2016

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Polsko — Toruň, Bydhošť, Mgr. Adam Zítek, 5. – 10. 12. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 5. až 10. prosince 2016 vykonal Mgr. Adam Zítek za účelem výzkumu v Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku Delegatura v Bydgoszczy, Archiwum Państwowe w Toruniu, Archiwum Państwowe w Bydgoczyczy, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek a seznámení se s působností polských archivů a archivní praxí.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 211 kB)


Slovensko — Bratislava, Mgr. Pavla Lutovská, Mgr. Pavel Koblasa, 8. – 10. 11. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 8. až 10. listopadu vykonali Mgr. Pavla Lutovská a Mgr. Pavel Koblasa za účelem účasti na odborné konferenci „Kultúrne inštitúcie v archívnych dokumentech (Od mecenátu po štátnu podporu)“, která se konala v prostorách Bratislavského hradu. Konferenci uspořádal Slovenský národný archív ve spolupráci se Slovenským národným múzeom. V rámci konference účastníci přednesli referát s názvem „Správa kulturních institucí do roku 1918 ve fondech Národního archivu — stát jako mecenáš“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 140 kB)

Správa kulturních institucí do roku 1918 ve fondech Národního archivu — stát jako mecenáš


Rakousko — Vídeň, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., Mgr. Jan Kahuda, Ph. D., 21. – 27. 11. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 21. až 27. listopadu 2016 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček a Ph. D., Mgr. Jan Kahuda, Ph. D. za účelem ediční přípravy v zpomínek Karla Kazbundy, zjištění pramenů a literatury k životopisu Františka Ladislava Riegra.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 172 kB)


Maďarsko — Budapešť, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová, 16. – 19. 10. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Maďarska, kterou ve dnech 16. až 19. října 2016 vykonaly Mgr. Jitka Křečková a Mgr. Kateřina Zenklová za účelem zasedání mezinárodního spolku International Centre for Archival Research (ICARUS) a projektu EU Community as Opportunity (CO:OP).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 253 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Tereza Pluskalová, 10. – 14. 10. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 10. až 14. října 2016 vykonala PhDr. Tereza Pluskalová za účelem výzkumu na téma Strakova akademie ve fondu Studienhofkommission Všeobecného správního archivu Rakouského státního archivu ve Vídni.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 143 kB)


Slovensko — Martin Mgr. Soňa Ambrožová, Bc. Jiří Bernas, Mgr. Martin Šuraba, Ing. Jaroslav Horáček, 3. – 5. 10. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 3. až 5. října 2016 vykonali Mgr. Soňa Ambrožová, Bc. Jiří Bernas, Mgr. Martin Šuraba a Ing. Jaroslav Horáček za účelem konzultace k národnímu projektu Digitálna knižnica a Digitálny archív financovaného z prostředků EU.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 166 kB)


Slovensko — Bratislava, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., Ing. Miroslav Kunt, Bc. Jiří Bernas, Mgr. Zbyšek Stodůlka, 24. – 25. 10. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 24. až 25. října 2016 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., Ing. Miroslav Kunt, Bc. Jiří Bernas a Mgr. Zbyšek Stodůlka, za účelem seznámení s digitálním archivem MV SR.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 193 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková, 23. – 28. 10. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itále, kterou ve dnech 23. až 28. října 2016 vykonaly PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková za účelem Studijního pobytu v rámci IP — Nacistická okupační správa v PČM a její představitelé.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 157 kB)


Itálie — Florencie, Mgr. Jan Kahuda, Ph. D., Mgr. Pavel Koblasa, 1. – 8. 10. 2016

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty, kterou ve dnech 1. až 8. října 2016 vykonali Mgr. Jan Kahuda,Ph. D. a Mgr. Pavel Koblasa za účelem pokračování výzkumu souvislostí mezi Rodinným archivem toskánských Habsburků a fondy Státního archivu ve Florencii.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 155 kB)


Spojené státy americké — New York, Mgr. Zora Machková, 18. 9. – 6. 10. 2016

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty, kterou ve dnech 18. září až 8. října 2016 vykonala Mgr. Zora Machková za účelem Podchycení a uchování archivního a kulturního dědictví Sokolu New York a Bohemian Benevolent and Literary Association (BBLA).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 184 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Eva Gregorovičová, 16. – 30. 9. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 16. až 30. září 2016 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová v rámci projektu GAČR reg. č. 16-25192S: Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915). Život a dílo vědce a cestovatele.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 179 kB)


Německo — Mnichov, PhDr. Pavel Dufek, Ph. D., Mgr. František Frňka, 12. – 16. 9. 2016

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty, kterou ve dnech 12. až 16. září 2016 vykonali PhDr. Pavel Dufek, Ph. D. a Mgr. František Frňka za účelem vystavení a publikace archivních dokumentů k československo-německým hospodářským vztahům ve 20. století — archivní výzkum, úřední jednání s vedením Státních bavorských archivů (Staatliche Archive Bayerns.) a s překladatelkou Dipl.–Kulturwirtin Theresou Langerovou.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 178 kB)


