Archiválie nestátní provenience

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

sokol

Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek (6. oddělení) spravuje archiválie, jejichž původcem jsou fyzické osoby, rodiny, zájmová samospráva (politické strany, spolky, občanská sdružení apod.), některé podniky atd. U těchto původců provádí akvizici a předarchivní péči.

Oddělení fondů samosprávy a státní správy do roku 1848 a církevních institucí (1. oddělení) vykonává předarchivní péči u světských a řádových církevních institucí, jejichž fondy oddělení spravuje jakožto depozita, a také u dalších vrcholných orgánů a institucí církevního charakteru (např. Církev římskokatolická, Církev bratrská a další církve, řada mužských a ženských řeholních institucí atd.).

Příklady fondů a sbírek:

  • rodinné archivy (toskánských Habsburků, Metternichů, Randů a Krulišů),
  • osobní fondy (Jan Masaryk, F. X. Hodáč, Jan Malypetr, Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Ivan Sviták atd.),
  • fondy politických stran (Ústřední výbor KSČ, Sudetoněmecká strana, Československá strana národně socialistická, Československá strana sociálně demokratická ad.),
  • fondy spolků, společenských organizací a občanských sdružení (Vlastenecko-hospodářská společnost, Československá obec sokolská, Klub českých turistů, Československý červený kříž Londýn, Archiv Syndikátu novinářů ČR, Národní fronta, Svaz protifašistických bojovníků ad.),
  • fondy kulturních institucí (Archiv Národního divadla v Praze, Ukrajinské muzeum v Praze), sbírky (map a plánů, plakátů, letáků, novinových výstřižků ad.).