Výhody

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Oproti současnému stavu přinese digitalizace archiválií řadu výhod všem cílovým skupinám projektu.

Výhody pro původce (úřady a další subjekty veřejné správy a soukromého sektoru)

Původci archiválií získají realizací tohoto projektu možnost dlouhodobého uložení digitálních dokumentů způsobem, který neohrozí důvěryhodnost těchto dokumentů v čase.Díky dálkovému přístupu pak budou moci snadno a rychle tyto dokumenty vyhledávat a efektivně je využívat pro svou činnost.

Jde především o:

  • veřejnoprávní původce, tedy subjekty s povinností vést spisovou službu, případně vyřazovat dokumenty ve skartačním řízení dle zákona č. 499/2004, Sb.

Vybrané dokumenty této skupiny jsou předávány akreditovaným veřejným archivům k trvalému uložení. Počet těchto dokumentů v digitální podobě (především s rozvojem eGovernmentu) neustále narůstá.

  • soukromoprávní původce, tedy subjekty bez povinnosti vést spisovou službu

Některé z nich mají za povinnost umožnit výběr archiválií (subjekty zapsané v OR, politické strany, občanská sdružení, nadace, příp. významné fyzické osoby).

  • orgány činné v trestním řízení a soudy

Projekt napomůže zvýšení důvěryhodnosti elektronických dokumentů po celou dobu jejich životního cyklu a použitelnosti dokumentů jako důkazních materiálů v soudním řízení.

  • zaměstnance veřejné správy pro potřeby výkonu svěřených agend

Výsledky projektu umožní snadno a rychle vyhledat archivní dokumenty a získat jejich digitální či digitalizované reprodukce.

Výhody pro veřejné archivy

Veřejné archivy získají možnost garantovaného uložení digitálních archiválií a reprodukcí archiválií. Díky zvolenému řešení nebude nutné budovat u každého archivu samostatné datové úložiště (finančně i personálně náročné). Archivní portál v důsledku umožní kvalitnější výkon veřejné správy v oblasti informací o archivních dokumentech i samotné zpřístupňování a předkládání těchto dokumentů.

Archivy v současnosti nejsou technicky, ani personálně připraveny na trvalé uchovávání, zpřístupňování a předkládání elektronických dokumentů přesto, že tato činnost je požadována a nařízena příslušnou legislativou.

Úkolem archivářů je provádět výběr, zpracování, zpřístupňování a předkládání archiválií. V současnosti však nemohou sami formulovat pravidla pro provádění výběru elektronických archiválií, tento výběr provést, a elektronické dokumenty zpracovat. Projekt NDA umožní nastavit jejich pracovní prostředí tak, aby byla zajištěna efektivní práce s elektronickými archiváliemi a omezily se duplicitní činnosti.

Výhody pro veřejnost

Národní digitální archiv bezplatně zprostředkuje veřejnosti přístup k digitálním archiváliím či digitálním reprodukcím kdykoli a odkudkoli pomocí internetu.

Z připravovaného projektu budou profitovat především:

  • občané ve větší vzdálenosti od příslušných archivů, občané s pohybovým hendikepem

Archivní portál umožní studium záznamů o archiváliích i samotných archiválií pomocí dálkového přístupu (prostřednictvím internetu). Pro občany, kteří nedisponují vlastním přístupem k internetu je ve většině obcí k dispozici v místních knihovnách.

  • firmy a živnostníci

Digitalizace archiválií vytvoří podnikatelům další dostupný zdroj informací (např. technických, o výsledcích výzkumu, atd.).

  • soukromí badatelé

Studenti, historici i “amatérští” badatelé s využitím archivního portálu naleznou vyhledávané informace na dostupném místě (počítač s přístupem k internetu), navíc rychleji (on-line, bez ohledu na provozní dobu archivu) a levněji (dopravní náklady).

  • středoškolští a vysokoškolští pedagogové

Archiválie mohou využít především učitelé humanitních oborů pro příklad některých historických událostí.

Legislativa »