013 a organizace společného projektu ENArC.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 97 kB)


Německo — Drážďany, Mgr. David Hubený, Mgr. František Frňka 2. – 6. 12. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 2. – 6. prosince 2013 vykonali Mgr. David Hubený a Mgr. František Frňka za účelem průzkumu písemností v rámci přípravy výstavy a edice archivních dokumentů k československo-německým hospodářským vztahům ve 20. století.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 127 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Filip Paulus, Mgr. Zbyšek Stodůlka, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. 2. – 6. 12. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 2. – 6. 12. 2013 vykonali Mgr. Filip Paulus, Mgr. Zbyšek Stodůlka, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. za účelem:

  1. Průzkum Sbírky map a plánů Finančního archivu a Archivu dvorské komory a kontrola původních evidenčních pomůcek. Podchycení všech bohemik, včetně předaných při archivní rozluce do SÚA. Způsoby zpracování, uložení a ochrana kartografického materiálu.
  2. Práce na soupise představitelů soudní správy v českých zemích 1848 – 1918.
  3. Pokračování a další rozvíjení vzájemných vztahů mezi Rakouským státním archivem ve Vídni a Národním archivem v Praze.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 91 kB)


Španělsko — Madrid, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 25. – 28. 11. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Španělska, kterou ve dnech 25. až 28. listopadu 2013 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném v Madridu ve dnech 25. až 27. 11. 2013.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 107 kB)


Španělsko — Madrid, PhDr. Karel Koucký 25. – 27. 11. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Španělska, kterou 25. – 27. listopadu 2013 vykonal PhDr. Karel Koucký, za účelem účasti na setkání národních koordinátorů projektu APEx.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 89 kB)


Německo — Mnichov, PhDr. Karel Koucký, Mgr. Zbyšek Stodůlka, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. 13. 11. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 13. listopadu 2013 vykonali PhDr. Karel Koucký, Mgr. Zbyšek Stodůlka, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. za účelem účasti na setkání mnichovské pracovní skupiny, která se zabývá dlouhodobou archivací elektronických dokumentů. Konzultace ke zkušenostem s produktem DIMAG.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 152 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková 27. – 30. 10. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 27. – 30. října 2013 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem studijního pobytu v rámci projektu NAKI-INTERPI — Nacistická okupační správa v protektorátu.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 214 kB)


Německo — Berlín, Mgr. Monika Sedláková 27. – 30. 10. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 27. – 30. října 2013 vykonala Mgr. Monika Sedláková za účelem studijního pobytu v rámci projektu NAKI-INTERPI — Nacistická okupační správa v–protektorátu.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 216 kB)


Maďarsko — Budapešť, Mgr. Pavel Koblasa 24. – 29. 10. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Maďarska, kterou ve dnech 24. – 29. října 2013 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za Práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze.“ číslo projektu P 410/11/0535.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 214 kB)


Itálie — Florencie, Mgr. Jan Kahuda 19. – 29. 10. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 19. – 29. října 2013 vykonal Mgr. Jan Kahuda za účelem pokračování v systematickém průzkumu fondů Státního archivu ve Florencii za účelem zjištění jejich vztahu k fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 127 kB)


Itálie — Řím, PhDr. Alena Pazderová 18. 10. – 4. 11. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 18. října až 4. listopadu 2013 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem výzkumu bohemik ve Státním archivu v Římě, kontroly foliace a textů nunciaturní korespondence ve Vatikánském archivu a kontroly textu papežské instrukce ve fondu Codici Minucciani (ms. 11) v Německém historickém ústavu.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 142 kB)


Slovensko — Bratislava, Mgr. Soňa Ambrožová, PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Martin Šisler, Markéta Vacková 15. – 18. 10. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 15. – 18. října 2013 vykonali Mgr. Soňa Ambrožová, PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Martin Šisler, Markéta Vacková za účelem návštěvy Slovenského národného archívu v Bratislavě, konference „Už 30 rokov spolu“.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 91 kB).


Polsko — Krakov, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., 13. – 19. 10. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 13. – 19. října 2013 vykonal PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. za účelem práce na výzkumném projektu DF11P01OVV023, INTERPI “Interoperabilita v paměťových institucích”. Tvorba institucionálních autorit — průzkum užívané metodiky, excerpce vybraných autorit.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 144 kB).


