Digital Archives 2017

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.


NDA II, zahájena veřejná zakázka

Národní archiv zahájil veřejnou zakázku NDA II, VZ02, Informační systém NDA realizovanou v rámci projektu Národní digitální archiv II spolufinancovaném ze strukturálních fondů EU. Předmětem zakázky je vývoj nových modulů pro informační sytém NDA (IS NDA). (číst dál)

(1. 8. 2017)


Byla zveřejněna další verze Národního standardu

Ve věstníku Ministerstva vnitra, částka 57/2017, byla zveřejněna další verze Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. Na stránkách Ministerstva vnitra jsou rovněž dostupné odkazy na jeho přílohy v originálním formátu (XSD apod.).

(13. 7. 2017)


Národní standard pro elektronické systémy spisové služby po novele

Odborný workshop 16. května 2017, od 13:00 do 15:30 hod., v kinosále Národního archivu v Praze 4 — Chodovci. (číst dál).

(21. 4. 2017)


Národní digitální archiv — příležitost nebo hrozba pro specializované archivy?

Národní archiv uspořádal 29. 3. 2017 pracovní setkání, jehož cílem bylo informovat kolegy ze specializovaných archivů o aktuálním stavu národního digitálního archivu (NDA) a zároveň otevřít prostor k diskuzi týkající se komplikované problematiky digitálního archivnictví. (číst dál).

(6. 4. 2017)


Setkání digitálních archivářů v Basileji

Ve dnech 28. 2. – 1. 3. 2017 se v Basileji konalo 21. zasedání pracovní skupiny Archivierung der Unterlagen aus digitalen Systemen (Archivace dokumentů z digitálních systémů), která sdružuje archivy, knihovny a zájemce o problematiku digitální archivace převážně z německy mluvících zemí. (číst dál).

(7. 3. 2017)


Projekt Národní digitální archiv II

Národní archiv na základě výzvy č. 17 Integrovaného operačního programu (IROP) realizuje projekt Národní digitální archiv II. (číst dál)


(11. 1. 2017)