2015

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rakousko — Vídeň, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., Mgr. Jan Kahuda, Ph. D., 23. – 27. 11. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 23. až 27. listopadu 2015 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček a Ph.D. a Mgr. Jan Kahuda, Ph.D. za účelem práce na projektu Slovník představitelů politické správy 1850–1918; příprava monografie Policejní konskripce — demografická analýza Prahy na přelomu 19. — 20. století; prohloubení spolupráce s Rakouským státním archivem.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 246 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová, Milan Havelka, 23. – 25. 11. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 23. až 27. listopadu 2015 vykonali Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová a Milan Havelka za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS a projektu CO:OP.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 245 kB)


Slovensko — Bratislava, PhDr. Alena Šimánková, Mgr. Karolína Šimůnková, 9. – 12. 11. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 9. až 12 listopadu 2015 vykonaly PhDr. Alena Šimánková a Mgr. Karolína Šimůnková za účelem studia archivního fondu Státní soud Bratislava, zejména prezidiálních a správních spisů fondu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 226 kB)


Německo — Drážďany, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Ing. Miroslav Kunt, Mgr. Zbyšek Stodůlka, 27. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou dne 27. října 2015 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Ing. Miroslav Kunt a Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem účasti na workshopu Digital Archiving in Czech and German Perspective.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 182 kB)


Ukrajina — Berehovo, Mgr. David Hubený, 24. – 30. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Ukrajinu, kterou ve dnech 24. až 30. října 2015 vykonal Mgr. David Hubený za účelem studa spisů k budování československého četnictva na Podkarpatské Rusi v letech 1919–1924 a–dalších archiválií z–československé éry.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 251 kB)


Maďarsko — Budapešť, Mgr. Pavel Koblasa, 20. – 27. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Maďarska, kterou ve dnech 20. až 27. října 2015 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem zpracování archivních fondů ke správě císařských statků.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 233 kB)


Slovensko — Bratislava, Mgr. Soňa Ambrožová, Marie Poláčková, 19. – 22. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 19. až 22. října 2015 vykonaly Mgr. Soňa Ambrožová a Marie Poláčková za účelem řešení problematiky předarchivní péče u původců s regionálními a detašovanými pracovišti.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 216 kB)


Slovensko — Bratislava, Ing. Miroslav Kunt, Markéta Vacková, 19. – 22. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 19. až 22. října 2015 vykonali Ing. Miroslav Kunt a Markéta Vacková za účelem práce v rámci projektu Typologie původců archiválií, historické korporace (INTERPI).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 254 kB)


Itálie — Florencie, Mgr. Jan Kahuda, Ph.D., 17. – 24. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 17. až 24. října 2015 vykonal Mgr. Jan Kahuda, Ph.D. za účelem pokračování v systematickém průzkumu fondů Státního archivu ve Florencii a zjištění jejich vztahu k fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 245 kB)


Německo — Drážďany, Lipsko, Výmar, PhDr. Zdeňka Kokošková, 12. – 16. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 12. až 16. října 2015 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem studijního pobytu v rámci projektu NAKI-INTERPI — Nacistická okupační správa v Protektorátu Čechy a Morava.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 197 kB)


Maďarsko — Budapešť, Mgr. Pavel Koblasa, 7. – 16. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Maďarska, kterou ve dnech 7. až 16. října 2015 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem výzkumu korporativních entit z období 1848–1918.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 235 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D., 5. – 9. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 5. až 9. října 2015 vykonal PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D. za účelem průzkumu fondů k dějinám německých politických stran v Československu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 254 kB)


Polsko — Varšava, Mgr. Zbyšek Stodůlka, Mgr. Martin Šisler, 4. – 10. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 4. až 10. října 2015 vykonali Mgr. Zbyšek Stodůlka a Mgr. Martin Šisler za účelem konzultace problematiky předarchivní péče, hodnocení dokumentů, výběru archiválií, výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců s celostátní působností a stavu připravenosti digitálního archivu v Polsku.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 291 kB)


