2014

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Německo — Drážďany, PhDr. Zdeňka Kokošková, 1. 12. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou dne 1. prosince 2014 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem práce na projektu výzkumu a vývoje „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ Výzkum korporativních entit z období 1933 1945.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 204 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Eva Drašarová, CSc. 26. – 28. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 26. až 28. listopadu 2014 vykonala PhDr. Eva Drašarová, CSc. za účelem jednání s vedením Rakouského státního archivu o prezentaci ukončeného projektu Šlechtický archiv, pokračování projektu Slovník představitelů soudní správy 1848–1918 a pokračování v projektu Česko–německých vztahů na sklonku Habsburské monarchie. Výzkum archiválií k Česko–německým vztahům na sklonku Habsburské monarchie — pokračování v ediční řadě Promarněná šance.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 214 kB)


Polsko — Varšava, Mgr. Jitka Křečková, doc. Marie Ryantová, 25. – 27. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 25. až 27. listopadu 2014 vykonaly Mgr. Jitka Křečková a doc. Marie Ryantová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) za účelem účasti na semináři Miedzynarodowe projekty digitalizacji i udostepniania zasobu archiwalnego w świetle doświadczeń archiwów polskich i czeskich, konaném ve Varšavě dne 26. 11. 2014 v rámci projektu ENArC.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 214 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Pavel Koblasa, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., 24. – 28. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 24. až 28. listopadu 2014 vykonali Mgr. Pavel Koblasa a PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. za účelem studijního pobytu v rámci archivní výměny.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 190 kB)


Slovinsko — Lublaň, Blanka Hnulíková, 19. – 24. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovinska, kterou ve dnech 19. až 24. listopadu 2014 vykonala Blanka Hnulíková za účelem vedení odborného workshopu a exkurze v institucích v Lublani.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 666 kB)

Příloha 1 (PDF — 182 kB)

Příloha 2 (PDF — 152 kB)

Příloha 3 (PDF — 318 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Jan Kahuda, PhDr. Martin Klečacký, Mgr. Lucie Ochodková, 24. – 30. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 24. až 30. listopadu 2014 vykonali Mgr. Jan Kahuda, PhDr. Martin Klečacký a Mgr. Lucie Ochodková za účelem dokončení heuristiky pro Slovník představitelů soudní správy v českých zemích 1848–1918 a účasti na pracovním kolokviu Tag der Politikwissenschaft.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 222 kB)


Slovensko — Bratislava, Mgr. Karolína Šimůnková, PhDr. Alena Šimánková, 18. – 20. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 18. až 20. listopadu 2014 vykonaly Mgr. Karolína Šimůnková a–PhDr. Alena Šimánková za účelem seznámení se s fondy Státní soud Bratislava a Státní prokuratura Bratislava uloženými ve Státním oblastním archivu v Bratislavě, návštěva Ústavu paměti národa a výměna informací o zpracovávaných tématech Ústavu a přístupnosti fondů Národního archivu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 228 kB)


Francie — Colmar, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 17. – 19. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Francie, kterou ve dnech 17. až 19. listopadu 2014 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném v Colmaru.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 192 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., Mgr. Monika Sedláková, 16. – 21. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 16. až 21. listopadu 2014 vykonali PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. a Mgr. Monika Sedláková za účelem studijního pobyt v rámci IP — Nacistická okupační správa v PČM a její představitelé.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 199 kB)


Maďarsko — Budapešť, PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D, 11. – 13. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Maďarska, kterou ve dnech 11. až 13. listopadu 2014 vykonal PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D. za účelem aktivní účasti na mezinárodní konferenci „Von Desintegration zu Integration? Österreich und Ungarn von der Monarchie zur Europäischen Union 1914–2014“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 191 kB)


USA — New York, Mgr. Zora Machková, 5. – 27. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Spojených států amerických, kterou ve dnech 5. až 27. listopadu 2014 vykonala Mgr. Zora Machková za účelem podchycení a uchování archivního a kulturního dědictví Sokolu New York a Bohemian Benevolent and Literary Association (BBLA).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 273 kB)


Německo — Mitterteich, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., 30. 10. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou dne 30. října 2014 vykonali PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková a PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. za účelem vernisáže výstavy Zwangsarbeit für „Weißes Gold“ / Nucená práce pro „bílé zlato“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 238 kB)


Itálie — Florencie, PhDr. Eva Gregorovičová, Mgr. Jan Kahuda, 27. – 31. 10. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou dne 27. až 31. října 2014 vykonali PhDr. Eva Gregorovičová a Mgr. Jan Kahuda za účelem pokračování v systematickém průzkumu fondů Státního archivu ve Florencii za účelem zjištění jejich vztahu k fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků. Účast na slavnostní prezentaci publikací Kapitoly z dějin Rodinného archivu toskánských Habsburků (autorka Eva Gregorovičová) a Fra Toscana e Boemia. L´archivio di Pietro Leopoldo d´Asburgo Lorena nell´Archivio Nazionale di Praga. Inventario (autorky Orsola Gori a Diana Toccafondi).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 241 kB)


