Digital Research Room

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Z důvodu revize fyzického stavu archivních souborů a kontroly inventárních pomůcek budou od 1. 9. 2014 do odvolání předkládány žadatelům archiválie z archivních souborů veřejné správy z období 1945–1992 v maximálním rozsahu 3 archivních krabic na jeden den a ve lhůtě do 5 dnů, a to ode dne objednání v souladu s Badatelským řádem Národního archivu čl. 2 odst. 5 (PDF — 735 kB). Informace o zpřístupnění uvedená obvykle na straně 2 některých inventářů výše uvedených archivních souborů dostupných např. prostřednictvím vyhledávače www.badatelna.eu je z výše uvedených důvodů neplatná.

badatelna_eu_banner

Portál badatelna.eu umožňuje on line přístup k archivním souborům a pomůckám Národního archivu.

Knihy židovských familiantů

obr2

V roce 2013 bylo za finanční podpory JewishGen z USA digitalizováno v Národním archivu všech 190 svazků z archivního fondu „Knihy židovských familiantů“ a 4 svazky knih familiantů moravských židovských náboženských Židovské náboženské obce (zde i Federace židovských obcí v ČR)obcí v Hranicích, Kostelci (o. Hodonín) a Kyjově, které jsou uloženy ve fondu „Rada židovských náboženských obcí v krajích českých“. K digitalizovanému souboru byly po dohodě s vedením Archivu Židovského muzea v Praze, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě připojeny i knihy familiantů moravských židovských obcí, které byly nalezeny v písemnostech patrimoniální správy (ZA Opava, MZA Brno) a židovských náboženských obcí (AŽMP), celkem 24 svazků. Pro zájemce o dějiny Židů v českých zemích a o židovskou genealogii jsou nyní knihy židovských familiantů přístupné on-line zde.


Matriky židovských náboženských obcí z let 1784–1949

obr2

V roce 2011 byly digitalizovány všechny svazky matrik židovských náboženských obcí uložené v Národním archivu. V průběhu tohoto roku budou postupně zpřístupněny na Židovské náboženské obce (zde i Federace židovských obcí v ČR) www.badatelna.eu. Nejprve to budou svazky z fondu „Matriky židovských náboženských obcí v českých zemích„ (HBMa), pro jejichž zveřejnění byl po úpravách využit původní inventář.


Policejní ředitelství I — konskripce (1850–1914)

obr3

Kompletní databáze digitalizovaných pobytových přihlášek (konskripcí) pražského policejního ředitelství z let 1850–1918. V databázi je uloženo více než 2 miliony záznamů o osobách, jejichž jména se na konskripcích vyskytla.


Indikační skici

obr4

ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU

Národní archiv v minulých letech zdigitalizoval nejstarší katastrální mapy obcí na území bývalé země České  poloviny 19. století, tzv. indikační skici stabilního katastru. Sekce map byly naskenovány v rozlišení 300 dpi. Celkem bylo zpracováno 9138 map a vyhotoveno bylo 199 006 skenů. Originály map už nebudou badatelům zapůjčovány.

Databáze zpřístupňující indikační skici je k dispozici na webové stránce Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního http://archivnimapy.cuzk.cz, pod sekcí Stabilní katastr, Digitalizované skici. Pokud objevíte chyby v databázi, prosíme o zaslání upozornění na adresu: na1@nacr.cz.

Virtuální archiv listin střední Evropy Monasterium: mezinárodní projekt

obr5

Národní archiv v Praze se v roce 2005 zapojil do projektu Monasterium. Kromě Rakouska a České republiky do projektu vstoupilo Bavorsko, Slovinsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovensko, Itálie a Švýcarsko. Cílem projektu je zdarma prostřednictvím webových stránek na adrese www.monasterium.net zpřístupnit široké badatelské veřejnosti co nejvíce listin i jiných typů dokumentů (např. rukopisů a aktového materiálu) především ze středoevropských klášterů a biskupství.


Z našich fondů a sbírekDesky zemské
desky_zemske

V pondělí 27. listopadu 2017 zpřístupnil Národní archiv badatelské veřejnosti na internetové stránce badatelna.eu prvních 260 knih z fondu Desky zemské větší. Fond je spravován I. oddělením Národního archivu a dohromady obsahuje 1397 knih. Národní archiv počítá s postupnou digitalizací celého fondu tak jako s digitalizací fondů Desky zemské menší (254 knih) a Desky zemské stavovské (63 knih).


Negativy 1. sv. válka
obr6


Šlechtický archiv Vídeň
obr7


Státní tajemník u říšského protektora
obr8


Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
obr9


Horní účetní knihy olověných dolů ve Stříbře ze 16. století
obr10


Sbírka plakátů — plakáty z občanské války ve Španělsku
obr11


na začátek stránky »