Spojené státy americké — Cedar Rapids, Mgr. Lucie Rajlová, DiS., 1. – 29. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do USA, kterou ve dnech 1. až 29. října 2015 vykonala Mgr. Lucie Rajlová, DiS. za účelem výpomoci s roztříděním a inventarizací archivních dokumentů a vyhotovením soupisu knižních publikací a následného výběru děl v českém či slovenském jazyce k digitalizaci. Cesta se uskutečnila na žádost americké strany, neboť v NCSML nepracuje odborný archivář či historik, který by uměl psát a číst v českém jazyce.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 61 kB)


Slovinsko — Lublaň, PhDr. Jan Krlín, Ph.D., 21. – 25. 9. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovinska, kterou ve dnech 21. až 25. září 2015 vykonal PhDr. Jan Krlín, Ph.D. za účelem pokračování výzkumu bohemik z období kolem 1. světové války v materiálech bývalých rakouských ministerstev předaných Slovinsku, ale i v jiných archivních fondech a dále za účelem upevnění kontaktů se slovinskými archiváři.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 249 kB)


Itálie — Řím, PhDr. Alena Pazderová, 18. 9. – 5. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itále, kterou ve dnech 18. září až 5. října 2015 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem zahraniční studijní cesty v rámci kulturní dohody s Itálií.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 305 kB)


Slovinsko — Lublaň, Blanka Hnulíková, 13. – 18. 9. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovinska, kterou ve dnech 21. až 25. září 2015 vykonala Blanka Hnulíková za účelem vedení odborného workshopu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 723 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, Doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. a Mgr. Monika Sedláková, 13. – 18. 9. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 13. až 18. září 2015 vykonali PhDr. Zdeňka Kokošková, Doc. PhDr. Jaroslav Pažout a Ph.D. a Mgr. Monika Sedláková za účelem studijního pobytu v rámci institucionální podpory — Nacistická okupační správa v Protektorátu Čechy a Morava a její představitelé.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 199 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Jiřina Juněcová, 6. – 11. 9. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 6. až 11. září 2015 vykonala PhDr. Jiřina Juněcová za účelem studia ve fondu Úřad nejvyššího dvorského štolby s cílem nalézt písemnosti, které by se týkaly nebo souvisely s bývalým císařským hřebčínem v Kladrubech a jeho pobočkami a získat přehled o registratuře tohoto bývalého dvorského úřadu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 241 kB)


Francie — Paříž, Mgr. Zbyšek Stodůlka, 1. – 2. 9. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Francie, kterou ve dnech 1. až 2. září 2015 vykonal Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem účasti na 9.nbsp;setkání projektu Záznamy, znalosti a paměť napříč generacemi (Records, Knowledge and Memory — RK&M — Across Generations Project).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 234 kB)


Německo — Berlín, Mgr. František Frňka, Mgr. David Hubený, 31. 8. – 4. 9. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 31. srpna až 4. září 2015 vykonali Mgr. František Frňka a Mgr. David Hubený za účelem přípravy výstavy dokumentů a doprovodné publikace k československoněmeckým hospodářským vztahům ve 20. století.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 244 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Jan Kahuda, Ing. Miroslav Kunt, 17. – 21. 8. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 17. až 21. srpna 2015 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Jan Kahuda a Ing. Miroslav Kunt za účelem výzkumu korporativních a jmenných entit z období 1800–1918 a možnosti jejich uplatnění v databázi INTERPI.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 271 kB)


Spojené státy americké — New York, Mgr. Zora Machková, 17. 8. – 16. 9. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Spojených států amerických, kterou ve dnech 17. srpna až 16. září 2015 vykonala Mgr. Zora Machková za účelem podchycení a uchování archivního a kulturního dědictví Sokolu New York a Bohemian Benevolent and Literary Association (BBLA).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 239 kB)


Německo — Koblenz, PhDr. Pavel Dufek, Ph. D., Mgr. František Frňka, 2. – 7. 8. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 2. až 7. srpna 2015 vykonali PhDr. Pavel Dufek, Ph. D., Mgr. František Frňka za účelem výzkumu čechoslovakik, především spojených s hospodářskými vztahy československo-německými, a to pro potřeby připravované výstavy k československo-německým hospodářským vztahům.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 251 kB)


Německo — Ludwigsburg, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková, 2. – 7. 8. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 2. až 7. srpna 2015 vykonaly PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. Monika Sedláková za účelem práce na tématu Představitelé nacistické okupační správy v Protektorátu Čechy a Morava.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 208 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Pavel Koblasa, 27. – 31. 7. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 27. až 31. července 2015 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem práce na tématu Archivní fondy ke správě císařských statků.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 215 kB)