Ukrajina — Užhorod, Mgr. David Hubený, 15. – 18. 10. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Ukrajinu, kterou ve dnech 15. až 18. října 2014 vykonal Mgr. David Hubený za účelem aktivní účasti na mezinárodní konferenci Podkarpatská Rus v letech druhé světové války.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 236 kB)


Itálie — Pisa, Ing. Hana Paulusová, Ing. Benjamin Bartl, Ph.D., 14. – 18. 10. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 14. až 18. října 2014 vykonali Ing. Hana Paulusová Ing. a Benjamin Bartl za účelem navázání kontaktu s Ústavem chemie a průmyslové chemie Univerzity v Pise a konzultace problémů řešených v rámci výzkumných záměrů Národního archivu a prohlídky Státního archivu v Pise se zaměřením na otázky preventivní konzervace.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 1 MB)


Itálie — Řím, PhDr. Alena Pazderová, 11. – 28. 10. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 11. až 28. října 2014 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem výzkumu bohemik v Archivio di Stato di Roma, úprav textů nunciaturní korespondence z let 1592–1594 a studium odborné literatury ve Vatikánském archivu a Vatikánské knihovně a konzultacemi v Německém historickém ústavu v Římě.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 301 kB)


Slovinsko — Lublaň, PhDr. Jan Krlín, PhD., 5. – 10. 10. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovinska, kterou ve dnech 5. až 10. října 2014 vykonal PhDr. Jan Krlín, Ph.D. za účelem získání popisu archivních původců zejména s ohledem na období 1848–1918 pro projekt INTERPI (především části fondů rakouských ministerstev předaných Rakouskem Království Srbů, Chorvatů a Slovinců/dále SHS) a pak přímo Slovinsku. Znovunavázání a rozšíření spolupráce se slovinskými archiváři.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 331 kB)


Austrálie — Melbourne, PhDr. Karel Koucký, Mgr. Jiří Vichta, 3. – 12. 10. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Austrálie, kterou ve dnech 3. až 12. října 2014 vykonali PhDr. Karel Koucký a Mgr. Jiří Vichta za účelem účasti na mezinárodní konferenci iPRES 2014 o ochraně digitálních dokumentů. Cesta byla uskutečněna v rámci výzkumného projektu Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“ (VG20112014054).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 332 kB)


Španělsko — Mallorca, PhDr. Eva Gregorovičová, 20. – 24. 9. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Španělska, kterou ve dnech 20. až 24. září 2014 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem otevření výstavy dokumentů z Rodinného archivu toskánských Habsburků.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 256 kB)


Maďarsko — Budapešť, Mgr. Pavel Koblasa, 16. – 24. 9. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Maďarska, kterou ve dnech 16. až 24. září 2014 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem využití archivních materiálů týkajících se českých zemí.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 266 kB)


Turecko — Istanbul, Ing. Miroslav Kunt, Mgr. Marie Balíková, 16. – 21. 9. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Turecka, kterou ve dnech 16 až 21. září 2014 vykonali Ing. Miroslav Kunt a Mgr. Marie Balíková (Národní knihovna ČR) za účelem účasti na konferenci „URLA 2014:Management of Cultural Heritage and Cultural Memory Institutions“ v rámci projektu DF11P01OVV023 „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 297 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 16. — 17. 9. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 16. až 17. září 2014 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na mezinárodní konferenci konané na Univerzitě ve Vídni ve dnech 16. – 17. 9. 2014.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 210 kB)


Německo — Mnichov, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. a Mgr. František Frňka, 9. – 12. 9. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 9 až 12. září 2014 vykonali PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. a Mgr. František Frňka za účelem archivního výzkum pro nalezení a posouzení dokumentů k československoněmeckým hospodářským vztahům.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 258 kB)


Německo — Hamburg, Mgr. Zbyšek Stodůlka, 31. 8. – 3. 9. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 31. srpna až 3. září 2014 vykonal Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem účasti na worskshopu „Preserving PDF: identify, validate, repair“.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 267 kB)


Rakousko — Vídeň, Pavel Koblasa, 4. – 8. 8. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 4. až 8. srpna 2014 vykonal Pavel Koblasa za účelem využití archivních materiálů týkajících se českých zemí v oblasti císařských panství a statků.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 227 kB)


Německo — Koblenz, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková, 3. – 8. 8. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 3. až 8. srpna 2014 vykonaly PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. Monika Sedláková za účelem přípravy slovníku představitelů nacistické okupační správy v Protektorátu Čechy a Morava.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 227 kB)


Německo — Koblenz, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. František Frňka, 3. – 8. 8. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 3. až 8. srpna 2014 vykonali PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. a Mgr. František Frňka za účelem průzkumu obsahu fondů Spolkového archivu v Koblenzi v souvislosti s československo–německými hospodářskými vztahy.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 236 kB)


Maďarsko — Budapešť, Blanka Hnulíková, srpen 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Maďarska, kterou vykonala Blanka Hnulíková za účelem účasti na škole restaurování Advanced-level Workshop in Identification and Conservation Strategies for Color and Digital Prints.


