Archivní portály ve středoevropské perspektivě

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ve dnech 26. a 27. května 2016 se v přednáškovém sále Národního archivu za účasti archivářů z České republiky, Slovenska, Polska a Německa uskutečnil workshop z řady Archives in Digital Age, tentokrát s tématem koncepce archivních portálů a digitálních badatelen.

Setkání zahájila úvodním slovem ředitelka Národního archivu Eva Drašarová. Zbyšek Stodůlka představil možnosti využití Národního archivního portálu, který nabízí českým archivům nové služby pro elektronizaci jejich činností. První blok dne byl věnován národním řešením zpřístupňování archivních pomůcek a digitálních objektů. Nadine Seidu ze Státního archivu Bádensko-Württembersko popsala směr, kterým se pokouší jít německé archivnictví, kooperace archivů v projektu Archivportal-D využívající infrastruktury Německé digitální knihovny. Prezentace digitálních reprodukcí, na rozdíl od knihovní verze, je zčásti potlačena ve prospěch uživatelsky přívětivé orientace v pomůckách. Tato sdílená infrastruktura v maximální míře podporuje prezentaci na evropských portálech kulturního dědictví. Spojení vývoje pořádacího software a rozsáhlé digitalizace polských archivů představili Maciej Zdunek s Maciejem Gajewskim z tamního Národního digitálního archivu spolu s portálem szukajwarchiwach.pl. Druhý blok téhož dne se soustředil na právní a technické aspekty digitálních badatelen a dálkového přístupu. Situaci na Slovensku ve věci digitálního archivu představila Monika Péková z Ministerstva vnitra Slovenské republiky. Zbyšek Stodůlka poté zakončil blok přiblížením aspektů, které nahlížení dálkovým způsobem s  využitím elektronické identity zahrnuje.

Následující den byly na programu praktické ukázky rozhraní digitálních portálů. Projekty ke zpřístupňování představil Martin Hankovec ze Státního oblastního archivu Třeboň (digi.ceskearchivy.cz) a také Jiří Peterka ze Zemského archivu v Opavě (digi.archives.cz). Závěrem představil Miroslav Kunt z Národního archivu výstupy projektu INTERPI v podobě sdílených autoritních záznamů paměťových institucí a jejich integraci v prostředí Národního archivního portálu.

Diskuse, která protkala celý workshop, přinesla nejen výměnu zkušeností, ale také přiblížila různé pohledy na řešení elektronických služeb archivů.


1 2 3 4 5