Německo — Freiburg im Breisgau, PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., 19. – 23. 7. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 19. až 23. července 2015 vykonal PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. za účelem studijního pobytu v rámci institucionální podpory Nacistická okupační správa v Protektorátu Čechy a Morava a její představitelé.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 191 kB)


Německo — Duisburg, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., 23. – 25. 6. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 23. až 25. června 2015 vykonal PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. za účelem účasti na workshopu — nestor Praktikertag, certifikace digitálních archivů.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 239 kB)


Itálie — Milán, PhDr. Alena Pazderová, 12. — 22. 6. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 12. až 22. června 2015 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem kontroly přepisů Specianových listů z roku 1594 v Ambrosiánské knihovně v Miláně (grantový úkol P 405/12/2037).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 216 kB)


Bratislava — Slovensko, PhDr. Pavel Dufek, PhD., Mgr. David Hubený, 7. – 11. 6. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 7. až 11. června 2015 vykonali PhDr. Pavel Dufek PhD. a Mgr. David Hubený za účelem výzkumu v rámci příprav výstavy a publikace k československo-německým hospodářským vztahům ve 20. století.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 244 kB)


Německo — Drážďany, PhDr. Zdeňka Kokošková, 1. – 4. 6. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 1. až 4. června 2015 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem studijního pobytu v rámci institucionální podpory — Nacistická okupační správa v Protektorátu Čechy a Morava a její představitelé.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 262 kB)


Německo — Drážďany, PhDr. Eva Drašarová, CSc., PhDr. Zdeňka Kokošková, 1. 6. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou dne 1. června 2015 vykonaly PhDr. Eva Drašarová, CSc. a PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem účasti na setkání pracovníků českých a saských paměťových institucí a regionálních univerzit na Generálním konzulátu České republiky.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 272 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Alena Šimánková, Mgr. Vlasta Měšťánková, Mgr. Karolína Šimůnková, 25. – 29. 5. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 25. až 29. května 2015 vykonaly PhDr. Alena Šimánková, Mgr. Vlasta Měšťánková a Mgr. Karolína Šimůnková za účelem zajištění ochrany osobních údajů v archivních fondech německých archivů (osobní údaje v mladších archivních fondech — ochrana, zpřístupňování a využívání).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 274 kB)


Slovensko — Bratislava, Banská Štiavnica, Mgr. Filip Paulus, 17. – 22. 5. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 17. až 12. května 2015 vykonal Mgr. Filip Paulus za účelem seznámení se s mapovými fondy uloženými ve Slovenském národním archivu a ve Státním ústředním báňském archivu za účelem výměny informací o jejich zpracování.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 272 kB)


Německo — Amberg, PhDr. Eva Drašarová, CSc., PhDr. Zdeňka Kokošková, 14. 5. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou dne 14. května 2015 vykonaly PhDr. Eva Drašarová, CSc. a PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem prezentace česko-bavorského archivního průvodce.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 190 kB)


Švýcarsko — Bern, PhDr. Eva Drašarová, CSc. (ředitelka NA), Mgr. Zora Machková (6. oddělení NA), Milan Havelka (řidič NA), Zdeňka Kuchyňová (Český rozhlas), 17. – 19. 4. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Švýcarska, kterou ve dnech 17. až 19. dubna 2015 vykonali PhDr. Eva Drašarová, CSc., Mgr. Zora Machková, Milan Havelka a Zdeňka Kuchyňová za účelem slavnostního předání archiválií Svazu spolků Čechů a Slováků žijících ve Švýcarsku.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 239 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Ing. Milan Vojáček, PhD., Mgr. Zbyšek Stodůlka, 9. – 11. 3. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 9. až 11. března 2015 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček a PhD., Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem účasti na zasedání pracovní skupiny „Archivace spisů z digitálních systémů“.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 251 kB)


Španělsko — Mallorca, PhDr. Eva Gregorovičová, 27. 2. – 1. 3. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Španělska, kterou ve dnech 27. února až 1. března 2015 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem otevření výstavy k životu a dílu arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 277 kB)

na začátek stránky »