Národní digitální archiv — příležitost nebo hrozba pro specializované archivy?

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Setkání zástupců specializovaných archivů k problematice digitálního archivnictví

Národní archiv uspořádal 29. 3. 2017 pracovní setkání, jehož cílem bylo informovat kolegy ze specializovaných archivů o aktuálním stavu národního digitálního archivu (NDA) a zároveň otevřít prostor k diskuzi týkající se komplikované problematiky digitálního archivnictví. Po úvodním slovu ředitelky Národního archivu Evy Drašarové, popsal Jiří Bernas současný stav NDA a uvedl konkrétní problémy, se kterými se Národní archiv setkává v rámci jeho provozu od roku 2015. Zároveň prezentoval projekt NDA II a nejbližší perspektivu rozvoje NDA. Zbyšek Stodůlka představil Národní archivní portál (NArP) jako bránu NDA a podrobně se věnoval procesu výběru archiválií prostřednictví NArP. Novelu Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS) v nejdůležitějších bodech ozřejmil Miroslav Kunt.

V další části byla prezentována řešení digitální archivace oslovených specializovaných archivů. Petr Cajthaml z Archivu Univerzity Karlovy popsal motivaci a snahu vytvořit vlastní digitální archiv. Archiv má v současnosti zpracovanou studii proveditelnosti. Kolegové z Archivu Českého rozhlasu (Eva Ješutová a Tomáš Bělohlávek) prezentovali své sbírky a využití digitálního depozitáře ČRo. Irena Wintrová z Archivu České televize představila historii a současný stav digitálního depozitáře ČT.

Setkání bylo příležitostí získat aktuální informace k problematice a zahájit diskusi o vztahu specializovaných archivů a národního digitálního archivu. Specializovaným archivům byli představeni metodici elektronických dokumentů působící od roku 2016 v oblastních archivech.

Prezentace ke stažení

 • Tomáš Bělohlávek — Archiv Českého rozhlasu

  Prezentace (PDF — 261 kB)

 • Jiří Bernas — Národní digitální archiv

  Prezentace (PDF — 172 kB)

 • Petr Cajthaml — Studie proveditelnosti Digitálního archivu Univerzity Karlovy

  Prezentace (PDF — 285 kB)

 • Miroslav Kunt — Novela národního standardu pro elektronické systémy spisové služby

  Prezentace (PDF — 505 kB)

 • Zbyšek Stodůlka — Výběr archiválií prostřednictvím Národního archivního portálu

  Prezentace (PDF — 11,2 MB)