Národní archiv pořádal mezinárodní workshop „Archives in Digital Age“

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ve dnech 24. a 25. září 2015 proběhl v Národním archivu mezinárodní workshop Archives in Digital Age s podtitulem Digital Archiving in Czech and German Perspective: Architecture, Tools, Results. Semináře se účastnili čtyři desítky odborníků z řad archivářů, knihovníků, univerzitních a IT pracovníků, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou digitální archivace. Úvodní příspěvek Zbyška Stodůlky (Národní archiv) připomenul širší rámec zahrnující elektronizaci veřejné správy, legislativní změny a problémy, se kterými se digitální archivnictví v otázce ukládání a zpřístupňování v obou zemích musí vyrovnat.

Workshop byl koncipován především jako diskusní. Po dvou úvodních pohledech na problematiku následovala diskuse k jejím jednotlivým aspektům. V  rvním bloku zabývajícím se architekturou digitálních archivů přiblížil Kai Naumann (Landesarchiv Baden-Württemberg) dvanáctiletou zkušenost s vytvářením digitálního archivu v německém právním prostředí a přejímáním archiválií v digitální podobě, zejména rozsáhlých databází. Tomáš Dvořák (Archiv Hlavního města Prahy) popsal vývoj a situaci digitálního archivnictví v České republice a poukázal na jeho problematické aspekty, zejména stran neplnění zákonných požadavků původci. V dalším bloku věnovaném využití open-source v digitálním archivnictví prezentoval Marco Klindt (Zuse Institut Berlin) LTP systém Archivematica a jeho možnosti pro budování digitálního archivu. Marek Melichar (UK Praha) ukázal možnosti a úskalí budování digitálního archivu ve světě knihoven a představil výstupy z projektu, který se zabýval testováním LTP Archivematica pro tyto účely.

Druhý den byl na testovacích datech představen systém digitálního archivu DIMAG, který v kooperaci vyvíjí zemské archivy Bádenska-Württemberska, Hesenska a Bavorska, a který se rozšiřuje nejen o dalších pět archivů spolkových zemí (Digitales Archiv Nord), ale formou služby i o specializované úřady nebo samostatné archivy, např. komunální. Dalším ukázkám vévodil LTP systém Archivematica, nejprve jako součást workflow digitálního archivu Zuse Institutu v Berlíně, následně jej v kontextu budovaného Národního digitálního archivu představil i Národní archiv. Zároveň přiblížil i architekturu v současnosti připravovaného Archivního portálu, který zajistí různým skupinám uživatelů přístup k funkcionalitám digitálního archivu.

Účastníci semináře ocenili možnost setkání a diskuse se zahraničními specialisty, a také formát workshopu, který umožnil praktickou výměnu zkušeností a to i v rámci českého prostředí napříč archivy, knihovnami a akademickými pracovišti. Výzvu pro archiváře v obou zemích představují časté změny legislativy a velice dynamický rozvoj, např. v německém digitálním archivnictví vědomě neřešená problematika platnosti elektronických podpisů a časových razítek. Na toto setkání by Národní archiv rád navázal obdobným workshopem v příštím roce k tématu archivních portálů a jejich služeb.

Program workshopu (PDF – 324 kB)

Digital Preservation CZ – BLOG

workshop1 workshop2 workshop3 workshop4

workshop5 workshop6 workshop7 workshop8

(2. 10. 2015)