Německo — Koblenz, Göttingen, PhDr. Karel Koucký, Mgr. Jiří Vichta (Státní oblastní archiv v Praze) 7. – 11. 10. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 7. až 11. září 2013 vykonali PhDr. Karel Koucký (Národní archiv v Praze) a Mgr. Jiří Vichta (Státní oblastní archiv v Praze) v rámci výzkumného projektu Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“. Jejím cílem bylo získat poznatky o činnosti dvou významných paměťových německých institucí v oblasti digitalizace a bezpečnostního snímkování archivních a knihovních fondů.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 224 kB).


Ukrajina — Užhorod, Mgr. David Hubený 7. – 11. 10. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 7. až 11. října 2013 vykonal Mgr. David Hubený za účelem průzkumu písemností ve Státním archivm Zakarpatské oblasti v Užhorodě k působení československé vládní delegace na Podkarpatské Rusi v letech 1944–1945.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 107 kB)


Spojené státy Americké — New York, Mgr. Zora Machková 26. 9. – 3. 11. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Spojených států Amerických, kterou ve dnech 26. září až 3. listopadu 2013 vykonala PhDr. Mgr. Zora Machková za účelem podchycení a uchování archivního a kulturního dědictví Sokolu New York a BBLA v rámci pomoci MZV ČR zahraniční krajanským komunitám.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 215 kB)


Německo — Koblenz, Mgr. Martin Šisler 23. – 27. 9. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 23. až 27. září 2013 vykonal Mgr. Martin Šisler za účelem konzultace problematiky předarchivní péče, hodnocení dokumentů a výběru archiválií vzniklých z činnosti spolkových úřadů a výkonu spisové služby u výše zmíněných původců.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 243 kB)


Německo — Ludwigsburg, Mnichov, PhDr. Karel Koucký, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Mgr. Jiří Vichta (Státní oblastní archiv v Praze) 16. – 19. 9. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 16. až 19. září 2013 vykonali PhDr. Karel Koucký a PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. (oba Národní archiv v Praze) a Mgr. Jiří Vichta (Státní oblastní archiv v Praze) v rámci výzkumného projektu Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“ (VG201120114054). Jejím cílem bylo získat poznatky o činnosti dvou významných německých institucí v oblasti digitalizace a mikrofilmování archivních a knihovních fondů.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 299 kB)


Itálie — Miláno, PhDr. Alena Pazderová 10.9. – 4.10.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 10. září až 4. října 2013 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem přepisu konceptů chybějících Specianových listů, šifer a tzv. avvisi z r. 1594 adresovaných do Říma z rukopisu D 121 suss. v Ambrosiánské knihovně v Miláně (grantový úkol P 405/12/2037).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 237 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., Mgr. Monika Sedláková 15. – 20.9.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 15. až 20. září 2013 vykonali PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. a Mgr. Monika Sedláková za účelem Studijního pobytu v rámci IP – Nacistická okupační správa v PČM a její představitelé.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 230 kB)


Německo — Drážďany, Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. 10. – 17.9.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 10. až 17. září 2013 vykonal Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. za účelem práce na projektu GAČR P410/11/0535 Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 221 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Pavel Koblasa 2. – 11.9.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 2. až 11. září 2013 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze.“ Číslo projektu P 410/11/0535.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 227 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Jan Kahuda, PhDr. Tomáš Kalina a Ing. Miroslav Kunt, PhDr. Ing. Vojáček Milan, Ph.D. 26.8 – 30.8.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 26. až 30.strpna 2013 vykonali Mgr. Jan Kahuda; PhDr. Tomáš Kalina; Ing. Miroslav Kunt; PhDr. Ing. Vojáček Milan, Ph.D. za účelem práce na projektu výzkumu acnbsp;vývoje „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ — číslo projektu DF11P01OVV023.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 162 kB)


Německo — Mnichov, PhDr. Pavel Dufek, PhD., Mgr. František Frňka 5. – 8.8.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 5. až 8. srpna 2013 vykonali PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. a Mgr. František Frňka za účelem průzkumu písemností v rámci přípravy výstavy archivních dokumentů k československo-německým hospodářským vztahům ve 20. století.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 287 kB)


USA — Boston, PhDr. Lenka Matušíková 31.7. – 10.8.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do USA, kterou 31. července až 10. srpna 2013 vykonala PhDr. Lenka Matušíková za účelem účasti na 33. mezinárodní konferenci o židovské genealogii pořádaná Mezinárodní asociací židovských genealogických společností (IAJGS) a za účelem účasti na setkání členů Československé genealogické společnosti mezinárodní (CGSI) v St Paul.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 154 kB)