Polsko — Varšava, Mgr. Adam Zítek, 11. 9. – 18. 9. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 11. až 18. září 2016 vykonal Mgr. Adam Zítek za účelem účasti na X. letní škole moderní historie Ústavu národní paměti.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 214 kB)


Německo — Koblenz, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Mgr. Zbyšek Stodůlka, 27. 9. – 30. 9. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 27. až 30. září 2016 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. a Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem účasti na dvoudílném workshopu, kde byly prezentovány SW nástroje používané v archivech s názvem 86. Deutscher Archivtag.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 186 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Tomáš Kalina, 12. – 16. 9. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 12. až 16. září 2016 vykonal PhDr. Tomáš Kalina za účelem pokračování v systematickém výzkumu poštovních tras v habsburské monarchii v 19. století.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 137 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Pavel Koblasa, 25. – 29. 7. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 25. až 29. července 2016 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem studia archivních fondů ke správě císařských statků.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 198 kB)


Německo — Berlín, doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., 10. – 15. 7. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 10. až 15. července 2016 vykonal doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. za účelem pokračování ve výzkumu personálních spisů k předním představitelům nacistické okupační správy v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939–1945.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 319 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D., 23. – 24. 6. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 23. až 24. června 2016 vykonal PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D. za účelem aktivní účasti na mezinárodní konferenci k 40. výročí dělnických a komunistických stran ve východním Berlíně (1976).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 214 kB)


Chorvatsko — Záhřeb, Daruvar, Mgr. Zora Machková, 17. – 26. 6. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska, kterou ve dnech 17. až 26. června 2016 vykonala Mgr. Zora Machková, za účelem navštívení archivu České Besedy  Záhřebu, Svazu Čechů v Republice Chorvatsko a novinového vydavatelství krajanského tisku Jednota (Daruvar).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 198 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Pavel Dufek, Ph. D.; Mgr. František Frňka, Mgr. David Hubený, 13. – 17. 6. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 13. – 17. června 2016 vykonali PhDr. Pavel Dufek, Ph. D.; Mgr. František Frňka, Mgr. David Hubený za účelem přípravy výstavy “Československo-německé hospodářské vztahy ve 20. století” a doprovodných publikací

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 164 kB)


Německo — Drážďany, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., Mgr. Zbyšek Stodůlka, 14. 6. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 14. června 2016 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček a Ph. D., Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem účasti na konferenci Nestor-Praktikertag.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 148 kB)


Polsko — Varšava, Mgr. Dorota Müllerová, PhDr. Alena Šimánková, Mgr. Karolína Šimůnková, 31. 5. – 2. 6. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 31. 5. – 2. 6. 2016 vykonaly Mgr. Dorota Müllerová, PhDr. Alena Šimánková a Mgr. Karolína Šimůnková za účelem komparace polské legislativní úpravy a archivní praxe při zpřístupňování archiválií s chráněnými údaji (zejména osobní a citlivé údaje žijících osob).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 204 kB)


Švédsko — Visby, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová, 22. – 26. 5. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Švédska, kterou ve dnech 22. až 26. května 2016 vykonaly Mgr. Jitka Křečková a Mgr. Kateřina Zenklová za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku International Centre for Archival Research (ICARUS) a projektu EU Community as Opportunity (CO:OP).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 208 kB)


Švýcarsko — Uitikon Waldegg/Zürich, Mgr. Zora Machková. 19. – 24. 5. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Švýcarska, kterou ve dnech 19. až 24. května 2016 vykonala Mgr. Zora Machková, Ph.D. za účelem pomoci při výběru archiválií pana Arnošta Jokla (významného představitele krajanského spolkového života ve Švýcarsku) a příprava vybraných archiválií na jejich transport do ČR. Jedná se o naplnění smlouvy čj. NA-131-1/06-2015 uzavřené na velvyslanectví v Bernu mezi ředitelkou Národního archivu a Svazem spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku a panem Jaroslavem Joklem o převzetí archiválií Arnošta Jokla.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 198 kB)


Polsko — Sopoty, PhDr. Markéta Novotná. 19. – 21. 5. 2016

Účast a vystoupení na mezinárodní interdisciplinární konferenci “Historia- Interpretacja- Reprezentacja”.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 162 kB)

Příloha k zahraniční cestě (PDF — 490 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D. 18. – 22. 4. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 18. až 22. dubna 2016 vykonal PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D. za účelem průzkumu fondů Rakouského státního archivu k československo-rakouským vztahům.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 186 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková. 3. – 8. 4. 2016

Studijní pobyt v rámci vzájemné výměny archivářů ČR a BRD – nacistická okupační správa v PČM a její představitelé

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF — 200 kB)


Německo — Postupim, Berlín, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph. D., Mgr. Zbyšek Stodůlka 29. 2. – 3. 3. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 29. února až 3. března 2016 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček a Ph.D., Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem účasti na zahraniční konferenci a konzultací v oblasti digitální archivace.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 179 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Libuše Holakovská, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová 15. – 16. 2. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 15. až 16. února 2016 vykonaly Mgr. Libuše Holakovská, Mgr. Jitka Křečková a Mgr. Kateřina Zenklová za účelem účasti na zahraniční konferenci.

Zpráva ze služební cesty (PDF — 217 kB)

na začátek stránky »