Zpráva ze zahraniční cesty
(PDF — 934 kB)

Příloha 1 (PDF — 28 kB)

Příloha 2 (PDF — 6 MB)

Příloha 3 (PDF — 5 MB)


Velká Británie — Londýn, PhDr. Karel Koucký, BcA. Jiří Škabrada, Mgr. Jiří Vichta, 29. 7. – 31. 7. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Velké Británie, kterou ve dnech 29. až 31. července 2014 vykonali PhDr. Karel Koucký, BcA. Jiří Škabrada a Mgr. Jiří Vichta v rámci výzkumného projektu Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“ (VG20112014054). Jejím cílem bylo získat poznatky o činnosti dvou britských paměťových institucí v oblasti digitalizace archivních fondů.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 315 kB)


Rakousko — Vídeň, Ing. Miroslav Kunt, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Jan Kahuda, 28. 7. – 1. 8. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 28. července až 1. srpna 2014 vykonali Ing. Miroslav Kunt, PhDr. Ing. Milan Vojáček, PhD., PhDr. Tomáš Kalina a Mgr. Jan Kahuda za účelem práce na projektu výzkumu a vývoje „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ — číslo projektu DF11P01OVV023.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 229 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., 21. – 25. 7. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 21. až 25. července 2014 vykonal PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. za účelem výzkumu korporativních entit z období 1800–1918 a konzultace k EAC-CPF.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 227 kB)


Německo — Berlín, Mgr. František Frňka, Mgr. David Hubený, 23. – 27. 6. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 23. až 27. června 2014 vykonali Mgr. František Frňka, Mgr. David Hubený za účelem přípravy výstavy a doprovodné publikace k čs.-německým hospodářským vztahům ve 20. století.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 215 kB)

Příloha (PDF — 158 kB)


Dánsko — Kodaň, PhDr. Karel Koucký, 16. – 18. 6. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Dánska, kterou ve dnech 16. až 18. června 2014 vykonal PhDr. Karel Koucký za účelem účasti na setkání zemských zástupců projektu APEx konaném v Kodani dne 17. 6. 2014.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 226 kB)


Dánsko — Kodaň, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková 16. – 18. 6. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Dánska, kterou ve dnech 16. až 18. června 2014 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném v Kodani ve dnech 16. až 18. 6. 2014.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 166 kB)


Itálie — Miláno, PhDr. Alena Pazderová, 29. 5. – 11. 6. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 29. května až 11. června 2014 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem kontroly přepisů Specianových listů, šifer a tzv. avvisi z let 1592–1594 v Ambrosiánské knihovně v Miláně (grantový úkol P 405/12/2037).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 185 kB)


Bosna — Sarajevo, Benjamin Bartl, Dušan Nováček, 28. – 30. 5. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Bosny, kterou ve dnech 28. až 30. května 2014 vykonali Benjamin Bartl a Dušan Nováček za účelem vyjádření k postupu záchranných prací v Archivu Bosny a Hercegoviny v Sarajevu a návštěva Historického archivu Sarajevo a restaurátorského pracoviště v Gazi Husrev-begově medrese.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 914 kB)


Německo — Marburg, Mgr. Zbyšek Stodůlka, 13. – 15. 5. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 13. až 15. května 2014 vykonal Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem účasti na 19. archivně vědeckém kolokviu Archivní školy v Marburgu “Netz werken. Das Archivportal-D und andere Portale als Chance für Archive und Nutzung”.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 309 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Jan Kahuda, 12. – 16. 5. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 12. až 16. května 2014 vykonal Mgr. Jan Kahuda za účelem Příprava biografického slovníku představitelů justiční správy v Čechách v letech 1848–1918.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 153 kB)


Polsko — Kamienec Ząbkowicki, PhDr. Jiří Křesťan, CSc., 12. 5. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou dne 12. května 2014 vykonal PhDr. Jiří Křesťan, CSc. za účelem účasti na mezinárodním semináři „Kolekcje archiwalne w muzeach domowych“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 119 kB)


Německo — Mnichov, PhDr. Zdeňka Kokošková, 17. – 21. 3. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 17. až 21. března 2014 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za návštěvy archivů Bayerisches Hauptstaatsarchiv München a Staatsarchiv München a výzkumné práce na téma Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava — Slovník představitelů okupační správy.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 293 kB)


Německo — Výmar, Bc. Jiří Bernas, Mgr. Zbyšek Stodůlka, Mgr. Martin Šisler, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., 10. – 12. 3. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 10. až 12. března 2014 vykonali Bc. Jiří Bernas, Mgr. Zbyšek Stodůlka, Mgr. Martin Šisler a PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. za účelem účasti na 18. konferenci pracovní skupiny pro digitální archivaci (18. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 169 kB)

na začátek stránky »