Chorvatsko — Záhřeb, Blanka Hnulíková 15. – 26.7.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska, kterou 15. až 26. červnce 2013 vykonala Blanka Hnulíková za účelem účasti na Workshopu pořádaném The Getty Conservation Institute spolu s Chorvatským státním archivem v Záhřebu se zaměřením na konzervaci fotografických materiálů s názvem Advanced-level Workshop in Photograph Consevation Strategies for Humidity and Water Damaged Photographic Materials.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 2 MB)


Německo — Berlín, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. David Hubený, Mgr. František Frňka 15. – 19.7.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 15. až 19. červnce 2013 vykonali PhDr. Pavel Dufek, PhD., Mgr. David Hubený, Mgr. František Frňka za účelem průzkumu písemností v rámci přípravy odborné publikace a výstavy archivních dokumentů k československo-německým hospodářským vztahům ve 20. století.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 326 kB)


Irsko — Dublin, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková 26. – 28.6.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 26. až 28. června 2013 vykonali PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném v Dublinu ve dnech 25. až 26. června 2013 a na mezinárodní konferenci „APEx – Building infrastructures for archives in a digital world“ konané ve dnech 26. až 28. června 2013.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 192 kB)


Irsko — Dublin PhDr. Karel Koucký, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., 25. – 29.6.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Irska, kterou 25. až 29. června 2013 vykonali Karel Koucký a PhDr. Ing. Milan Vojáček, PhD. za účelem účasti na konferenci Building infrastructures for archives in a digital world a účasti na setkání národních koordinátorů projektu APEx.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 125 kB)


Německo — Bamberk, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. 24. – 28.6.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 24. až 28. června 2013 vykonal PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. za účelem studijního pobytu v rámci reciproční spolupráce a činnosti organizované Archivní správou MV ČR, zkoumání materiálů týkajících se území Čech v době záboru československého pohraničí Německem v letech 1938 až 1945.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 221 kB)


Itálie — Řím, PhDr. Alena Pazderová 2. – 17.6.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 2. až 17. června 2013 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem úpravy textů nunciaturní korespondence z let 1592–1594, kontrola foliace, kontrola a doplnění popisů pramenů a studium odborné literatury ve Vatikánském archivu a Vatikánské knihovně.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 240 kB)


Slovensko — Bratislava, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Alena Skipalová, Július Baláž, CSc., Bc. Eva Lehečková 13. – 14.6.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou 13. až 14. června 2013 vykonali PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Alena Skipalová, Július Baláž, CSc. a Bc. Eva Lehečková za účelem práce na projektu Agenda státního občanství a možnosti jejího zefektivnění. Č. program. projektu TAČR: TB0100MV037.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 214 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková 20. – 24.5.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 20. – 24. května 2013 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem studijního pobytu v rámci IP – Nacistická okupační správa v PČM a její představitelé.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 216 kB)


Rumunsko — Sibiu, PhDr. Ing. Milan Vojáček Ph.D., Mgr. Pavel Koblasa 19. až 24.5.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rumunska, kterou 19. až 24. května 2013 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček Ph.D. a Mgr. Pavel Koblasa za účelem výzkumného projektu DF11P01OVV023, INTERPI “Interoperabilita v paměťových institucích”. Mapování situace v rumunských archivech, konzultace k popisu původců a elektronickým dokumentům.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 131 kB)


Irsko — Dublin, Dr. Ing. Michal Ďurovič 4.4.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Irska, kterou 4. dubna 2013 vykonal Dr. Ing. Michal Ďurovič za účelem 5. setkání vedoucích restaurátorských pracovišť národních archivů zemí Evropské unie (European Heads of Conservation).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 1,3 MB)


Německo — Berlín, Lipsko, Dr. Ing. Michal Ďurovič 4. – 5.3.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 4. až 5. března 2013 vykonal Dr. Ing. Michal Ďurovič prvního setkání pracovní skupiny ISO/TC 46/WG 6 pro přípravu ISO normy Error: Reference source not found.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 111 kB)


Slovensko — Bratislava, Ing. Benjamin Bartl, Ing. Lenka Bartlová, Ing. Hana Paulusová, Roman Straka 20. – 22.2.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou 20. až 22. února 2013 vykonali Ing. Benjamin Bartl, Ing. Lenka Bartlová, Ing. Hana Paulusová, Roman Straka za účelem účasti na odborné konferenci CSTI 2013 (Conservation Science, Technology and Industry) na téma Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva, pořádané Slovenským národným múzeom v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 230 kB)


na začátek stránky »